Übungstest 2


Közvetítés (Sprachmittlung)  1. rész

1. feladat – Forditás németről magyarra [Übersetzung aus dem Deutschen ins Ungarische]

2. feladat – Forditás magyarról németre [Übersetzung aus dem Ungarischen ins Deutsche]

Letöltés [Sprachmittlung]
Aufgabenblatt
Lösungsblatt
Lösungsschlüssel

Közvetítés (Sprachmittlung)  2. rész

1. feladat  – Párbeszéd [Dialog]

Letöltés [Sprachmittlung] Letöltés [Audio - Sprachmittlung]
Aufgabenblatt und Lösungsblatt Aufgabe 1 - Dialog
Lösungsschlüssel  

Olvasott szöveg értése (Leseverstehen)

1. feladat – Bekezdéscímek [Überschriften]
2. feladat – Hosszú szöveg [Langer Text]
3. feladat – Feleletválasztás [Multiple-Choice-Aufgabe]

Letöltés [Leseverstehen]
Aufgabenblatt
Lösungsblatt
Lösungsschlüssel

Írás (Schreiben)

1. feladat – Levélírás [Brief]
2. feladat – Választható téma [Wahlthema]

Letöltés [Schreiben]
Aufgabenblatt
Bewertungskriterien

Hallott szöveg értése (Hörverstehen)

1. feladat – Rövid szövegek [Kurze Gespräche]
2. feladat – Jegyzetelés [Inhaltsangabe]
3. feladat – Stúdióbeszélgetés [Radiosendung]

Letöltés [Hörverstehen] Letöltés [Audio - Hörverstehen]
Aufgabenblatt Aufgabe 1 - Kurze Gespräche
Lösungsblatt Aufgabe 2 - Inhaltsangabe
Lösungsschlüssel Aufgabe 3 - Radiosendung

Szóbeli (Sprechen)

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat – Beszélgetés [Einführungsgespräch]
2. feladat – Előadás és vita [Kurzvortrag und Diskussion]
3. feladat – Közös feladat [Gemeinsame Aufgabe]
 

Letöltés [Sprechen]
Sprechen