Mi a teendő, ha a vizsgaeredmény felülvizsgálatát szeretném kérni?

A vizsgaeredményed közzétételét követő 15 napon belül lehetőséged van:

  • Felülvizsgálatot kérni, azaz jogorvoslattal élni jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással, részletes indoklással. Ebben az esetben felülvizsgálat díjmentes. 
  • Újraértékelést kérni a vizsga egészére vagy egyes vizsgarész(ek)re. Ebben az esetben nem kell indoklást írnod. Az eljárás díjköteles.
    A díj befizethető személyesen az Euroexam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán, illetve átutalással a budapesti Vizsgaközpont számlájára (Euro Nyelvvizsga Kft, KHB 10403181-31821647-00000000).

A kérlemet a "Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem" űrlap kitöltése után benyújthatod: 

  • személyesen az Euroexam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán;
  • postai úton (Euroexam Vizsgaközpont, 1012 Budapest, Tábor utca 5.);
  • e-mailben az info@euroexam.org címre. 

A benyújtással egyidőben igazolni kell a díj megfizetését. Ennek elmulasztása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a kérelmet figyelmen kívül hagyni.

A kérelmeket első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül; másodfokon pedig a Nyelvvizsgát Akkreditáló Központ (NYAK) vezetője. A kérelmek benyújtására a vizsgázó (kiskorú vizsgázó esetén törvényes képviselője) jogosult. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség. 

A kérelem elbírálásánál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe. 

Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem itt tölthető le.