Eredményszámítás

Mennyi az annyi? Pontok, százalékok, miből áll össze egy sikeres nyelvvizsga? Segítünk, hogy megértsd….

Azok, akik sikerrel jártak a nyelvvizsgán igen ritkán kérdeznek utána pontjaiknak, százalékaiknak. Előfordul azonban, hogy csak egy hajszálon múlik. Ilyenkor megy az osztás-szorzás, a feladatonkénti helyes válaszok sorba vétele.

Nekünk viszont, hogy igazságos és a valódi tudást minél pontosabban tükröző eredményt adjunk, rengeteg szempontot kell figyelembe vennünk, amihez a hagyományos pontszámítási módszerek nem elegendőek.

 

Mitől lesz pontosabb az eredmény?

Mivel az Euroexam fontosnak tartja, hogy vizsgázói nyelvtudását érvényes, megbízható és objektív módon mérje, egy nemzetközi szakértők közreműködésével kidolgozott eredményszámítási eljárás garantálja, hogy a sikeres nyelvvizsgához mindegyik vizsgaidőszakban ugyanolyan szintű nyelvtudásra legyen szükség. Mivel a vizsgafeladatok kérdései soha nem lehetnek tökéletesen azonos nehézségűek, ezért a végleges vizsgaeredmények meghatározásakor az egyes kérdéseken szerezhető "pontok", azok tényleges nehézségével korrigáltan kerülnek beszámításra a végeredménybe. 

Ha mindez részletesebben is érdekel: Az Euro Nyelvvizsga Központ által, a hazai nyelvvizsga-akkreditációs követelményeknek megfelelően alkalmazott értékelési rendszer, mely az OH Nyelvvizsga Akkreditációs Testület által elfogadott szigorú eljárássort követi, kötelezően tartalmaz statisztikai adatértékelési, elemzési és korrekciós lépéseket. A nemzetközi szaktekintélynek számító külső szakemberek közreműködésével végzett eljárás lényege, hogy a vizsgázói teljesítményeket nem mechanikusan, a helyes/helytelen válaszok számtani összegeként, hanem az egyes kérdéseknek, a részletes elemzés során meghatározott konkrét nehézségével korrigáltan határozza meg - mindezt vizsgarészenként, az adott vizsga összes vizsgázójára egységesen. Ez az eredményszámítási eljárás, a nyelvtudásmérési szakma mai, legkorszerűbb elvárásainak felel meg és ez biztosítja, hogy az Euroexam nyelvvizsgák mérési pontossága és megbízhatósága nemzetközi összehasonlításban is példaértékű.

Mindez azonban azt is jelenti, hogy a szakértők által hitelesített végeredmény egyszerű mechanikus módon, a helyes/helytelen válaszok számának összeadogatásával nem állítható elő (az egyes helyes/helytelen válaszok, ha kicsit is, de eltérő súlyt képviselnek). Szintén előfordul, hogy a hosszabb, sok kérdést tartalmazó vizsgarészekben (olvasásértés, hallásértés) egy-egy elemi kérdést az eredményszámítás során nem vesznek figyelembe. Ilyenkor ez a kérdés csupán azért szerepel a feladatban, hogy annak formája (szószám, bekezdések száma), minden esetben pontosan kövesse a korábbi vizsgák és a gyakorlótesztek sémáját, így a vizsgázó számára a feladatok mindig teljes mértékben kiszámíthatók legyenek. Az eredményszámítás minden lépése dokumentált, a megfelelő szakmai ismeretek és eszközök birtokában követhető, ellenőrizhető. Ennek megfelelően, az akkreditált nyelvvizsgáztatás szakmai, hatósági felügyeletét ellátó OH Nyelvvizsga Akkreditációs Központ rendszeres ellenőrzései az alkalmazott eredményszámítási eljárásokra is kiterjednek. 

Gyakorlótesztek eredményének kiszámítása

A letölthető, illetve könyv formájában megvásárolható gyakorlótesztek „kézi” kiértékelése során a fenti, feladatonkénti és kérdésenkénti nehézséget is tükröző korrekcióra otthon természetesen nincsen mód. A gyakorlóteszteket azonban úgy válogattuk össze korábbi vizsgafeladatokból, hogy azok a helyes válaszok százalékos arányát vizsgarészenként „kézzel” kiszámolva is megbízható, a gyakorlóteszttől elvárhatóan pontos tájékoztató eredményt adjanak. Az éles vizsgán - természetesen az összes vizsgázóra egységesen - alkalmazott apró nehézségi korrekciók abban segítenek, hogy a vizsgaeredmény még pontosabb, a nemzetközi elvárásoknak megfelelően maradéktalanul megbízható legyen. 

Figyelem: Az egyes vizsgarészekben nem pontosan azonos számú elemi kérdés szerepel, a vizsgarészek súlya azonban azonos a végeredményben. A sokak számára bonyolult arányosítgatás helyett az egyszerű és jó megoldás az, ha a gyakorlóteszten, próbavizsgán elért ereményt mindig vizsgarészenként és százalékban (!!!) számoljuk ki. (Ez a helyes válaszok száma osztva az összes kérdés számával, szorozva 100-al.) Ha nem csak egy vizsgarész eredményére vagy kiváncsi, hanem az összeset megírtad és kiértékelted, akkor nincs más hátra, ezeket átlagolni kell (összeadni és elosztani az összeadott vizsgarészek számával). A teljes vizsga, illetve az egyes vizsgarészek eredményéről tehát, mindig a százalékban meghatározott teljesítmény ad jól értelmezhető információt.