Közvetítés B1-B2

  Feladatleírás A vizsgált készségek/stratégiák

1. feladat
Levél: Közvetítés
magyarról idegen nyelvre

Egy félhivatalos vagy hivatalos magyar nyelvű levelet kell lefordítani angolra/németre. Információ anyanyelvről idegen nyelvre történő fordítása, a megfelelő stílus alkalmazásával

2. feladat
Párbeszéd: Közvetítés a magyar és az idegen nyelv között

A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük. Rövid mondatokból álló, kötetlen stílusú párbeszéd majdnem szinkronban történő fordítása; hangsúly az üzenet átadásán

 

Felkészülés a közvetítési feladatokra

A közvetítés, mint készség értéke vitathatatlan, és a legtöbb diáknak már vannak jobb-rosszabb tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Az életben a hallott szöveg megértése, és az információk pontos átadása a legfontosabb, és nem az, hogy nyelvtanilag tökéletes mondatokat alkossunk. Így van ez az Euroexam vizsgákon is. Adott esetben egy nyelvileg nagyon jól összeállított fordítást lepontozhatnak egyszerűen azért, mert figyelmen kívül hagyta az eredetiben szereplő lényeges információt.

Az első feladathoz a magyarról idegen nyelvre fordítás szabályainak és technikájának megismerésében a tanár igen sokat segíthet a diákjainak a jól  ismert fordítástechnikai alapvetések megtanításával és begyakoroltatásával. Ehhez gyakorlóanyagot találni, illetve készíteni könnyen lehet, sokkal nehezebb feladat azt tudatosítani, és begyakorolni, hogy a fordításnak pontosan ugyanazt a tartalmat, sőt formai és stílusbeli üzenetet kell közvetítenie, a két nyelv különbségeinek megfelelően azonban sokszor egészen eltérő nyelvi megoldások alkalmazásával.

A második feladat kulcsa, hogy felismerjük, mi az, ami nélkülözhetetlen az eredeti mondanivaló átadásához, azaz hogy kiszűrjük a szövegből az információt, a beszélők üzenetét, és azt közvetítsük a rendelkezésre álló igen rövid időben. Ezt kitűnően gyakoroltathatjuk hármas „szinkrontolmácsoló” csoportokban  – persze, fontos a tanári visszajelzés is!