Íráskészség B1-B2

 

  Feladatleírás A vizsgált készségek/stratégiák
1. feladat
Kötelező feladat
B1: egy nyolc kérdést tartalmazó nyomtatvány kitöltése (4 rövid és 4 hosszabb válasszal) alapvető személyes információk megadása
B2: Ügyintéző levél megírása összesen 100-120 szó terjedelemben (német nyelvnél 80-100 szó).

Írásbeli feladat a következő műfajok egyikében: hivatalos levél/e-mail

2. feladat
Érvelő szöveg
B1: levél 80-100 szavas terjedelemben. Két téma közül lehet választani. Levélírás, személyes információk, történet elmesélése, bizonyos funkcionális nyelvi elemek, pl. tanácsadás
B2: Három megadott téma közül egy kifejtése kb. 150 szavas érvelő szövegben (német nyelvnél kb. 130 szóban). Írásbeli feladat a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk, műkritika, olvasói levél

 Felkészülés az Íráskészség feladatokra

Szótárhasználat
Az Euroexam vizsgák Schreiben/Writing vizsgarészében is szabadon használhat a vizsgázó nyomtatott szótárt.

 B1-alapfok

A vizsgarész mindkét feladata fontos írásbeli készségeket követel meg. Az első feladat célja valamilyen gyakorlati ügyintézés egy nyomtatvány, illetve kérdőív megfelelő kitöltése útján, míg a másodiké leíró-kifejtő informális levél alkotása.

A nyomtatványok kitöltéshez a nyelvkönyvekben található anyagokon kívül autentikus anyagokat is felhasználhatunk, hogy a vizsgázók megismerkedhessenek a nyomtatványok nyelvezetével, szókincsével, és a válaszadás helyes módjaival.

A magánlevélre való felkészítésnél a magánlevél műfaji sajátosságain kívül élmények, helyszínek, emberek leírásának megfelelően tagolt és logikusan elrendezett módjait gyakorolhatjuk.

B2-középfok

Az első feladat sikeres megoldásához fontos, hogy tudatában legyünk a műfaji sajátságoknak, például milyen üdvözlést kell alkalmazni egy hivatalos levélben, szemben egy ismerősnek írt üzenettel, és igyekezzünk kerülni az összevonások (pl. he’s, vagy they’re) alkalmazását. Különböző műfajú írásművek olvasásával egyre könnyebben felismerhetővé válnak azok a sajátosságok, melyeket később a vizsgán is alkalmazhat a vizsgázó. Hasznos lehet megpróbálni „lefordítani” egy adott szöveget más stílusrétegbe, például egy hivatalos panaszlevelet átalakítani egy barátnak szóló levéllé. A lényeg, hogy a tartalom maradjon meg, viszont érzékelhető legyen, hogy más a címzett. A másik lényeges dolog, hogy egy nyelvileg jól megformált írásművön is értékes pontokat lehet veszíteni, ha az nem a feladatban leírtak szerint készül el, azaz ha nem éri el a kívánt kommunikációs célt.
 
A második feladat egy érvelő szöveg megírását tűzi ki célul. Az Euroexam nyelvvizsga mintatesztjein kívül, más, hasonló szintű vizsgák anyagai (többek között a Cambridge First Certificate vizsga mintafeladatai) is kitűnően felhasználhatók. A magyar nyelvtanulók többségének szüksége van a vizsgában kért kifejtő műfajok alapvető tartalmi és formai szabályainak megismertetésére is. Ezekhez a nyelvkönyvekben és az Interneten is sok segédanyagot lehet találni.

Mindkét B2-es feladatra történő felkészülésben és felkészítésben kulcsszerepe lehet az Euroexam nyitóoldaláról mindig elérhető Íráskészség: felkészülési tippek a nyelvvizsgára c. anyagnak, ahol mind az öt, a vizsgán előforduló szövegtípusról részletes, magyar nyelvű útmutatók találhatók, könnyen kinyomtatható pdf fájlokban. A szövegalkotásnál nagyon fontos tudatos gondolkodásra ezeken a tippeken kívül igen eredeti, szórakoztató feladatok találhatók az ingyenes angol és német online felkészítő tréningben is, amelyek diákok és tanárok számára bármikor elérhetők.