Euroexam Academic: az elhivatott felvételizők nyelvvizsgája - Szabolcs

Az Euroexam Academic a TE nyelvvizsgád,

 • ha tűpontosan tudod, hogy mi akarsz lenni, 
 • ha továbbtanulásodhoz élvezni akarod egy C1-szintű akkreditált hazai nyelvvizsga minden előnyét (pl. 40 pluszpont a felvételinél),
 • ha netán angol nyelvű képzésre vagy külföldi egyetemre jelentkezel majd,
 • ha angol nyelvű nemzetközi nyelvvizsga oklevelet szeretnél,
 • ha azt akarod, hogy komolyan vegyenek az életben és leendő egyetemeden.

A speciális nyelvi igényeknek megfelelően továbbfejlesztett, vadonatúj, C1 színtű angol nyelvvizsgaváltozatot, az Euroexam Academic nyelvvizsgát kifejezetten a felső haladó vagy akár az anyanyelvi szintű nyelvhasználatot megcélzó, tanulmányait külföldi egyetemen, illetve angol nyelven folytató nyelvtanulóknak ajánljuk.

A két vizsga feladatai részben megegyeznek, a fő különbség a kontextusban mutatkozik. Az Euroexam Academic vizsga feladatai a felsőfokú oktatáshoz, tudományterületekhez, valamint az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó témákat dolgoznak fel.

Azaz, ha például bölcsészkarra jelentkezel, akkor a szóbelin a bölcsészet és társadalomtudomány szaknyelvén kell majd értekezned, ha tengerbiológus szeretnél lenni, akkor az írásbelin természettudományos szövegekkel kell majd dolgoznod.

A feladatok közötti különbségeket az alábbi táblázat mutatja be (itt az angol elnevezéseket használjuk, és az eltérő feladattípust vastaggal kiemeltük).

Reading

Paragraph Headings
Long Text Text Completion
Multiple-Choice Reading

Writing

Transactional Writing (Ügyintéző email)
Discursive Writing: A choice of 3 essay topics*

Listening

Short Conversations
Making Notes Lecture Notes
Radio Programme Academic Meeting

Speaking

Interview
Presentation and Discussion
Discussion

 

* A Writing vizsgarész 2. feladata, ahol érvelés az elvárás, az általános vizsgától eltérően egyetlen műfajra, az esszére fókuszál. De a választási lehetőség továbbra is fennáll: a választható esszéírás témakörök mindig három területre koncentrálnak:

 • 1 téma bölcsészet- vagy társadalomtudományra,
 • 1 téma természettudományra,
 • 1 téma az üzleti és közgazdasági tudományok körére.

A tanulmányi céloknak megfelelően kiválasztható a vizsgázó számára leginkább testhezálló téma. Az esszékben sem a háttértudást mérjük, hanem azt, hogy az érvek milyen hatékonyan, logikusan szerkesztve, egymással összekapcsolva, a C1-szinten elvárt nyelvi képességek birtokában (nyelvhelyesség és szókincs) kerülnek prezentálásra írásban.

Mi az, hogy "Academic"?

1. Az egyetemi közeg és a tudományterületek megjelenése a feladatokban

A feladatok a felsőoktatásban tipikus szövegtípusokra épülnek: pl. ismeretterjesztő szövegek könyvekből, cikkekből, egyetemi előadások részletei, párbeszédek egy diák és egy oktató vagy ügyintéző közt. Ráadásul a tanulmányi céljaidnak megfelelően választhatod ki a hozzád testhezálló témát, ami majd a nyelvvizsga feladatoknál megjelenik,

Mik ezek a témák?

 • 1 téma bölcsészet- vagy társadalomtudomány
 • 1 téma természettudomány
 • 1 téma az üzleti és közgazdasági tudományok

A témák az oktatási területek széles skáláját fedik le – általános megközelítéseken keresztül, a témaválasztásod nem igényel speciális jártasságot, csupán érdeklődést.

2. Hasznos tanulási és kommunikációs készségek egyetemi tanulmányok során

Bármilyen egyetemi hallgatónak gyorsan és céltudatosan kell kommunikálnia tanulmányai során az alábbi készségekkel:

 • olvasott vagy hallott (pl. előadás, prezentáció) szöveg jegyzetelése későbbi felhasználás céljából;
 • tematikus prezentáció tartása a diáktársak és/vagy oktatók számára;
 • olvasott vagy hallott szövegek összefoglalása;
 • esszék, beszámolók írására különféle témákban;
 • komplex szövegek kulcsinformációnak beazonosítása vagy alapos megértése, stb.

Bővebben a vizsgáról: itt

Szeretnék jelentkezni >>>