Clone of B1 - Alapfokú nyelvvizsga - G&V

Változás: Szótárhasználat csaknem a teljes vizsgán

Az Euroexam egyéves kutatási projektjének eredményeképpen a vizsgázóink a Nyelvismeret és szókincs feladatok kivételével  valamennyi vizsgarészeken szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. 

A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt illetve a beszédkészség , íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.


Az Euro B1 alapfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

 

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
20 perc

Magyarról angolra/németre

Egy magyar nyelvű, nem hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnylvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

35 perc

1. feladat – Bekezdés címek

A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Áttekintés

A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.

3. feladat – Feleletválasztás

Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 6 feleletválasztós tesztkérdést old meg.

Nyelvismeret és szókincs

20 perc + kb. 10 perc diktálás

1. feladat – Diktálás

A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy hosszabb szöveget először teljes egészében, majd még kétszer részekre tördelve. Szóról szóra, pontosan le kell írnia a hallott szöveget.

2. feladat – Feleletválasztós szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.

3. feladat – Szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz előre megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.

Íráskészség

50 perc

1. feladat – Írásbeli interakció

Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.

2. feladat – Választható téma kifejtése

Két feladat közül lehet választani. A feladat egy informális levél megírása.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 30 perc

1. feladat – Rövid szövegek

A vizsgázó hat rövid szövegrészt hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc szövegrésszel, esetleg képpel, ábrával kell párosítania. Két szövegnek illetve képnek nincs párja.

2. feladat – Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több, mint három szóval. 

3. feladat – Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

3. feladat – Értekezlet részlet

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség

20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat – Beszélgetés

A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat – Történet elmondása képek alapján

A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

2. feladat – Prezentáció

A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. Grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

3. feladat – Szituációk

A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat – Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Az alapfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A vizsga összefoglaló táblázata alapfokon 

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés (választható) 2 kb. 35' 25
Olvasott szöveg értés 3 35' 25
Nyelvismeret és szókincs 3 kb. 30' 25
Íráskészség 2 50' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 30' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes   3-3,5h + szünetek 125 / 150
(egynyelvű/kétnyelvű)

 

Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése

Megértem a lényeget hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes vagy szakmai kérdésekről.

Olvasott szöveg értése

Megértem a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket.

Társalgás

Elboldogulok a legtöbb, a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témában. Be tudok kapcsolódni mindennapi beszélgetésekbe, el tudom mesélni az élményeimet, véleményt tudok formálni.

Beszédkészség

Élményeimről, eseményekről, könyvekről, filmekről, terveimről egyszerű összetett mondatokban be tudok számolni. Röviden a véleményemet is ki tudom fejezni és meg is tudom védeni. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség

Számomra ismert témákról rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni. Élményekről, benyomásokról szóló magán-, illetve szakmai levelet is meg tudok fogalmazni. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben. Le tudok fordítani angolra/némtre egy rövid levelet. Értékelési kritérium letöltése


 

  Euro B1 Angol nyelvvizsga  Euro B1 Német  nyelvvizsga
EuroPro B1 Angol nyelvvizsga
Legközelebbi vizsga

2013. máj. 4.

2013. aug. 31. 2013. szept. 28.
Jelentkezési határidő 2013. ápr. 5. 2013. aug. 2. 2013. aug. 30.
Jelentkezési határidő különeljárással 2013. ápr. 15. 2013. aug. 16. 2013. szept. 13.
Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól a vizsgakód alapján honlapunkon lehet érdeklődni.
Nyelvvizsga díjak      
Komplex 22 900 Ft 22 900 Ft 22 900 Ft
Külön írásbeli 16 400 Ft 16 400 Ft 16 400 Ft
Külön szóbeli 14 400 Ft 14 400 Ft 14 400 Ft
Különeljárási díj 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft
Előkészítő tanfolyamok Részletek itt.
Euroexam Villám Tréning Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt.