Vizsgadolgozat megtekintése, konzultáció, jogorvoslat

A kijavított dolgozatok megtekintését és a konzultáció iránti kérelmet a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni, valamint konzultáció esetén időpontot egyeztetni az Euroexam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán.

Két lehetőséged is van, hogy megnézd a megírt dolgozatodat: vizsgamegtekintés illetve konzultáció keretén belül. 


Vizsgadolgozat megtekintés

Az Euroexam Vizsgaközpont lehetőséget biztosít a nyelvvizsga dolgozat díjtalan megtekintésére, amelyen egy kísérő is részt vehet, melyet időpontfoglaláskor jelezni kell. A vizsgázó megtekintheti a vizsgafeladatokat, a megoldókulcsokat és az értékelési útmutatókat, valamint az általa adott válaszokat. 

A megtekintés időtartama max. 45 perc.

A vizsgamegtekintésre érvényes személyazonosságot igazoló okiratot kell hozni, ennek hiányában nem tekinthető meg a dolgozat!

Megtekintésre a központ által megadott időpontokban van lehetőség, kizárólag az Euroexam Vizsgaközpontban (időpontokat és további részleteket ld. lejjebb). A megtekintés iránti igényt online űrlapon, időpontfoglalással lehet bejelenteni. 


Konzultáció

A vizsgázónak lehetősége van – a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított dolgozatának megtekintésére és részletes elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat megtekintésén túl, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez.

A konzultációs megtekintés díja 3.900,- forint.

A konzultáció iránti igényt online űrlapon, időpontfoglalással lehet bejelenteni (további részleteket ld. lejjebb).

Mindkét esetben a vizsgázó kizárólag saját megoldásairól kézzel jegyzetet készíthet, azonban a dolgozat nem vihető el, fénymásolására, vizsgadolgozat lefényképezésére nincs lehetőség. A jegyzetek készítése során teljes vizsgafeladatok másolása nem engedélyezett. A megtekintés és a konzultáció minden esetben előre egyeztetett időpontban történik kizárólag az Euroexam Vizsgaközpontban.

 

  Vizsga
megtekintés
Konzultáció
Milyen a vizsgádhoz kapcsolódó anyagokat látsz?    
Teljesített írásbeli vizsgafeladatok    
Szóbeli teljesítmény értékelőlapja    
Feladatlapok    
Megoldókulcsok / Értékelési kritériumok    
Az elfogadott és el nem fogadott válaszok láthatóak    
Milyen szolgáltatásokat nyújtunk neked?    
Szabadon választható időpont    
Szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítsége    
Részletes elemzés    
Személyre szabott tanácsok    
Kérdezési lehetőség    

Vizsgadolgozat megtekintési időpontok:

(2019. július 20-i angol B2, C1 és Academic vizsgák)

Angol Euroexam B2

2019. augusztus 28. 10:00-10:45
2019. augusztus 28. 14:00-14:45
2019. augusztus 28. 15:00-15:45

Angol Euroexam C1 és Academic

2019. augusztus 29. 10:00-10:45
2019. augusztus 29. 14:00-14:45
2019. augusztus 29. 15:00-15:45

Jelentkezési határidő a megtekintésre, konzultációra:  

2019. augusztus 27. - 18:00 óra

  • Vizsgadolgozat megtekintésére időpontfoglalással lehet jelentkezni
  • Konzultációra időpontfoglalással lehet jelentkezni. (A konzultáció díjköteles.)
  • Felülvizsgálati, újraértékelési kérelmet az interaktív pdf letöltésével, kitöltésével és elküldésével lehet benyújtani.

A megtekintés helyszíne:

Euroexam Tréning terem, 1012 Budapest, Logodi utca 44/C.
(A Vizsgaközponttól 5 perc séta.)

A konzultáció helyszíne:

Euroexam Vizsgaközpont, 1012 Budapest, Tábor utca 5. mfsz. (Gránit lépcső)

Jelentkezés vizsgadolgozat megtekintésre:

Angol B2 vizsga:   C1 és Academic vizsga: 

Megtekintéssel kapcsolatos információk

E-mail (további kérdések esetén):

info@euroexam.org

   

A jelentkezés  benyújtásának
határideje:

2019. augusztus 27. - 18:00 óra
(2019. július 20-i angol vizsgák)

   

Van-e díja? Ha van, hogyan fizetheted be?

