Értékelés és követelmények

A sikeres vizsgához a maximális pontszám legalább 60%-át kell elérni, ugyanakkor feltétel az is, hogy minden vizsgarész eredménye legyen legalább 40%-os.

Az Euroexam vizsgákon a beszéd, az írás és a közvetítés (mely a hagyományos kétnyelvű vizsgák fordítás részét helyettesíti) értékelésekor nem kizárólag a nyelvhelyességet vesszük figyelembe, hanem elsősorban olyan kommunikatív elemeket, mint az üzenetnek az olvasóra vagy hallgatóságra gyakorolt hatása, a lényeges tartalmi részek felismerése, és sikeres átadása.

Mindez tükrözi a nyelvoktatással kapcsolatos, jelenleg elfogadott  alapelveket. Egy mondatnak, vagy bekezdésnek nem túl nagy a kommunikatív értéke, ha nem tudja átadni a kívánt üzenetet, még ha szókincsét és nyelvtani megszerkesztettségét tekintve szinte tökéletes is. Ez a szempont érvényesül a vizsgán, a felkészítő tankönyvekben és minden, a felkészülést és felkészítést támogató anyagunkban.

Euroexam értékelési kritériumok

Az alábbi listában - vizsgarészekre bontva - megtalálhatók, letölthető formában, az Euro és EuroPro vizsgák értékelési kritériumai.

ANGOL

Writing Mark Scheme

Euroexam/EuroPro B1 - Writing
Euroexam/EuroPro B2 - Writing
Euroexam/EuroPro C1 - Writing

Mediation Mark Scheme - Part 1 & Part 2

Euroexam/EuroPro B1 - Mediation
Euroexam/EuroPro B2 - Mediation
Euroexam/EuroPro C1 - Mediation

Speaking Mark Scheme – Assessor’s copy

Euroexam/EuroPro B1 - Speaking
Euroexam/EuroPro B2 - Speaking
Euroexam/EuroPro C1 - Speaking

NÉMET

Schreiben Bewertung

Euroexam B1 - Schreiben
Euroexam B2 - Schreiben
Euroexam C1 - Schreiben

Sprachmittlung Bewertung - Teil 1 & Teil 2

Euroexam B1 - Sprachmittlung
Euroexam B2 - Sprachmittlung
Euroexam C1 - Sprachmittlung

Sprechen Bewertung

Euroexam B1 - Sprechen
Euroexam B2 - Sprechen
Euroexam C1 - Sprechen