Modelltest A1

Euroexam A1-es próba-nyelvvizsga anyaga vizsgaleírással, megoldókulccsal és hanganyaggal.

A letölthető próbavizsgaanyag, beleértve annak hanganyagát, teljes egészében szerzői mű, az Euro Nyelvvizsga Kft. szellemi tulajdona. Bárminemű sokszorítása vagy további felhasználása kizárólag az Euro Nyelvvizsga Kft. kifejezett írásos hozzájárulásával engedélyezett!

Utoljára módosítva: 2017. október


Olvasott szöveg értése (Leseverstehen)

1. feladat – Bekezdéscímek [Kurze Texte]
2. feladat – Áttekintés [Suche nach Informationen]
3. feladat – Feleletválasztás [Multiple-Choice-Aufgabe]

Letöltés [Leseverstehen]
Aufgabenblatt
Lösungsblatt
Lösungsschlüssel

Írás (Schreiben)

1. feladat – Levélírás [Formular]
2. feladat – Választható téma [Brief]

Letöltés [Schreiben]
Aufgabenblatt
Lösungsblatt

Hallott szöveg értése (Hörverstehen)

1. feladat – Rövid szövegek [Kurze Gespräche]
2. feladat – Jegyzetelés [Notizen]
3. feladat – Feleletválasztás [Multiple-Choice-Aufgabe]

Letöltés [Hörverstehen] Letöltés [Audio - Hörverstehen]
Aufgabenblatt Aufgabe 1 - Kurze Gespräche
Lösungsblatt Aufgabe 2 - Notizen
Lösungsschlüssel Aufgabe 3 - Multiple-Choice-Aufgabe


Beszédkészség (Sprechen)

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat – Beszélgetés [Interview]
2. feladat – Történet elmondása képek alapján [Präsentation]
3. feladat – Szituációk [Transaktionale Dialoge]
4. feladat – Kommunikációs feladat [Gemeinsame Aufgabe]

Letöltés [Sprechen]
Sprechen