B1 Alapfok - Közvetítés értékelési kritériumai

 

 Pontszám

Kritériumok

5

Grammatikai struktúrák és szókincs terjedelme

  • Gondolatait képes mondatokon és bekezdéseken át összekapcsolni (megfelelő kohéziós eszközöket/ jelzői-határozói szerkezeteket alkalmaz érvelés, véleményalkotás, érzések stb. kifejezésére), noha nem mindig a legmegfelelőbb nyelvhasználattal.
  • Udvariasság kifejezésére nyelvi eszközöket alkalmaz, ahol szükséges.

Nyelvhelyesség

  • Néhány hiba előfordulhat, de ezek nem zavarják jelentősen az üzenet megértését.

Nyelvi interferencia (az eredeti nyelv fordulatainak és szerkezeteinek „áthallása”)

  • Néhány esetben (szóhasználat, szórend) előfordul, de ezek nem zavarják jelentősen az üzenet megértését.
 4  Az 5 & 3 pontban leírtak elemei
 3

Grammatikai struktúrák és szókincs terjedelme

  • Elegendő és megfelelő szintű a feladat teljesítéséhez és az üzenetek közvetítéséhez.

Nyelvhelyesség

  • Noha sok, némelykor súlyos hibát vét (igeidők, létige használata, egyeztetések), melyek a jelentést olykor ködösítik, összességében az eredeti írásmű levél üzenetét képes közvetíteni.

Nyelvi interferencia (az eredeti nyelv fordulatainak és szerkezeteinek „áthallása”)

  • Gyakran (szóhasználat, szórend) előfordul, de ezek nem zavarják jelentősen az üzenet megértését
 2  
 1