Külföldi egyetemi felvételid új záloga az Euroexam Academic vizsga

Bizonyítsd felkészültségedet külföldi angol nyelvű tanulmányokra az új Euroexam Academic vizsgával

A külföldi, angol nyelvű programokra készülő diákok mostantól egy olyan új vizsgával is bizonyíthatják nyelvtudásukat és készségeiket, ami egyben a felsőoktatásra készülésüket is segíti.

Egy brit vagy más európai egyetem angol nyelvű képzéseire történő jelentkezés egyik alapfeltétele az intézmény által meghatározott nyelvi elvárások teljesítése.

Az Euroexam Academic nyelvvizsga:

 • Magas szintű általános nyelvtudást mér, megbízhatóan.
 • Egyszerre többféle tudományterületre kiterjed anélkül, hogy bármelyikben speciális háttértudást várna el.
 • Olyan nyelvi kommunikációs, tanulási készségeket mér, amelyekre minden felsőoktatásban tanuló diáknak szüksége lehet sikeres tanulmányai folytatásához.

Ez a nyelvi szint az Európa Tanács által kidolgozott, a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintrendszerének megfelelő, széles körben elfogadott nemzetközi vizsgaszint.

Az Euroexam Academic nyelvvizsga bizonyítvány azt jelzi, hogy birtokosa nyelvileg és a készségek szempontjából készen áll egyetemi tanulmányaira.

A speciális nyelvi igényeknek megfelelően továbbfejlesztett nyelvvizsgaváltozatot, az Euroexam Academic nyelvvizsgát kifejezetten a felső haladó vagy akár az anyanyelvi szintű nyelvhasználatot megcélzó, tanulmányait külföldi egyetemen, illetve angol nyelven folytató nyelvtanulóknak ajánljuk.

Mi az, hogy "Academic"?

1. Az egyetemi közeg és a tudományterületek megjelenése a feladatokban

A feladatok a felsőoktatásban tipikus szövegtípusokra épülnek: pl. ismeretterjesztő szövegek könyvekből, cikkekből, egyetemi előadások részletei, párbeszédek egy diák és egy oktató vagy ügyintéző közt. A témák az oktatási területek széles skáláját fedik le – általános megközelítéseken keresztül, nem kívánva előzetes speciális jártasságot egyetlen társadalomtudományi vagy természettudományi területen sem.

2. Hasznos tanulási és kommunikációs készségek egyetemi tanulmányok során

Bármilyen egyetemi hallgatónak gyorsan és céltudatosan kell kommunikálnia tanulmányai során az alábbi készségekkel:

 • olvasott vagy hallott (pl. előadás, prezentáció) szöveg jegyzetelése későbbi felhasználás céljából;
 • tematikus prezentáció tartása a diáktársak és/vagy oktatók számára;
 • olvasott vagy hallott szövegek összefoglalása;
 • esszék, beszámolók írására különféle témákban;
 • komplex szövegek kulcsinformációnak beazonosítása vagy alapos megértése, stb.

Ilyen és hasonló készségeket mér az új Euroexam Academic vizsga.

A C1-szintű általános és az Academic vizsga összehasonlítása

A két vizsga feladatai részben megegyeznek, a fő különbség a kontextusban mutatkozik. Az Euroexam Academic vizsga feladatai a felsőfokú oktatáshoz, tudományterületekhez, valamint az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó témákat dolgoznak fel. A feladatok közötti különbségeket az alábbi táblázat mutatja be (itt az angol elnevezéseket használjuk, és az eltérő feladattípust vastaggal kiemeltük).

Reading

Paragraph Headings
Long Text Text Completion
Multiple-Choice Reading

Writing

Transactional Writing (Ügyintéző email)
Discursive Writing: A choice of 3 essay topics*

Listening

Short Conversations
Making Notes Lecture Notes
Radio Programme Academic Meeting

Speaking

Interview
Presentation and Discussion
Discussion
 

* A Writing vizsgarész 2. feladata, ahol érvelés az elvárás, az általános vizsgától eltérően egyetlen műfajra, az esszére fókuszál. De a választási lehetőség továbbra is fennáll: a választható esszéírás témakörök mindig három területre koncentrálnak:

 • 1 téma bölcsészet- vagy társadalomtudományra,
 • 1 téma természettudományra,
 • 1 téma az üzleti és közgazdasági tudományok körére.

A tanulmányi céloknak megfelelően kiválasztható a vizsgázó számára leginkább testhezálló téma. Az esszékben sem a háttértudást mérjük, hanem azt, hogy az érvek milyen hatékonyan, logikusan szerkesztve, egymással összekapcsolva, a C1-szinten elvárt nyelvi képességek birtokában (nyelvhelyesség és szókincs) kerülnek prezentálásra írásban.

Bővebben a vizsgáról: itt