Hallott szövegértés B1-B2

  Feladatleírás A vizsgált készségek
1. feladat
Rövid párbeszédek
A vizsgázó hat rövid párbeszédet hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc téma (kép) közül hattal kell párosítania. Két témának (képnek) nincs párja. Általános mondanivaló, kulcsinformációk megértése, lényegi információ kiszűrése, a beszélő hangulatának felismerése
2. feladat
Jegyzetelés
A vizsgázónak egy összefüggő monológot hall, miközben a feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket a hiányzó információkat kell beírnia a hallottak értelmében nem több, mint három szóval. Főbb pontok megértése, lényegi információ kiszűrése, szövegkövetés
3. feladat
Rádió/TV program
A vizsgázónak lejátszanak egy beszélgetés részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia. Információ kikövetkeztetése, főbb pontok megértése, szelektív szöveghallgatás, felesleges információ kiszűrése, egyes részletek megértése

EuroPro

3. feladat
Értekezlet részlet

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia. Információ kikövetkeztetése, főbb pontok megértése, szöveghallgatás szelektíven, felesleges információ kiszűrése, egyes részletek megértése

 

Felkészülés a Hallott szöveg értése vizsgarészre

A három feladat a hallás utáni megértés több típusát teszteli, így felkészüléskor ezeket a készségeket kell célzottan fejleszteni hasonló szövegek és feladatok gyakorlásával. Mivel a szövegek hangfelvétel formájában jelennek meg, a vizsgázónak hozzá kell szoknia, hogy nem láthatja a beszélőt.

Az első feladatra való felkészüléskor érdemes rövidebb felvételeken gyakorolni, és kiszűrni az olyan fontosabb információkat, mint a helyszín, a beszélők viszonya, a beszélgetés tartalma. A feladat sikeres végrehajtásához nem feltétlenül szükséges a dialógusokat teljes egészében megérteni. Annak eldöntésében, hogy hol zajlik a beszélgetés, már sokat segíthet egy pár szó, egy kifejezés, vagy éppen csak a stílus felismerése. (Pl. a "That’ll be 10 pounds" kifejezés elhangozhat egy üzletben vagy egy benzinkútnál, de egy vendéglőben már nem.)

A második feladathoz olyan felvételeket érdemes leginkább hallgatni, melyeken például valakit éppen útbaigazítanak, a (használati) tudnivalókat sorolják fel valamivel kapcsolatban, vagy egy folyamatot magyaráznak el. A cél a főbb pontok megértése, a lényegi információ kiszűrése. A feladat formája többféle is lehet: a legpontosabb összefoglaló kiválasztása, képek sorba állítása, vagy kulcsszavak behelyezése a szövegbe. A legjobb tanács, amit egy ilyen feladatnál adni lehet, az, hogy a szöveget végigolvasva meg kell próbálni elképzelni, vajon milyen szavak illenének az adott helyekre. Ha nem is sikerül a pont odaillő szót kitalálni, mégis összeáll egy kép az általános mondanivalót illetően, és ezután sokkal könnyebb lesz megérteni a hallott szöveget.

A harmadik feladat gyakorlásához rengeteg anyag áll rendelkezésre (TV és rádióműsorok, vitaműsorok), és az angol vagy német nyelvű programok rendszeres hallgatása egyértelműen előnyt jelent. Természetesen, ugyanilyen hasznosak lehetnek a legtöbb tankönyv által szintén kínált műsorfelvételek, melyeknek előnye, hogy a kapcsolódó feladatokat az adott tudásszinthez igazítják. Egyébként pedig, minden, valamilyen program alapján kitalált feladat – vita, kritika egy újság számára, szövegmegértési feladatok – arra sarkall, hogy az ember minél jobban megértse a kiindulópontul szolgáló szöveget.

Akárcsak olvasásértés gyakorlásra, a hallásértés fejlesztésére is főleg a témakörök széles körét nyújtó legismertebb hírportálokat ajánljuk: pl. BBC, Guardian, Independent, Deutsche-Welle, Spiegel, stb., továbbá a legnagyobb videómegosztókat, ahol video és audio felvételek milliói közül választhat minden nyelvtanuló vagy tanára.

 EuroPro

A harmadik feladat gyakorlásához számos üzleti angol nyelvkönyvben található hasonló hanganyag – természetesen, különösen előnyös helyzetben van, ha munkája révén rendszeresen vesz részt angol nyelven folyó értekezleteken. A feleletválasztós gyakorlatoknál általában érdemes külön figyelmet szentelni a félrevezető elemeknek, hiszen a jó megoldás – esetleg szerencsés – megtalálásánál fontosabb, hogy felismerje és megértse, miért jó, ami jó, illetve miért helytelen a másik két megadott lehetőség.