A nyelvvizsga menete

Az Euroexam nyelvvizsgákat szombati napokon tartjuk. Az írásbeli vizsgarészekre és a Hallott szöveg értése vizsgarészre 9:00 és 12:45 között kerül sor.

A Beszédkészség vizsgarész általában ugyanazon a szombaton, délután 13:10 órától kerül megrendezésre. A pontos időpont névreszólóan az írásbeli nyelvvizsga szünetében kerül kifüggesztésre.

A vizsgák részletes időbeosztása B1-es szinten

Vizsgarész Időbeosztás Megjegyzés

Közvetítés/Mediation/Sprachmittlung

9:00 - 9:35*

Csak a kétnyelvű vizsgarendszerben vizsgázóknak.

A levélfordítás feladatnál nyomtatott szótárat lehet használni.

A dialógus feladatnál a szótár használata csak az utolsó 2 percben megengedett, amikor a vizsgázó átolvassa megoldásait. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Szünet/Break/Pause

9:35 - 9:45

Az egynyelvű vizsga kezdete.

Olvasott szöveg értése/Reading/Leseverstehen

9:45 - 10:20

Az egynyelvű vizsgarendszerben vizsgázók első vizsgarésze az Olvasott szöveg értése.

A teljes vizsgarésznél nyomtatott szótárat lehet használni.

Íráskészség/Writing/Schreiben

10:25 - 11:15

A teljes vizsgarésznél nyomtatott szótárat lehet használni.

A csak írásbeli vizsgázók utolsó vizsgarésze.

Szünet/Break/Pause

11:15 - 11:30

A szóbeli beosztás kihirdetése.

Hallott szöveg értése/Listening/Hörverstehen

11:30 - 12:00*

A csak szóbeli vizsgázók első vizsgarésze, melyre az írásbeli teremben kerül sor.

A szótár használata csak az utolsó 5 percben megengedett, amikor átvezeted megoldásaidat a válaszlapra. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Beszédkészség/Speaking/Sprechen

Személyre szóló időpont

A 10 perces felkészülési időben nyomtatott szótárat lehet használni.

 

* A megadott időbeosztás tájékoztató jellegű, a feladatra adott idő függ a vizsgarészben elhangzó hanganyag hosszától.


A nyelvvizsga részletes időbeosztása B2-es szinten

(az angol nyelvvizsga és a német nyelvvizsga beosztása azonos)

Vizsgarész Időbeosztás Megjegyzés

Közvetítés/Mediation/Sprachmittlung

9:00 - 9:35*

Csak a kétnyelvű vizsgarendszerben vizsgázóknak.

A levélfordítás feladatnál nyomtatott szótárat lehet használni.

A dialógus feladatnál a szótár használata csak az utolsó 2 percben megengedett, amikor a vizsgázó átolvassa megoldásait. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Szünet/Break/Pause

9:35 - 9:45

 Az egynyelvű vizsga kezdete.

Olvasott szöveg értése/Reading/Leseverstehen

9:45 - 10:25

Az egynyelvű vizsgarendszerben vizsgázók első vizsgarésze az Olvasott szöveg értése.

A teljes vizsgarésznél nyomtatott szótárat lehet használni.

Íráskészség/Writing/Schreiben

10:30 - 11:30

A teljes vizsgarésznél nyomtatott szótárat lehet használni.

A csak írásbeli vizsgázók utolsó vizsgarésze.

Szünet/Break/Pause

11:30 - 11:45

A szóbeli beosztás kihirdetése.

Hallott szöveg értése/Listening/Hörverstehen

11:45 - 12:20*

A csak szóbeli vizsgázók első vizsgarésze, melyre az írásbeli teremben kerül sor.

A szótár használata csak az utolsó 5 percben megengedett, amikor átvezeted megoldásaidat a válaszlapra. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Beszédkészség/Speaking/Sprechen

Személyre szóló időpont

A 10 perces felkészülési időben nyomtatott szótárat lehet használni.

 

* A megadott időbeosztás tájékoztató jellegű, a feladatra adott idő függ a vizsgarészben elhangzó hanganyag hosszától. 


A nyelvvizsga részletes időbeosztása C1-es szinten

(az angol nyelvvizsga és a német nyelvvizsga beosztása azonos)

Vizsgarész Időbeosztás Megjegyzés

Közvetítés/Mediation/Sprachmittlung

9:00 - 9:45*

Csak a kétnyelvű vizsgarendszerben vizsgázóknak.

A levélfordítás feladatnál nyomtatott szótárat lehet használni.

A dialógus feladatnál a szótár használata csak az utolsó 2 percben megengedett, amikor a vizsgázó átolvassa megoldásait. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Szünet/Break/Pause

9:45 - 10:00

 Az egynyelvű vizsga kezdete.

Olvasott szöveg értése/Reading/Leseverstehen

10:00 - 10:50

Az egynyelvű vizsgarendszerben vizsgázók első vizsgarésze az Olvasott szöveg értése.

A teljes vizsgarésznél nyomtatott szótárat lehet használni.

Íráskészség/Writing/Schreiben

10:55 - 11:55

A teljes vizsgarésznél nyomtatott szótárat lehet használni.

A csak írásbeli vizsgázók utolsó vizsgarésze.

Szünet/Break/Pause

11:55 - 12:10

A szóbeli beosztás kihirdetése.

Hallott szöveg értése/Listening/Hörverstehen

12:10 - 12:50*

A csak szóbeli vizsgázók első vizsgarésze, melyre az írásbeli teremben kerül sor.

