Reading - Task 2 - Musical taste

B09. feladat - Angol Euroexam B2

A letölthető dokumentumok megnyitásához szükséges Adobe Acrobat Reader programot innen tudod letölteni.

Felkészülés az Olvasott szöveg értése vizsgarészre

Ehhez a vizsgarészhez, mint a többihez is, nem elsősorban a vizsgatechnikák sok-sok feladatlapon való gyakorlására, hanem a valódi olvasási készségek kifejlesztésére van szükség. Fontos, hogy a vizsgázó a legkülönbözőbb szövegtípusokkal megismerkedjen – adaptált nyelvkönyvi szövegekkel és eredeti anyagokkal egyaránt –, és képes legyen különbséget tenni a két legfontosabb receptív készség: az általános tartalmi megértés és speciális információkeresés között.

Egy szöveg általános mondanivalójának megértése fontos olvasási készség – az első feladat erre koncentrál. Ide kapcsolódó gyakorlatokat számos nyelvkönyvben találhatunk; ezek sokat fognak segíteni ennek a készségnek a fejlesztésében.

A második feladat (Információkeresés) sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a vizsgázó gyakorlatot szerezzen egy adott szöveg kihagyásos, információkereső olvasásában. Az ilyen, nyelvkönyvekben található feladatok mindenképpen hasznosak, de a legfontosabb, hogy olyan reális időkorlátot adjunk a feladathoz, hogy semmiképp se legyen idő a teljes szöveget elolvasni.

A harmadik feladat (Feleletválasztás) azt vizsgálja, mennyire képes bonyolultabb szövegeket is megérteni; az általános mondanivalót, az író hangulatát vagy szándékát, és konkrét adatokat egyaránt. A nyelvkönyvekben található feleletválasztós olvasási feladatok nyújtják a leghasznosabb gyakorlási lehetőséget.