Mitől lesz igazán jó a szövegem az írásbelin?

6 szempont, ennyit veszünk figyelembe, amikor az írásaidat értékeljük. Ez a 6 kritérium, mint a lenti ábrán láthatod, egyenlő súlyban oszlik el az értékelésnél. 

Hogy jobban értsd, ezek mit jelentenek, mindegyikhez írtunk önértékelő kérdéseket, összesen tizenkettőt. Tedd fel őket, mielőtt beadod a szövegeid és ellenőrizd, javítsd ezek alapján írásbelid! 

1. szempont: Feladat teljesítése

A kulcs az egyértelmű és világos szándék, amit a szöveg írójaként közvetíteni szeretnél. Az olvasónak pontosan kell tudnia, mit vársz tőle: pl. reagáljon egy panaszra, küldjön információt, tegyen-e valamit a felvetett ügy kapcsán stb. A szöveged tartalmának, szerkezetének jeleznie kell: végiggondoltad-e, minek kell és minek nem kell benne lennie.

Önértékelő kérdések:

 • Elérném-e a szöveggel a kommunikációs célomat valóságos élethelyzetben?
 • Pontosan értené a szöveg olvasója a szándékomat, nézőpontomat?
 • Hatékonyan választottam-e a rendelkezésemre álló információkból a célom elérése érdekében?
 • A feladat utasításainak pontosan megfelelő szöveget írtam?

További segítség, hogy az 5 szövegtípusra vonatkozó íráskészség tippek mindegyike segít a szövegek logikus szerkezetének (nyitás-részletezés-zárás) alapos végiggondolásában.

2. szempont: Műfaji és stílusbeli megfelelés

Formális vagy informális legyen a szöveg? Amit figyelembe kell venned: kinek írsz, mi a viszonyod vele, ismerősöd-e stb. További kérdés lehet, hogy be akarod-e vonni az érvelésedbe (pl. a cikkben vagy az olvasói levélben), vagy csak formálisan elmondod, hogy mit gondolsz egy adott témáról (pl. az esszében). A szöveg külalakja, stílusa megfelel a szövegtípusnak, az írói szándéknak, az elképzelt olvasónak?

 • A kommunikációs célnak és a szövegtípusnak megfelelő formális vagy informális stílust választottam?

Mind az 5 szövegtípusra vonatkozó íráskészség tippben találsz egy bekezdést (pl. „Az esszé nyelvezete”), ami részletesen foglalkozik az adott szövegre jellemző stílus kérdésével.

3. szempont: Koherencia

A szöveged akkor lesz koherens, ha logikusan elrendezett gondolatsorban mutatja be a szándékodat, gondolataidat. Jól látszik, hogy mi mit követ és miért. Nagyon figyelj, hogy a logikus tagolást jól jelző bekezdésekben fogalmazd meg mondanivalódat.

 • A szöveg logikusan szerkesztett gondolatokra épül?
 • Bekezdésekre, logikus egységekre bontottam a szöveget?

4. szempont: Kohézió

Használj változatos kötőszavakat, kifejezéseket a mondatrészek, mondatok, bekezdések logikus összekapcsolására. Felejtsd el a Firstly/Erste mal… típusú semmitmondó szavakat, kifejezéseket! Mindig olyanokat keress, melyek jelzik, milyen kapcsolódási pont áll ott a szövegben: ok-okozat, következmény, összehasonlítás, kiemelés vagy egy példa bevezetése. Különösen a bekezdések elején fontos a hatékony kötőszó választás.

 • Használtam-e céltudatosan kiválasztott kötőszavakat, utaló szavakat a szöveg és a bekezdések belső összetartásának megteremtésére?

Egy sor kötőszavas táblázatot és gyakorlatot találsz az Euroexam blogjának „Linking words-ből sosem elég! Írásban sem.” c. posztjában.

5. szempont: Nyelvtani struktúrák szintje, terjedelme és helyessége

Nemcsak a nyelvhelyességre kell figyelned, hanem arra is, hogy viszonylag változatos mondattípusokkal fogalmazz. Az egymás után álló tőmondatok nem fogják lenyűgözni értékelőidet. Mindenkép úgy időzítsd a munkát, hogy mindkét szöveged átnézésére, pontosítására, javítására maradjon legalább 2-3 perced.

 • A kommunikációs szándékomnak megfelelő, változatos nyelvtani szerkezeteket használtam?
 • Maradt a megértést, értelmezést zavaró nyelvtani, nyelvhelyességi (helyesírás, szórend, központozás) hiba a szövegben?

6. szempont: Szókincs szintje, terjedelme és helyessége

Egy dolog a szókincsed és egy másik, hogy abból melyik szöveg megalkotásánál mely szavakat, kifejezéseket fogod előkapni és elhelyezni a megfelelő helyen a szövegben. Próbálj a meglévő szókészletedre építeni, és ne érezz kényszert, hogy a nagyon időigényes szótárazás segítségével akarj brillírozni (de gyors szókincsellenőrzésre azért jó lehet a beadást megelőző percekben).

 • A kommunikációs szándékomnak megfelelő, változatos nyelvtani szerkezeteket használtam?
 • Maradt megértést, értelmezést zavaró szókincsbeli hiba a szövegben?

Ha a szempontokat és a kérdéseket egy könnyen átlátható és nyomtatható táblázatban szeretnéd letölteni, kattints!