Vizsgaeredmény értelmezése

 

Az eredményt lekérdezek oldalon vizsgakód beírása után, a „Küldés” gombra kattintva tekintheted meg az eredményedet.

Alább a megjelenő információk pontos értelmezéséhez szeretnék segítséget nyújtani.

Az Euroexam nyelvvizsgáknak nyelvtől, szinttől, vizsgarendszertől függetlenül négy féle kimenete lehetséges ezeket vesszük most sorra.


Sikeres komplex vizsga

Ebben az esetben a vizsga követelményeit sikerrel teljesítetted. A szóbeli és az írásbeli vizsgarészeid összesített eredménye alapján komplex államilag elismert bizonyítványra vagy jogosult, amelyet a vizsgaközpont automatikusan ki is állít számodra. Fontos tudnod, hogy a sikereségnek a teljes vizsgán elért minimum 60%-os eredmény mellett feltétele az is, hogy a négy vizsgarész mindegyikén (a példán Reading, Writing, Listening Speaking) elérj minimum 40%-ot. Nem kötelező előírás azonban KOMPLEX vizsgán az, hogy a magyar akkreditált vizsgarendszer felosztása szerinti "írásbeli" illetve "szóbeli" részvizsgákon külön is meglegyen a 60%. Az  "írásbeli" és "szóbeli" tehát kompenzálhatja egymást, ha a fenti 40% megvan, akkor már CSAK a teljes vizsga összesített eredménye számít a komplex vizsga sikerességénél.


Sikeres szóbeli vizsga

Ebben az esetben bár komplex vizsgára jelentkeztél, azonban csak a szóbeli vizsgarészeken teljesítettél megfelelően. Mivel a vizsgarészenkénti minimum 40%-os eredményt (a példában a Readingnél) nem sikerült hozni, ezért a komplex vizsgád sikertelen, de a szóbeli teljesítményedről államilag elismert bizonyítványt állítunk ki a számodra.

Tovább gondolva...

Amennyiben komplex vizsga a célod, következő alkalommal elég csak írásbeli vizsgára jelentkezned. Amennyiben azt sikerrel teljesíted, az arról kapott bizonyítvány és a most szerzett, együttesen komplex bizonyítványnak fog számítani.


Sikeres írásbeli vizsga

Ebben az esetben bár komplex vizsgára jelentkeztél, azonban csak az írásbeli vizsgarészeken teljesítettél megfelelően. Ezért a komplex vizsgád sikertelen, de az írásbeli teljesítményedről államilag elismert bizonyítványt állítunk ki a számodra.


A vizsga sikertelen

Ebben az esetben a vizsgán kitűzött célodat nem tudtad teljesíteni. A vizsgaszabályzatban megtalálható eredményességi küszöböt nem érted el. A vizsgádról nem állítunk ki vizsgabizonyítványt.

Megjegyzések és további segítség az értelmezéshez

Gyakran visszatérő kérdés, hogy az egyes vizsgarészek százalékos eredménye hogyan adódik pontszámból. A vizsgarészeken szerezhető pontok száma minden esetben 25-25, ez azonban nem azonos az ott szereplő kérdésekre adott elemi válaszok számával. A vizsgrészenkénti pontszámot arányosítva veszi a vizsga figyelembe, így biztosítva, hogy minden vizsgarész azonos súllyal szerepeljen a végső eredményben (függetlenül attól, hogy a kérdések-válaszok száma nem egyezik meg teljesen).

A részeredményeket és a végeredményt egyaránt soktizedes pontossággal rögzítik a vizsga során, az eredményközlésnél és a bizonyítványban azonban egész értékre kerekítve jelenik meg valamennyi eredmény. Így egyes esetekben előfordul, hogy az egész értékre kerekítve közölt részeredmények átlaga eltér egy százalékkal az összesített eredmény szintén kerekített értékétől. Az utóbbi a pontos és hiteles, mivel azt még a részeredmények kerekítése előtti pontos adatokból számítja a rendszer. 

Azok, akik még mélyebbre szeretnének ásni az eredmények kiszámításának módszereibe, elmerülhetnek az Eredményszámítás oldal igen részletes elemzésébe. Ha ettől lesz világosabb valami, már megérte. wink

Az oldalon feltüntetett képek csak illusztrációk, az azokon látható százalékos eredmények nem iránymutatóak a sikerességhez!