Vizsgadolgozat megtekintése, konzultáció, jogorvoslat

A kijavított dolgozatok megtekintését és a konzultáció iránti kérelmet a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni, valamint konzultáció esetén időpontot egyeztetni az Euro Nyelvvizsga Központ ügyfélszolgálatán.


Vizsgadolgozat megtekintés

Az Euro Nyelvvizsga Központ lehetőséget biztosít a nyelvvizsga dolgozat díjtalan megtekintésére, melyen szülő, vagy nyelvtanár is részt vehet. A kísérők számát (maximum 1 fő) a jelentkezési lapon kell megadni. A megtekintés alkalmával a vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait (a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval), valamint szóbeli teljesítményének értékelő lapját tekintheti meg. A megtekintés időtartama max. 45 perc.

A vizsgamegtekintésre érvényes személyazonosságot igazoló okiratot kell hozni, ennek hiányában nem tekinthető meg a dolgozat!

Megtekintésre előre egyeztetett, a központ által kijelölt időpontokban van lehetőség, kizárólag az Euro Nyelvvizsga Központban (időpontokat és további részleteket ld. lejjebb). A megtekintés iránti igényt a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet bejelenteni. Az időpont kiosztása jelentkezési sorrendben történik. Az egyeztetetett időpont nem módosítható.


Konzultáció

A vizsgázónak lehetősége van – a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított dolgozatának megtekintésére és részletes elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat megtekintésén túl, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez.

A konzultációs megtekintés díja 3.900,- forint.

A konzultáció iránti igényt a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet bejelenteni (időpontokat és további részleteket ld. lejjebb).

Mindkét esetben a vizsgázó kizárólag saját megoldásairól kézzel jegyzetet készíthet, azonban a dolgozat nem vihető el, fénymásolására, vizsgadolgozat lefényképezésére nincs lehetőség. A jegyzetek készítése során teljes vizsgafeladatok másolása nem engedélyezett. A megtekintés és a konzultáció minden esetben előre egyeztetett időpontban történik kizárólag az Euro Nyelvvizsga Központban.

 

  Vizsga
megtekintés
Konzultáció
Milyen a vizsgádhoz kapcsolódó anyagokat látsz?    
Teljesített írásbeli vizsgafeladatok    
Szóbeli teljesítmény értékelőlapja    
Feladatlapok    
Megoldókulcsok / Értékelési kritériumok    
Az elfogadott és el nem fogadott válaszok láthatóak    
A pontszámítás menete látható    
Milyen szolgáltatásokat nyújtunk neked?    
Szabadon választható időpont    
Szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítsége    
Részletes elemzés    
Személyre szabott tanácsok    
Kérdezési lehetőség    

Vizsgadolgozat megtekintési időpontok:

(2018. július 20-i angol B2 és C1 vizsgák)

Angol Euro B2:

2018. augusztus 30. 17:30
2018. augusztus 31. 14:00
2018. augusztus 31. 16:00

Angol Euro C1:

2018. augusztus 31. 13:00
2018. augusztus 31. 15:00

Jelentkezési határidő a megtekintésre, konzultációra:  2018. augusztus 27. - 18:00

  • Vizsgadolgozat megtekintésére és konzultációra a google űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.
  • Fellebbezési vagy felülvizsgálati kérelmet a letölthető dokumentum kitöltésével, aláírásával és elküldésével lehet benyújtani.

A megtekintés és konzultáció helyszíne:

Euro Nyelvvizsga Központ, 1012 Budapest, Tábor u. 5.

Jelentkezés vizsgadolgozat megtekintésre:  

Hová és meddig küldheted a jelentkezési lapot?

e-mail:

info@euroexam.org

   

fax:

+36(1)797-1366

   

Személyesen vagy postán:

Euro Nyelvvizsga Központ
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   

A jelentkezés  benyújtásának
határideje:

2018. augusztus 27. 18:00
(2018. július 20-i angol B2, C1 vizsga)

   

Van-e díja? Ha van, hogyan fizetheted be?

A vizsgadolgozat megtekintésének díja:

A vizsgadolgozat megtekintése díjtalan.

