Vissza a Blog főoldalra

Értékelési szempontok az írásbelin

Ha úgy érzed, felkészültél az írásbeli nyelvvizsgára, ha biztos vagy benne, hogy tudásod maximumát hozod a megmérettetésre, akkor sem árt tudnod, mi is az, ami igazán számít írásbeli teljesítményed értékelésekor.

Az írásbelik értékelésekor a vizsgákat javító és értékelő szakértők összesen hat szempont alapján döntenek az adott írásbeli dolgozat értékéről. A hat szempont egyenlő súlyozással esik latba az írásbelid értékelésekor: 

  1. A dolgozat szókincse, terjedelme és helyessége,
  2. a nyelvtani struktúrák szintje,
  3. a dolgozat kohéziója,
  4. koherencia,
  5. műfaji, stílusbeli megfelelés,
  6. a megadott feladatok teljesítése.

1. Az írásbeli nyelvvizsga szókincse

Az egyik legfontosabb tanács, hogy írásbelire már olyan meglevő szókinccsel érkezz, amely önmagában elegendő a sikerre – ehhez természetesen alapos előzetes felkészülés kell. Az írásbeli nyelvvizsgán leginkább erre a már meglevő szókincsedre támaszkodj, nem muszáj szótárból előráncigált, akár nem is a megfelelő helyzetben, összefüggésben vagy jelentéssel használt, "hú de nagyon jól hangzó" szavakkal tarkítanod dolgozatodat. Szótárhoz inkább ellenőrzés céljából és csak akkor nyúlj, ha már nincs más választás. A cél: a kommunikációs helyzetnek megfelelő, változatos szókincset használj, ugyanakkor ügyelj arra, hogy ne kerüljön megértést zavaró, oda nem illő szó a dolgozatba.

2. A dolgozat nyelvtani szerkezetei

Ha már biztos vagy abban, hogy a megfelelő szavakat használod fel a dolgozatodban, fűzd azokat mondatokká. A dolgozatot javító tanárok nem csupán a nyelvhelyességet vizsgálják az írásbeli nyelvvizsgán, de az is érdekli őket, kellően változatos mondattípusokkal fogalmaztál-e. Persze, pár szavas tőmondatokkal is simán meg lehet írni egy nyelvvizsgát, de a sikerhez ez kevés lesz. Azt kell bizonyítanod, hogy képes vagy megfelelően tagolt, összetett mondatokban, helyes nyelvtan használata mellett írásban is kifejezned magad.

3. Kohézió

A szöveg egyik fontos értékelési szempontja, hogy vajon a képes vagy-e ezeket a jól megírt mondatokat bekezdésekre tagolt, összefüggő szöveggé alakítani. Ennek érdekében használj tudatosan kiválasztott, a mondatokat és bekezdéseket összefűző kötőszavakat

4. Koherencia

Az írásbeli szöveg legfontosabb célja mégis az, hogy mondandódat valamilyen logikus gondolatmenet mentén vezesd elő, és a szöveg ne tűnjön értelmezhetetlen zagyvaságnak. Az egymás után fűzött mondatok és bekezdések akkor válnak igazán szöveggé, ha egy egységes logikai rend alapján követik egymást: így válik a mondatok és bekezdések egymáshoz fűzött sora koherens és logikusan előadott szöveggé.

5. Műfaj és stílus

Az egyes írásbeli feladatok elvégzése során az is fontos, hogy a megadott feladathoz illő műfajt és stílust válassz. A feladat sikeres teljesítése szempontjából nem mindegy, hogy a szöveg, melyet írsz, informális vagy formális, illetve a kettő között a skála melyik részén helyezkedik el. Egészen más egy online komment, egy ügyintéző email, egy újságcikk, egy esszé vagy éppen egy műkritika műfaja, stílusa. Az írásbeli nyelvvizsga eltérő műfaji-stilisztikai követelményeire nem árt előzetesen is felkészülnöd.

6. A megadott feladatok teljesítése

Végezetül nagyon fontos, hogy arról írj, ami a feladatban szerepel. Használhatsz bármilyen jó szókincset, fantasztikus nyelvtani szerkezeteket, alkothatsz összefüggő és logikus szöveget, csillogtathatod a műfajnak parádésan megfelelő stílusodat, semmire sem mész, ha nem sikerül pontosan értelmezned a feladat leírását és ezért valami teljesen mást nyújtasz, mint ami a feladatban szerepelt. Olvasd el alaposan a feladatot, majd mérlegeld: ennek alapján mit és hogyan kell leírnod, hogy a feladat kiírásától a kommunikációs cél teljesítéséig sikerrel eljuss.

0
Hozzászólás