Próbavizsgák minden szinten

Házhoz visszük a nyelvvizsgát...

...legalábbis a próbavizsgáinkat. Hogy mit jelent mindez? A meghívó iskola diákjai az iskola nyugodt, biztos háttért nyújtó légkörében tehetnek egy első próbát, mielőtt belevágnának az éles megmérettetésbe. A teljes lebonyolítást, a feladatokat mi adjuk, az iskolának csak a segéderőt kell biztosítania. Jól hangzik, ugye?

A választék 

 • Ez a változat az egynyelvű vizsga 3, írásban lebonyolított vizsgarészének 8 feladatából áll: 3 olvasott (Reading/Leseverstehen), 3 hallott szövegértési (Listening/Hörverstehen), valamint 2 íráskészséget mérő (Writing/Schreiben) feladatból.
 • A feladatsor 6 változatban, angol B1, B2 és C1, német B1, B2 és C1 szinteken érhető el.
 • A vizsgaszerű, szüneteket is igénylő lebonyolítás az érdeklődő iskoláktól, valamint a közreműködő pedagógusoktól valamivel nagyobb szervezést és egyeztetést vár el (termek foglalása, nyugodt körülmények biztosítása kb. 2 és fél órán keresztül, stb.).
 • Minden anyagot (fénymásolt feladatsorok, CD-k) készen kapnak az iskolák a Nyelvvizsga Központtól az előre egyeztetett időpontban.
 • A Vizsgaközpont pontos utasításokkal látja el a helyi szervező kollégákat a lebonyolítással kapcsolatban, valamint egy képviselője végig jelen van a próbavizsga időpontjában.
 • Mivel ebben a változatban nem publikus vizsgafeladat-sorokat adunk ki, az iskola kötelezi magát az összes feladatlap hiánytalan visszaszolgáltatására és egyben a titoktartásra.
 • A „3az1-ben”komplett írásbeli + hallásértés vizsgarészek feladatlapjait a Vizsgaközpont munkatársai javítják, és az eredményeket a próbavizsgázók kb. 7-10 nappal később kapják kézhez.
 • Az írásban letehető komplett próbavizsga díja 2 000 forint/vizsgázó.

Szóbeli próbavizsga

 • A diákok a fentiekben ismertetett írásbeli feladatsor kipróbálása után, vagy attól teljesen függetlenül, a szóbeli vizsga 3 vagy 4 feladatával is vizsgaszerűen ismerkedhetnek meg, anélkül, hogy kitennék lábukat az iskolájukból.
 • Mindehhez a Nyelvvizsga Központ biztosítja az akkreditált szóbeli vizsgáztató kollégát.
 • A Vizsgaközpont által küldött akkreditált vizsgáztatók örömmel veszi helyi nyelvtanár kolléga vagy kollégák segítségét a szóbeliztetésben.
 • A szóbeli vizsga lebonyolítása szintén igényli a megrendelő iskola és pedagógusainak közreműködését az előzetes szervezésben, valamint a megvalósításban (termek foglalása, nyugodt körülmények biztosítása, stb.).
 • A szóbeli feladatsort és a hozzá tartozó anyagokat a Vizsgaközpontot képviselő akkreditált vizsgáztató viszi magával az előre egyeztetett időpontban.
 • A szóbeli próbavizsga díja fejenként 2 000 forint.

Iskolákba kihelyezett próbavizsgáinkat a növekvő jelentőséggel bíró A1 és A2 szinten is biztosítjuk, mivel e szinteken nehezen érhetők el megbízható, a valódi kommunikációs készségeket mérő vizsgák. Sőt, A1 és A2 szinten iskolákba kihelyezett éles nyelvvizsgákat is kínálunk, így a diákok nemzetközi vizsgabizonyítványt kapnak. Amúgy próbavizsgaként a három akkreditált szint (alapfok-B1, középfok-B2 és felsőfok-C1) mindegyike választható.

Menjünk biztosra!

Tapasztalatok szerint a felkészülés leghatékonyabb módja a tanulócsoport kétfordulós szintfelmérése, melynek során próbavizsgával mérhető a csoport induló szintje tanév elején, és eggyel magasabb szintű próbavizsgával tanév vége felé.

probavizsga_elomeres

Az elért eredményeket a Vizsgaközpont szakemberei elemzik, és személyre szóló értékeléssel segítik mind a diákot, mind a tanárt a további felkészülésben. Mindkét próbavizsga hiteles vizsgaélményt és motiváló feladattípus gyakorlást kínál. A két egymásra épülő 3az1-ben (Íráskészség, Olvasásértés, Hallásértés) próbavizsgát minden csoport számára féláron, azaz egy próbavizsga díjáért biztosítjuk.

Tucatnyi középiskola, sőt már több általános iskola is dicsekedhet azzal a
sikermutatóval, hogy miután programszerűen, egymásra építve élnek az összes
foglalkozás és próbavizsga kínálta lehetőséggel, a sikeres nyelvvizsgázó
diákok aránya 95 és 100% között mozog minden tanévben.

Kérjük, érdeklődésüket a probavizsga@euroexam.org címen jelezzék felénk, és mi azonnal felvesszük a kapcsolatot további egyeztetés céljából.

FONTOS! 

A próbavizsgákat csak iskolák rendelhetik meg diákcsoportok számára.
Egyéni érdeklődők számára a kiállításokon és más rendezvényeken tartott próbavizsgák, illetve a díjazás ellenében kínált Villámtréningek érhetőek el.