Clone of B2 - Középfokú nyelvvizsga

Változás: Májustól szótárhasználat csaknem a teljes vizsgán

Az Euroexam egyéves kutatási projektjének eredményeképpen a májusi vizsgaidőszaktól kezdődően vizsgázóink a Nyelvismeret és szókincs feladatok kivételével  valamennyi vizsgarészeken szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. 

 A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt illetve a beszédkészség , íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

Az Euro B2 középfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

 

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnylvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
20 perc

Magyarról angolra/németre

Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnylvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, "tolmácsolni" a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

35 perc

1. feladat - Bekezdés címek

A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs bekezdés. Egy megoldásminta megadva.

2. feladat - Áttekintés

A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.

3. feladat - Feleletválasztás

Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.

Nyelvismeret és szókincs

20 perc + kb. 10 perc diktálás

1. feladat - Diktálás

A vizsgázónak lejátszanak egy hosszabb szöveget magnóról egyszer egyvégtében, majd még kétszer részekre tördelve. Szóról szóra, pontosan le kell írnia a szöveget.

2. feladat - Feleletválasztós szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.

3. feladat - Szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz – előre, ömlesztve - megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.

Íráskészség

60 perc

1. feladat – Ügyintéző levél

Irányított levélszöveg írása 100-120 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, élménybeszámoló.

EuroPro

2. feladat – Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

 

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 35 perc

1. feladat - Rövid szövegek

A vizsgázó hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie. A megadott lehetőségek közül kettőnek nincs párja.

2. feladat - Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.

3. feladat - Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia. 

EuroPro B2

3. feladat - Értekezlet részlet

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség

20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés

A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján

A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

EuroPro B2

2. feladat - Prezentáció

A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. Grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

 

3. feladat - Szituációk

A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

 

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A középfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
EuroPro B2
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A vizsga összefoglaló táblázata középfokon

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés(választható) 2 kb. 35' 25
Olvasott szöveg értése 3 35' 25
Nyelvismeret és szókincs 3 kb. 30' 25
Íráskészség 2 60' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 35' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes   3-3,5h + szünetek 125 / 150
(egynyelvű/kétnyelvű)

Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése

Megértek hosszabb beszédeket, előadásokat és érveléseket, ha a téma számomra eléggé ismert. Megértem a híreket és az aktuális műsorokat a tévében. A legtöbb filmet is követni tudom.

Olvasott szöveg értése

El tudok olvasni cikkeket és beszámolókat, ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát és a szakmámba vágó szövegeket.

Társalgás

Meglehetős folyékonyan tudok társalogni angol anyanyelvűekkel. Részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem.

Beszédkészség

Világos és részletes leírásokat tudok adni az általam ismert témakörökben. Egy ismert témáról ki tudom fejteni a véleményemet, fel tudom sorakoztatni az érveket és ellenérveket. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség

Esszét vagy beszámolót tudok írni általam ismert témakörökben, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos álláspont mellett vagy ellen érvelek. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Le tudok fordítani angolra/németre egy levelet. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket. Értékelési kritérium letöltése


 

  Euro B2 Angol nyelvvizsga  Euro B2 Német  nyelvvizsga
EuroPro B2 Angol nyelvvizsga
Legközelebbi vizsga 2012. márc. 3. 2012. feb. 25. 2012. máj. 19.
Jelentkezési határidő 2012. feb. 3. 2012. jan. 27. 2012. ápr. 20.
Jelentkezési határidő különeljárással 2011. feb. 17. 2012. feb. 10. 2012. máj. 4.
Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól a vizsgakód alapján honlapunkon lehet érdeklődni.
Nyelvvizsga díjak      
Komplex 25 900 Ft 25 900 Ft 25 900 Ft
Külön írásbeli 19 900 Ft 19 900 Ft 19 900 Ft
Külön szóbeli 17 900 Ft 17 900 Ft 17 900 Ft
Különeljárási díj 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft
Előkészítő tanfolyamok Részletek itt.
Euroexam Villám Tréning Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt.