Grammar & Vocabulary - Task 2 - Quitting Smoking

q6. feladat - Angol Euro B2

A letölthető dokumentumok megnyitásához szükséges Adobe Acrobat Reader programot innen tudod letölteni.

Felkészülés a Nyelvismeret és Szókincs feladatokra

A diktálási feladat sikeres megoldásához elengedhetetlen a nyelvtan alapos ismerete. A gyakorlatlan vizsgázó könnyen esik abba a hibába, hogy idegesen próbál minden szót leírni, miközben a szöveget hallgatja, majd rövidesen feladja, mivel óhatatlanul lemarad, elveszti a fonalat. Ezzel szemben a gyakorlott vizsgázó először a kulcsszavakra koncentrál, amelyeket egyébként is könnyebb meghallani, mint a rövid, elnyelt szavakat, majd nyelvtani ismereteit alkalmazza a megmaradt hiányosságok kitöltésénél. Ezt a készséget feltétlenül gyakorolni kell, például olyan angol szövegekkel, melyekben csak a jelentéshordozó szavak vannak megadva, és a diákok megpróbálják önállóan beírni a hiányzó nyelvtani funkcionális elemeket.

A német nyelvű diktálási feladat nehézségét nem az „elnyelt szavak”, hanem az elnyelt végződések, a névelővel, elöljárószókkal egy egységben kiejtett szerkezetek helyes írásbeli tagolása jelenti. A vizsgázó teljesítményét nagyságrendekkel javítja, ha tudja, egy mondatban hol várja az alanyt vagy egy alárendelő mellékmondatban az állítmány ragozott részét. Fontos az is, hogy a teljes szöveg elhangzásakor annak tartalmára összpontosítson (miről szól?), ne egyes szavakra, mondatokra. Ha a szöveg egésze nagyjából összeállt, sokkal könnyebb a témához valóban kapcsolódó szókincs alapján a részleteket is megérteni a további két ismétléskor. A diktálás befejezése után pedig feltétlenül át kell nézni még egyszer a leírtakat, hogy javíthassunk, pontosíthassunk!

Különböző tankönyvekből vett gyakorlófeladatokkal is jól lehet készülni a két szövegkiegészítéses feladatra. Kifejezetten izgalmas lehet, ha egy csoportban egymásnak próbálnak meg feladatot készíteni. Rövid, fénymásolt szövegekből kitöröljük a kiválasztott szavakat, majd eldönthetjük, hogy milyen formában adunk meg választási lehetőségeket (3., ill. 4. feladat). Természetesen nem csak azt célszerű felismerni, hogy melyik a jó megoldás, hanem meg kell érteni azt is, hogy miért rossz az, ami rossz. Ez sokat segít a későbbiekben a vizsgán, az adott feladat megoldásában.