Diszes vagy? Nem akadály.

Az Euroexam nyelvvizsgákon azonos esélyekkel indul mindenki, legyen szó diszlexiáról, diszgráfiáról, látás- vagy hallássérülésről. Te egy orvosi igazolással jelezheted speciális igényeidet, mi pedig biztosítjuk a megfelelő körülményeket. Az egyedi formátumú vizsgaanyag (pl. nagyított), a külön terem egyéni felügyelővel, a többletidő, a laptop látássérülteknek és a speciális fülhallgató erősítő hallássértülteknek mind-mind arról gondoskodik, hogy senki se kerüljön hátrányba. 

Mi kell a kedvezmény igénybevételéhez?

Csatolj egy szakvéleményt a jelentkezésedhez (részletek alább). De tudnod kell, hogy egyedi elbírálású vizsgák szervezését korlátozott számban tudjuk vállalni, a bejelentkezés sorrendjében.

Milyen kedvezmények vehetők igénybe?

Ebben a kérdésben rugalmasan járunk el minden konkrét egyéni igény függvényében. A részleteket a Vizsgaszabályzat így fogalmazza meg:

A fogyatékkal élő jelentkezőkről

  • A fogyatékosság fajtájától és súlyosságától függően egyszerűsített vizsgák letételére lehetőség van, azonban a Vizsgaközpont minden esetet egyedileg bírál el. Az egyedi elbírálás feltételeiről a Vizsgaközpont a jelentkezést követő 5 munkanapon belül a vizsgázót tájékoztatja.
  • A jelentkezést és a vizsgát követően a Vizsgaközpont tudomására hozott fogyatékosságot, vagy egyéb, a vizsgázó teljesítményét befolyásoló körülményt, a vizsgaszervezés és az értékelés során nem tudunk figyelembe venni.
  • A fogyatékosság figyelembevételéhez a jelentkezési lappal együtt leadott három hónapnál nem régebbi orvosi igazolás, vagy szakvélemény szükséges. A három hónapnál nem régebbi igazolás alól kivételt képez az az eset, amennyiben az orvosi igazolás, vagy szakvélemény végleges fogyatékosságról, vagy maradandó állapotról szól.

Mit jelent ez pontosan?

Az igényelhető kedvezmény(eke)t a szakvélemény alapján a vizsgaközpont állapítja meg, személyes egyeztetés után. Ezután a vizsgaszervező intézmény, partner még egyszer mindent pontosít az érintett vizsgázóval. A gyakran előforduló diszlexiát véve példaként, ez azt jelenti, hogy speciális formátumú vizsgaanyagot kapsz a szakértők által javasolt formában, így vizuálisan könnyebben áttekintheted a feladatokat. Az eltérő vizsgaanyag megjelenés a következőket foglalja magában:

  • drapp vagy világos sárga papírra nyomtatott vizsgaanyag (minimális kontraszt a papír és a szöveg között);
  • nagyobb, diszlexiások által könnyebben olvasható betűtípus;
  • megnövelt sorközzel, sorkizárás nélkül nyomtatott feladatlap;
  • a válaszlapokon nem sorokat követve kell ikszelned a helyes választ, elég a megfelelő kockába beírnod a választott betűt: A, B, C, stb.;
  • szóbeli vizsgára felkészüléskor a képregényt, prezentációt felnagyítva kapod. 

Indokolt esetben külön teremben és felügyelővel írhatod a vizsgát, saját igényeid, ütemed szerint haladva, akár többletidővel is. Látássérültek szövegszerkesztőt is használhatnak (helyesírásellenőrző program nélkül), de ezt csak korlátozott számban tudjuk biztosítani (vizsgaidőpontonként max.két főnek, jelentkezési sorrendben).

Az értékelők mit vehetnek figyelembe a nehézségekből?

Az eredmények kihirdetése előtt a Writing / Schreiben rész értékelését újra átnézzük, főleg, ha a végeredményben jelentős eltérés van a részek között. Megvizsgáljuk a helyesírási hibákat, és a képzett kollégák elbírálása alapján az eredményt kompenzáljuk. A szóbeli (Speaking / Sprechen) vizsgarészben a vizsgáztató és értékelő figyelmét felhívjuk a problémára, akik ezt figyelembe veszik az értékelésnél.