Olvasott szöveg értése B1-B2

 

  Feladatleírás A vizsgált készségek
1. feladat
Bekezdés címek
A vizsgázó egy hat bekezdésből álló szöveg minden bekezdését párosítja a megadott 8 bekezdés cím valamelyikével. Két címhez nincs bekezdés. Általános, áttekintő szövegértés
2. feladat
Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és hét állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie az egyes szövegekhez. Szöveg áttekintése/konkrét információ keresése
3. feladat
Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó hét feleletválasztós tesztkérdést old meg. Részletes szövegértés, általános szövegértés, a szöveg értelmezése

 

Felkészülés az Olvasott szöveg értése tesztre

A különböző nyelvkönyvek meglehetősen eltérő mennyiségben kínálják az olvasmányokat, ezért a felkészüléskor feltehetően szükség lesz további olvasási gyakorlatra. Erre a célra főleg a témakörök széles körét nyújtó legismertebb hírportálokat ajánljuk: pl. BBC, Guardian, Independent, Deutsche-Welle, Spiegel, stb. Fontos, hogy a vizsgázó a legkülönbözőbb szövegtípusokkal megismerkedjen – adaptált nyelvkönyvi szövegekkel és eredeti anyagokkal egyaránt! Általános tanácsként elmondható, hogy mindegyik feladatot a szöveg(ek) gyors átolvasásával érdemes kezdeni, és csak utána nézd meg a hozzátartozó feladatban a mondatokat, kérdéseket, stb.

Egy szöveg általános mondanivalójának kulcsszavak, kifejezések segítségével történő megértése fontos olvasási készség – az első feladat (Bekezdés címek) erre koncentrál. Ide kapcsolódó gyakorlatokat számos nyelvkönyvben találhatunk; ezek sokat segíthetnek a készség fejlesztésében. Egy gyakorlási mód lehet az is, hogy az olvasott szöveg minden bekezdését egy-egy nagyon rövid mondatban összefoglalod magadnak, aztán gyorsan még egyszer elolvasva ellenőrzöd, hogy valóban pontos-e az összefoglaló mondatod.

A második feladat (Áttekintés) sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a vizsgázó gyakorlatot szerezzen egy adott szöveg kihagyásos, információkereső olvasásában. Az ilyen, nyelvkönyvekben található feladatok mindenképpen hasznosak, de a legfontosabb, hogy olyan reális időkorlátot adjunk a feladathoz, hogy semmiképp se legyen idő a teljes szöveget elolvasni. Ahogy az első feladatban, itt is a kulcsszavak és kifejezések beazonosításával tudod megoldani a feladatot. Erre lehet jó gyakorlat, hogy elolvasás után kiírod minden bekezdésből annak 3-4 kulcsszavát, majd újabb olvasással ellenőrzöd magad.

A harmadik feladat (Feleletválasztás) azt vizsgálja, mennyire képes a viszgázó bonyolultabb szövegeket is megérteni; az általános mondanivalót, az író hangulatát vagy szándékát, és konkrét adatokat egyaránt. Fontos tudnivaló továbbá, hogy az utolsó kérdés mindig az egész szöveg tartalmára kérdez rá. A nyelvkönyvekben és az interneten fellelhető feleletválasztós olvasási feladatok nyújtják a leghasznosabb gyakorlási lehetőséget.