A vizsgadolgozat megtekintésének díja:

A vizsgadolgozat megtekintése díjtalan.

   

Jelentkezés vizsga konzultációra:

Angol B2, C1 és Academic vizsga    

Konzultációval kapcsolatos információk

E-mail (további kérdések esetén):

info@euroexam.org

   

A jelentkezés  benyújtásának
határideje:

2019. augusztus 27. - 18:00 óra
(2019. július 20-i angol vizsgák)

   

Van-e díja? Ha van, hogyan fizetheted be?

A konzultáció díja:

3 900 Ft

   

Átutalással:

Euro Nyelvvizsga Kft.
KHB 10403181-31821647-00000000

   

Személyesen

Euroexam Vizsgaközpont
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   
Fontos! Az átutaláson a közlemény rovatban feltétlenül szerepeljen a vizsgázó neve és születési dátuma! A befizetésről szóló igazolás másolatát mellékeld a kérelemhez!

  

Felülvizsgálati kérelem

A vizsgaeredménnyel szemben a vizsgaeredmények közzétételét követő 15 napon belül:

  • felülvizsgálati kérelemmel lehet élni jogszabálysértésre hivatkozással.
  • Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni eredményszámításban mutatközó számolási hibára történő hivatkozással.
  • Újraérékelési kérelemmel lehet élni.

A vizsga megismétlése nem kérhető. A megfelelési küszöbhöz közel eső dolgozatok az eredmény kihirdetése és véglegesítése előtt ismételt értékelésre és ellenőrzésre kerülnek (vagyis a mindenkire vonatkozó kettős értékelésen túl harmadik, ellenörző értékelésen is átesnek). A vizsga eredményére vonatkozó "méltányossági kérelmet" ezért nem tudunk figyelembe venni.

A 137/2008. (V.16.) Rendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása valamint az Oktatási Hivatal 2011. május 13-i állásfoglalása szerint az értékeléssel kapcsolatos felüvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni, amelynek díja: Közvetítés, Olvasott szövegértés, Íráskészség, Hallott szövegértés vizsgarészenként 3.000 Ft, Beszédkészség: 4.000 Ft. A díj befizethető személyesen az Euroexam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán, illetve átutalással a budapesti Vizsgaközpont számlájára (Euro Nyelvvizsga Kft, KHB 10403181-31821647-00000000).

A felülvizsgálati, újraértékelési kérelmet személyesen, elektronikusan vagy postai úton lehet benyújtani az Euroexam Vizsgaközpontba az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Felülvizsgálati, újraértékelési kérelem esetén a benyújtással egyidőben igazolni kell a díj megfizetését. Ennek elmulasztása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a felülvizsgálati, újraértékelési kérelmet figyelmen kívül hagyni.

A beküldött újraértékelési és felülvizsgálati kérelmek előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját kell tekinteni. A kérelmeket első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, másodfokon pedig a Nyelvvizsgát Akkreditáló Központ (NYAK) vezetője bírálja el. A kérelmek benyújtására a vizsgázó (kiskorú vizsgázó esetén törvényes képviselője) jogosult. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.  

Újraértékelési/ felülvizsgálati kérelem a vizsgákhoz (letöltés): 

Angol B2, C1 és Academic vizsga: 

Hova és meddig küldheted a kérelmet?

E-mailben:

felulvizsgalat@euroexam.org

   

Személyesen vagy postán:

Euroexam Vizsgaközpont
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   

A kérelem benyújtásának
határideje:

2019. augusztus 31. - 18:00 óra
(2019. július 20-i angol vizsgák)

   

Van-e díja? Ha van, hogyan fizetheted be?

A felülvizsgálat díja:

Újraértékelés (díjköteles).

Jogszabálysértés/számolási hiba (díjmentes).

   

Az újraértékelés díja:

Közvetítés, Olvasott szövegértés, Íráskészség, Hallott szövegértés: vizsgarészenként 3.000 Ft, Beszédkészség: 4.000 Ft

   

Átutalással:

Euro Nyelvvizsga Kft.
KHB 10403181-31821647-00000000

   

Személyesen:

Euroexam Vizsgaközpont
1012 Budapest
Tábor u. 5.

   

Fontos! Az átutaláson a közlemény rovatban feltétlenül szerepeljen a vizsgázó neve és születési dátuma! A befizetésről szóló igazolás másolatát mellékeld a kérelemhez!