Íráskészség C1

A feladatok és a vizsgált készségek

  Feladatleírás A vizsgált készségek/stratégiák
1. feladat
Levél
A vizsgázó néhány rövid szöveget kap, amelyből megismer valamilyen helyzetet (pl. e-mail a főnökétől, amely utal egy hirdetésre, és néhány írásos vélemény a kollégáktól stb.). A vizsgázónak a témáról véleményt, javaslatot kel adnia, egy hivatalos levélben. Információ megfelelő stílusban történő átadása, lényeges kérdések kiválasztása
2. feladat
Vitázó esszé
A vizsgázó három témakört kap, amelyekből egyet kell választania, és részletesen kifejtenie egy esszében. Logikusan felvázolt álláspont ismertetése

 

Felkészülés a Íráskészség vizsgára

A 2012. február-márciusi vizsgaidőszaktól a Euroexam nyelvvizsgák Schreiben/Writing vizsgarésznél megengedett a tetszőleges típusú, nyomtatott szótár használata.

A 2012 májusi vizsgaidőszaktól kezdődően tovább bővül a szótárhasználat lehetősége a vizsgán.

  

Az első feladatnál (Levél) a siker kulcsa, hogy a vizsgázó ismerje a különböző műfajú levelek közötti stílusbeli és formai  eltéréseket, például hogy milyen üdvözlést használnak – mondjuk – egy félhivatalos levélben, szemben egy ismerősnek írt rövid üzenettel, vagy mikor (nem) használhatók a rövidített formák (pl. they’re). Miután sok, eltérő műfajú szöveget elolvasott már, és jól felismeri a köztük lévő különbségeket, próbálkozzon meg adott témában és stílusban önállóan is a levélírással. Tegyük fel, hogy írt egy hivatalos panaszlevelet, később hasznos módja lehet a gyakorlásnak, ha ezt „lefordítja” egy barátnak írt levél nyelvezetére (megtartva az eredeti témát) úgy, hogy minden lényeges információ mindkét levélben benne van. Természetesen itt is elengedhetetlen a tanári segítség a nyelvtani és stílust érintő kérdésekben is. Fontos végül megjegyezni, hogy egy nyelvtanilag jól megszerkesztett írásmű értékes pontokat veszíthet, amennyiben tartalmilag nem követi a feladat utasításait, illetve nem éri el a kívánt olvasóra gyakorolt hatást.

 

Az második feladatban (Vitázó esszé) a következő műfajok fordulhatnak elő: újságcikk, jelentés, leíró levél vagy fogalmazás, történet, kritika vagy esszé. Az Euro Nyelvvizsga mintatesztjein kívül más, hasonló szintű nyelvvizsga-felkészítő anyagok is felhasználhatók az adott műfajok fomai és tartalmi sajátosságainak megismeréséhez, logikailag és tartalmilag összefüggő, jól tagolt írásmű létrehozásának begyakorlásához  (pl. Cambridge Advanced Examination anyagok).