Olvasott szöveg értése C1

 

  Feladatleírás A vizsgált készségek/stratégiák
1. feladat
Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nincs bekezdés. Szöveg általános értése
2. feladat
Hosszú szöveg
A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével. A kívánt információ kiszűrése, a feltett kérdésnek megfelelő átalakítása
3. feladat
Feleletválasztás
A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után többválasztós, megértést ellenőrző kérdésekkel. Részletes szövegértés, általános szövegértés, következtetés, az író hozzáállásának megítélése

 

Felkészülés az Olvasott szöveg értése tesztre

Hasonlóan a hallás utáni értéshez, az itt ismertetett feladatok esetében is hasznos a rendszeres olvasás idegen nyelven, hiszen ha a vizsgázó sokféle szöveggel találkozik olvasmányai során, akkor nem fog gondot jelenteni különböző hosszúságú vagy stílusú szövegekkel megbirkózni.

Az olvasási feladatoknál az egyik fontos készség, hogy jól megértse az adott szöveg, illetve szövegrészlet általános jelentését – erre célzott az első feladat (Bekezdés címek). Ehhez hasonló – hasznos – feladatokat több felsőszintű általános nyelvkönyvben is találhat.

A második feladatban jelentős terjedelmű szöveggel kell megbirkózni, ami komoly felkészülést igényel. Gyakorlatot kell szereznie abban, hogy jól átlásson hosszabb olvasási anyagot, felismerje, milyen logika szerint követik egymást a részek, hol talál meg bizonyos specifikus információkat. Számos újság és magazin kínál mind terjedelemében, mind stílusában jól felhasználható anyagot Egy bizonyos kérdésre adandó válaszhoz tartozó információt gyakran a szöveg egy rövidebb részletében találja meg, tehát nem szükséges a teljes anyagot apró részletekbe menően ismerni, ám az átfogó szövegértés mindenképpen szükséges.

A harmadik feladat (Feleletválasztás) azt vizsgálja, mennyire képes összetettebb szöveget általánosságban megérteni, az író hangulatát vagy szándékát felismerni, illetve bizonyos konkrét információt egy adott szövegrészben megtalálni. A különböző nyelvkönyvek általában számos ilyen gyakorlatot tartalmaznak.