Külön írásbeli és szóbeli vizsgák

Az Euro vizsgák vizsgaszabályzata augusztusban megváltozott.

A vizsgákon már lehet a teljes sikeres vizsga mellett - ha csak részben volt sikeres - külön államilag elismert szóbeli vagy államilag elismert írásbeli bizonyítványt is szerezni. A bizonyítványokat az eredménynek megfelelően, automatikusan állítjuk ki.

Részben sikeres vizsga esetén, a szóbeli vagy írásbeli bizonyítvány birtokában bármikor lehet jelentkezni később külön csak írásbeli illetve szóbeli vizsgára.

A hazai szabályok szerint a vizsga két "felét" különböző vizsgarendszerekben letett írásbeli és szóbeli részekből is össze lehet kombinálni. Szintén fontos tudni, hogy külön megszerzett szóbeli és írásbeli oklevelet idehaza mindenütt automatikusan a komplex vizsgával egyenértékűnek fogadnak el.

A komplex vizsga sikerességének feltétele nem változott. Külön írásbeli és szóbeli vizsgára először a november-decemberi vizsgaidőszakban lehet majd jelentkezni.

    Az "írásbeli" eredményébe a következő vizsgarészek számítanak bele: Olvasott szöveg értése; Írás; Nyelvismeret és szókincs; Közvetítés.

    A "szóbeli" eredménye a Hallott szöveg értése és a Beszédkészség (korábbi nevén "szóbeli") részekből tevődik össze.

A csak írásbeli/szóbeli vizsga sikerességének feltétele azonos a teljes vizsgáéval, de természetesen csak az adott vizsgába tartozó részeket kell hozzá figyelembe venni.

A részeletes szabályokat a vizsgaszabályzat tartalmazza.