A szótár használata csak az utolsó 5 percben megengedett, amikor átvezeted megoldásaidat a válaszlapra. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Beszédkészség/Speaking/Sprechen

Személyre szóló időpont

A 10 perces felkészülési időben nyomtatott szótárat lehet használni.

 

* A megadott időbeosztás tájékoztató jellegű, a feladatra adott idő függ a vizsgarészben elhangzó hanganyag hosszától.


A nyelvvizsga előtt

A vizsga előtt kb. két héttel már lekérdezhető a vizsgabeosztás, ne felejtsd el megnézni az online fiókodban, pontosan mikor és hova kell menned. Ha nincs online fiókod, akkor itt tudod megnézni a vizsgabeosztásodat.

Érdemes a nyelvvizsga kezdete előtt 20 perccel megérkezni a helyszínre, és az általad lekérdezett beosztás szerint megjelölt terem előtt várakozni. A nyelvvizsga kezdete előtt 10-15 perccel név szerint szólítják a vizsgázókat. A vizsgához szükség lesz azonosításra szolgáló igazolványra (érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél). A teremben a teremfelügyelő által kijelölt helyet kell elfoglalni.

A személyazonosság ellenőrzése után mindenki megkapja a vizsgakódmatricákat tartalmazó lapot (a matricákat az egyes válaszlapokra kell majd felragasztani). A vizsgázó asztalán csak toll, a személyazonosságot igazoló okirat és a kiadott vonalkódmatricák lehetnek. Étel, ital, papírzsebkendő csak úgy, hogy se zörgéssel, se más módon ne zavarjon másokat.

Végül a felügyelő felszólít mindenkit, hogy kapcsolja ki a mobiltelefonját. Nem elég „halk üzemmódra” állítani, mert a hívások zavarhatják a média lejátszó készüléket.


Az írásbeli nyelvvizsga menetéről

Az egyes vizsgarészekre* szóló feladatlapok kiosztásának megkezdése után a vizsgázóknak már tilos egymáshoz szólni. A feladatlapot addig nem szabad kinyitni, míg arra a felügyelő utasítást nem ad. A feladatlap borítóján olvashatók a vizsgarészre vonatkozó utasítások, valamint az arra a vizsgarészre rendelkezésre álló időkeret.

A válaszlapon a kijelölt helyre fel kell ragasztani a vizsgakód matricát.

A felügyelő utasítására ki lehet nyitni a feladatlapot, és el lehet kezdeni dolgozni.
A válaszokat a válaszlapon kell megjelölni! A válaszok feladatlapról válaszlapra történő átmásolására nincs külön idő. Amennyiben kérdés merül fel a nyelvvizsga folyamán, kézfeltartással hívhatja oda a felügyelőt, de a vizsgafeladat értelmezése a vizsga része, így azzal kapcsolatosan a felügyelő nem nyújthat segítséget.

A rendelkezésre álló idő csak a vizsgarész egészére van megszabva, ezen belül az egyes feladatokra szánt időt szabadon lehet beosztani. A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a felügyelő a munka beszüntetésére szólítja fel a vizsgázókat, mely felszólításnak a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni.  A hanganyagot tartalmazó vizsgarészeknél (Hallott szöveg értése, Közvetítés) a hanganyag utasításait kell figyelembe venni.

A felügyelő összegyűjti a válaszlapokat, majd beszedi a feladatlapokat. Mindaddig, míg a felügyelő az utolsó lapot be nem szedi, továbbra is tilos a beszélgetés.

*A komplex kétnyelvű nyelvvizsga összesen 5, az egynyelvű nyelvvizsga 4 vizsgarészből, ezek mindegyike pedig 2-4 feladatból áll.

*Azt, hogy mely vizsgarészeknél lehet nyomtatott szótárat használni (lásd az időbeosztás táblázat megjegyzés oszlopát), a felügyelő jelzi.


A Beszédkészség vizsgarész menetéről

A Beszédkészség vizsgarész pontos beosztását (ki, mikor kerül sorra) az írásbeli nyelvvizsga szünetében, az Íráskészség vizsgarész után függesztik ki. Mindazoknak, akiknek a Beszédkészség időpontja és az írásbeli vége között hosszabb szünet van, javasoljuk, hogy ezalatt nyugodtan menjenek el sétálni, ebédelni, levegőzni!

Fontos, hogy a Beszédkészég vizsgarész kihirdetett időpontja előtt legalább 5 perccel a felkészülő terem előtt várakozz! A terem környékén csendben kell várakozni, hiszen a vizsgáztatás folyamatos! Név alapján szólítjuk a vizsgázókat. Mindenképpen hozd magaddal az azonosításra szolgáló okiratot, a kiértesítő levelet, a vizsgakódmatricát tartalmazó lapot és - amennyiben használni szeretnéd - a szótárad, majd foglald el a felügyelő által kijelölt helyet!

A teremfelügyelőtől kapott feladatlap borítóján olvashatók a vizsgarészre vonatkozó utasítások, valamint az arra a vizsgarészre rendelkezésre álló időkeret.
Az értékelőlapon a kijelölt helyre fel kell ragasztani a vizsgakódmatricát, valamint felírni a nevet.

Ezután 10 perc áll rendelkezésre a Beszédkészség feladat átgondolására, kidolgozására, amelyhez használható szótár, és amelyről jegyzet készíthető. A felkészülésre biztosított idő lejárta után a vizsgázókat páronként átkísérik a Beszédkészség vizsga termébe. Ez idő alatt a vizsgázók nem beszélgethetnek senkivel! A vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázókat, ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.

Figyelem! Az ezen az oldalon közzétett információk tájékoztató jellegűek, indokolt esetben a vizsgahely eltérhet tőlük!