Közvetítés C1

  Feladatleírás A vizsgált készségek
1/1. feladat
Angolról/németről magyarra
Egy levél vagy tényközlő szöveg fordítása angolról magyarra. Információ idegen nyelvről anyanyelvre történő fordítása a megfelelő stílus alkalmazásával. A hangsúly az átláthatóságon, és az általános mondanivaló átadásán van.
1/2. feladat
Magyarról angolra / németre 

Egy levél vagy tényközlő szöveg fordítása magyarról angolra / németre.

Egy levél vagy tényközlő szöveg fordítása magyarról angolra / németre.

2/1. feladat

Párbeszéd

Párbeszéd során közvetítés egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között

Rövid mondatokból álló, kötetlen stílusú párbeszéd majdnem szinkronban történő fordítása; hangsúly az üzenet átadásán.

 

Felkészülés a közvetítési feladatokra

Az 2. rész Párbeszéd feladatát magnóra/CD-re vett hanganyag alapján kell megoldani.

1. rész, 1. feladat – Angolról/németről magyarra

Ebben a feladatban egy 100-110 szavas angol/német nyelvű informatív szöveget vagy hivatalos - félhivatalos levelet kell magyarra fordítani.  

1. rész, 2. feladat – Magyarról angolra/németre

A szöveg egy 100-110 szavas, magyar nyelvű, és angol/német nyelvre fordítandó informatív szöveg vagy levél.  


Értékelés

A két fordítási feladatnál mind a lényeges információk átadása, mind a nyelvhelyesség és a stílus értékelési szempont, ám a hangsúly az előbbi irányába tolódik el.

2. rész 1. feladat – Párbeszéd

Ebben a feladatban a vizsgázó egy életszerű, fordítást igénylő helyzettel találkozik (pl. egy pályaudvaron), ahol közvetíteni, tolmácsolni kell a magnóra vett párbeszéd két, különböző nyelvű beszélője között. Minden megszólalást le kell fordítani írásban a válaszlapon, mindkét beszélő részéről nyolcat, összesen tizenhatot. A vizsgázó tartalmilag nem járulhat hozzá a párbeszédhez, az információt kell átvinnie, nem kell (nincs is ideje) kerek mondatokat írni. A helyesírási és nyelvhelyességi hibák nem számítanak bele az értékelésba, amennyiben az információ érthető marad.

Felkészülés a közvetítési és fordítási feladatokra

A fordítás mint készség gyakorlati fontossága vitathatatlan, és a legtöbb diáknak már vannak jobb-rosszabb tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Az életben a hallott szöveg megértése, és az információk pontos átadása a legfontosabb, és nem az, hogy nyelvtanilag tökéletes mondatokat alkossunk. Így van ez az Euroexam vizsgákon is, ezért nem szabad a jelentés kárára túl sok figyelmet fordítani a nyelvtanra és a mondatszerkezetre, mert adott esetben akár egy nyelvileg nagyon igényesen megírt fordítás pontszámát is csökkentheti , ha, figyelmen kívül hagy az eredetiben szereplő lényeges információkat.

Az első rész feladataihoz tanári segédlet szükséges, a mintafeladatok elkészítésében és a javításban egyaránt.