Adatkezelési Szabályzat

Az adatkezelő neve:

Euroexam Vizsgaközpont

Az adatkezelő címe:

1012 Budapest, Tábor u. 5.

Az adatkezelő elérhetősége:

info@euroexam.org

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, a szükséges információk birtokában történő tudatos, határozott és kifejezett hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a www.euroexam.org weboldal felhasználói által megadott, illetve technikai úton keletkező adatok megszerzéséhez és e szabályzatban foglaltak szerinti felhasználásához adott önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

 1. A kezelt adatok egyik csoportjába a felhasználók által tudatosan megadott, a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatok tartoznak.
 2. A kezelt adatok másik csoportját azok a technikai úton, a weboldal működtetése során szükségképpen keletkező információk alkotják, melyeket a számítógép automatikusan rögzít. Ezeket az adatokat az Euroexam Vizsgaközpont kizárólag statisztikai célokra használja fel.
 A Google Analytics webanalitikai program által automatikusan rögzítésre kerülnek azok az információk, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek. Ezek a szervernaplók adott esetben olyan információkat tartalmazhatnak, mint például az IP-cím, a böngésző típusa és annak nyelve, valamint esetleg a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie. Az így keletkező adatokat az Euroexam Vizsgaközpont semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne.

Az adatkezelés célja

 1. A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.
 2. A www.euroexam.org megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál, például annak megállapítása céljából, hogy a www.euroexam.org oldalainak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.
 3. A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük.
 4. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az Euroexam Vizsgaközpont személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett felhasználó előzetes és minden szükséges információ birtokában megadott hozzájárulása esetén szolgáltat ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

 1. A felhasználók által megadott adatok esetében a szükséges kapcsolattartás ideje alatt történik az adatkezelés.
 2. A felhasználók által önként megadott adatokat a felhasználó írásbeli kérésére töröljük. A törlését az info@euroexam.org címen lehet kérni.
 3. A www.euroexam.org weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat az üzemeltető az általa szükségesnek és célszerűnek tartott ideig megőrzi.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 1. A szerver által rögzített adatokhoz az Euroexam Vizsgaközpont adatkezelője fér hozzá.
 2. A hírlevélküldéshez megadott adatokhoz az Euroexam Vizsgaközpont adatkezelője fér hozzá.
 3. A regisztrációkor megadott adataihoz az Euroexam Vizsgaközpont adatkezelője fér hozzá, az egyes fórum hozzászólások kapcsán rögzített IP címekhez a mindenkori fórum adminisztrátor és a globális moderátorok férnek hozzá.

A kezelt adatok átadása harmadik félnek:

 1. A regisztráció során megadott személyes adatokat adatbázisunkban tároljuk, a jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek.
 2. Valamennyi fórum hozzászólásához rögzítjük az Ön számítógépének aktuális IP címét, a jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek.
 3. Hírlevelünk feliratkozásakor megadott személyes adatokat a jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználók esetleges jogsérelem esetén jogaikat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesíthetik, továbbá az adatvédelmi biztos segítségét kérhetik.

Fontos információ:

Ha az Euroexam Vizsgaközpont tudomást szerez arról, hogy:

 1. a felhasználó valamely harmadik személy jogait megsértette;
 2. a regisztráció során vagy egyébként mások személyes adatait adta meg;
 3. a www.euroexam.org oldalain nyilvánosan hozzáférhető vagy más módon
 jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személy jogait vagy jogszabályt sértő módon használta (pl. spam);
 4. a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte;

az Euroexam Vizsgaközpont megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

 

Nyelvvizsgáztatással kapcsolatos Adatkezelési Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat az Euroexam Vizsgaközpont Euro/EuroPro nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezeléseiről letölthető itt.