A 40%-os küszöb vizsgarészekre vagy feladatokra vonatkozik?

A sikeres vizsga egyik feltétele, hogy valamennyi vizsgarészen (a kétnyelvű vizsgán 5, az egynyelvű változatban 4 vizsgarész van) külön is meglegyen legalább 40%. Az írásbeli vizsga részei: Olvasott szöveg értése, Íráskészég,  valamint kétnyelvű vizsga esetén a Közvetítés. A szóbeli vizsga részei: Hallott szöveg értése, Beszédkészség. A 40%-os megfelelési küszöb a vizsgarész feladatainak átlagából adódik, tehát a vizsgarészen belül, az egyes feladatokra külön nincs megfelelési küszöb.