   

 

Jelentkezés vizsga konzultációra:    

 

Hova és meddig küldheted a jelentkezési lapot?

e-mail:

info@euroexam.org

   

fax:

+36(1)797-1366

   

Személyesen vagy postán:

Euro Nyelvvizsga Központ
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   

A jelentkezés  benyújtásának
határideje:

2018. augusztus 27. 18:00
(2018. július 20-i angol B2, C1 vizsga)

   

Van-e díja? Ha van, hogyan fizetheted be?

A konzultáció díja:

3 900 Ft

   

Átutalással:

Euro Nyelvvizsga Kft.
KHB 10403181-31821647-00000000

   

Személyesen vagy
postai csekken:

Euro Nyelvvizsga Központ
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   
Fontos! Az átutaláson és a csekken a közlemény rovatban feltétlenül szerepeljen a vizsgázó neve és születési dátuma! A befizetésről szóló igazolás másolatát mellékeld a kérelemhez!

  

Felülvizsgálati kérelem

A vizsgaeredménnyel szemben a vizsgaeredmények közzétételét követő 15 napon belül  

  • fellebbezéssel lehet élni jogszabálysértésre történő hivatkozással,
  • vagy felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő

hivatkozással.

A vizsga megismétlése nem kérhető. A megfelelési küszöbhöz közel eső dolgozatok az eredmény kihirdetése és véglegesítése előtt ismételt értékelésre és ellenőrzésre kerülnek (vagyis a mindenkire vonatkozó kettős értékelésen túl harmadik, ellenörző értékelésen is átesnek). A vizsga eredményére vonatkozó "méltányossági kérelmet" ezért nem tudunk figyelembe venni.

A 137/2008. (V.16.) Rendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása valamint az Oktatási Hivatal 2011. május 13-i állásfoglalása szerint az értékeléssel kapcsolatos felüvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni, amelynek díja: Közvetítés, Olvasott szövegértés, Íráskészség, Hallott szövegértés vizsgarészenként 3.000 Ft, Beszédkészség: 4.000 Ft. A díj befizethető személyesen az Euro Nyelvvizsga Központ ügyfélszolgálatán, postai úton illetve átutalással a budapesti Vizsgaközpont számlájára (Euro Nyelvvizsga Kft, KHB 10403181-31821647-00000000).

A fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet személyesen, elektronikusan vagy postai úton lehet benyújtani az Euro Nyelvvizsga Központba az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Fellebbezés esetén a benyújtással egyidőben igazolni kell a díj megfizetését. Ennek elmulasztása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a fellebbezést figyelmen kívül hagyni.

A beküldött fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját kell tekinteni. A kérelmeket első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, másodfokon pedig a Nyelvvizsgát Akkreditáló Központ (NYAK) vezetője bírálja el. A kérelmek benyújtására a vizsgázó (kiskorú vizsgázó esetén törvényes képviselője) jogosult. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.  

Fellebbezés / felülvizsgálati kérelem a vizsgákhoz:      

Hova és meddig küldheted a kérelmet?

e-mail:

info@euroexam.org

   

fax:

+36(1)797-1366

   

Személyesen vagy postán:

Euro Nyelvvizsga Központ
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   

A kérelem benyújtásának
határideje:

2018. szeptember 1. 18:00
(2018. július 20-i angol B2, C1 vizsga)

   

Van-e díja? Ha van, hogyan fizetheted be?

A fellebbezés díja:

A fellebbezés díjtalan.

   

A felülvizsgálat díja:

Közvetítés, Olvasott szövegértés, Íráskészség, Hallott szövegértés: vizsgarészenként 3.000 Ft, Beszédkészség: 4.000 Ft

   

Átutalással:

Euro Nyelvvizsga Kft.
KHB 10403181-31821647-00000000

   

Személyesen vagy
postai csekken:

Euro Nyelvvizsga Központ
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   

Fontos! Az átutaláson és a csekken a közlemény rovatban feltétlenül szerepeljen a vizsgázó neve és születési dátuma! A befizetésről szóló igazolás másolatát mellékeld a kérelemhez!