Clone of C1 - Felsőfokú nyelvvizsga

Változás: Májustól szótárhasználat csaknem a teljes vizsgán

Az Euroexam egyéves kutatási projektjének eredményeképpen a májusi vizsgaidőszaktól kezdődően vizsgázóink a Nyelvismeret és szókincs feladatok kivételével  valamennyi vizsgarészeken szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók.  

A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt illetve a beszédkészség , íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

Az Euro C1 felsőfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

 

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnylvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
30 perc

Angolról/németről magyarra

Egy angol/német szöveg vagy hivatalos levél fordítása magyarra.

Magyarról angolra/németre

Egy hivatalos magyar nyelvű hivatalos levél vagy szöveg fordítása angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnylvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információ közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

45 perc

1. feladat – Bekezdés címek

A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Hosszú szöveg

A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat – Feleletválasztás

A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdésekkel. 

Nyelvismeret és szókincs

20 perc + kb. 15 perc diktálás

1. feladat – Diktálás

A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy hosszabb szöveget először teljes egészében, majd még kétszer részekre tördelve. Le kell írnia szóról szóra a pontos szöveget.

2. feladat – Feleletválasztós szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.

3. feladat – Szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz előre megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.

Íráskészség

60 perc

1. feladat – Írásbeli interakció

Irányított levélszöveg írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél.

EuroPro

2. feladat – Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek

A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

2. feladat – Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell.

3. feladat – Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

EuroPro C1

3. feladat - Értekezlet részlet 

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség

20 perc

1. feladat – Beszélgetés

Bemelegítő beszélgetés, ismerkedés
A vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita

Az egyik vizsgázó kap két témát egy kártyán, amelyből egyet kiválaszt, és 2 percig folyamatosan beszél róla.
Eközben a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén vitakérdéseket tesz fel az első vizsgázónak. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A felsőfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
EuroPro C1
 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 •  Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 •  Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

 

 


A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés (választható) 3 kb 45' 25
Olvasott szöveg értése 3 45' 25
Nyelvismeret és szókincs 3 kb. 35' 25
Íráskészség 2 60' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 40' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes   kb 4h + szünetek

125 / 150
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése

Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése.

Olvasott szöveg értése

Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat.

Társalgás

Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira.

Beszédkészség

Világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést fogalmazni a témának megfelelő stílusban és érthető logikai felépítéssel. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség

Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát. Értékelési kritérium letöltése


 

  Euro C1 Angol nyelvvizsga  Euro C1 Német  nyelvvizsga
EuroPro C1 Angol nyelvvizsga
Legközelebbi vizsga 2012. szept. 29. 2012. feb. 25. 2012. szept. 29.
Jelentkezési határidő 2012. szept. 3. 2012. jan. 27. 2012. szept. 3.
Jelentkezési határidő különeljárással 2012. szept. 14. 2012. feb. 10. 2012. szept. 14.
Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól a vizsgakód alapján honlapunkon lehet érdeklődni.
Nyelvvizsga díjak      
Komplex 27 900 Ft 27 900 Ft 27 900 Ft
Külön írásbeli 21 900 Ft 21 900 Ft 21 900 Ft
Külön szóbeli 18 900 Ft 18 900 Ft 18 900 Ft
Különeljárási díj 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft
Előkészítő tanfolyamok Részletek itt.
Euroexam Villám Tréning Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt.