Hallott szövegértés C1

 

  Feladatleírás A vizsgált készségek/stratégiák
1. feladat
Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak hat rövid szövegrészt, esetleg párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez. Általános mondanivaló megértése, főbb pontok megértése, különbségtétel tény és vélemény között, szövegrendező elemek felismerése, a téma követése annak ellenére, hogy a beszélő elakad, ill. esetleg nyelvtanilag helytelen szerkezeteket használ, lényegi információ kiszűrése, a beszélő hangulatának felismerése, különböző stílusbeli fokozatok (hivatalos – baráti) felismerése
2. feladat
Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre ki kell szűrniük a vonatkozó információkat. Főbb pontok megértése, lényegi információ kiszűrése, szövegkövetés
3. feladat
Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

Információ kikövetkeztetése, főbb pontok megértése, szelektív szöveghallgatás, felesleges információ kiszűrése, egyes részletek megértése

EuroPro

3. feladat
Értekezlet részlet

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia. Információ kikövetkeztetése, főbb pontok megértése, szelektív szöveghallgatás, felesleges információ kiszűrése, egyes részletek megértése

 

Felkészülés a Hallott szöveg értése vizsgára

Elengedhetetlen, hogy a vizsgázó rendszeresen hallgasson eredeti, nem adaptált rádió-, vagy TV műsorokat, egyetemi előadásokat, illetve kihasználjon minden élő nyelvhasználatra adódó lehetőséget. Valószínűleg már komoly tapasztalatot szerzett a különböző magnófelvételek megértésében, és így megbizonyosodhatott, hogy a hallás utáni megértés az egyik legnehezebb készség, különösen, hogy a beszélő nem is látható. Felkészüléskor próbáljon minél több szövegtípussal, beszédhelyzettel, akcentussal megismerkedni – ennek a célnak a legtöbb advanced szinten publikált nyelvkönyv hanganyaga is megfelel.

Az első feladatra való felkészüléskor érdemes rövidebb felvételeken gyakorolni, és megpróbálni kiszűrni az olyan fontosabb információkat, mint a helyszín, a beszélők viszonya, a beszélgetés tartalma. A feladat sikeres végrehajtásához nem feltétlenül szükséges a dialógusokat teljes egészében megérteni. Annak eldöntésében, hogy hol zajlik a beszélgetés, már sokat segíthet egy pár szó, egy kifejezés, vagy éppen csak a stílus felismerése. (Pl. a That’ll be 10 pounds kifejezés elhangozhat egy üzletben vagy egy benzinkútnál, de egy vendéglőben már nem nagyon.)

A második feladat megoldásához a vizsgázónak ugyanazokra a készségekre lesz szüksége, mint mikor előadást hallgat, tehát az általános mondanivaló, a fontosabb információk megértése, és a jegyzetelés. Mivel a szövegek stílusa általában hivatalos, és sokszor szakmai jellegű, számos írásos anyag használható gyakorlási céllal (pl. hír, cikk egy magazinból, tudományos szöveg). Az órán a tanár követheti a vizsga formáját, tehát három részre oszthatja a szöveget, és mindegyikhez egy-egy kérdést rendelhet. Ezután felolvashatja mind a három részt úgy, hogy az egyes részek előtt és után egyaránt elhangzik az odavonatkozó kérdés. Természetesen még jobb, ha ugyanezt a feladatot magnófelvételen lehet gyakorolni.

A harmadik feladat gyakorlásához az anyagok tömkelege áll rendelkezésre (TV és rádióműsorok, vitaműsorok, üzleti tankönyvek magnós feladatai), és az angol nyelvű programok rendszeres hallgatása egyértelműen előnyt jelent. Természetesen, még hasznosabbak lehetnek a legtöbb tankönyv által szintén kínált műsorfelvételek, melyeknek előnye, hogy a kapcsolódó feladatokat az adott tudásszinthez igazítják. Egyébként pedig, minden, valamilyen program alapján kitalált feladat – vita, kritika egy újság számára, szövegmegértési feladatok – arra sarkall, hogy az ember minél jobban megértse a kiindulópontul szolgáló szöveget.