B2 - Középfokú nyelvvizsga

Rövidebb, egyszerűbb írásbeli vizsga „Nyelvhelyesség és szókincs” vizsgarész nélkül.

Az Euroexam vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása lehetővé tette, hogy 2013-tól a feladatsorokat lerövidíthessük. Így a „Nyelvhelyesség és szókincs” vizsgarész a jövőben nem része a vizsgának. Januártól kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot tükröző vizsgán mutathatod be, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod. További részletek, indokok a Rövidebb vizsga – változatlan érték oldalon.

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Az Euroexam egyéves kutatási projektjének eredményeképpen vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. 

 A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.


Az Euro B2 középfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 35 perc

1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 6 bekezdésből álló szöveghez párosít 8 bekezdéscímet. Két címhez nincs bekezdés. Egy megoldásminta megadva.

2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és 7 állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelni a szövegekhez.

3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Ügyintéző levél
Irányított ügyintéző levél írása 100-120 szó terjedelemben, a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű, kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk és olvasói levél.

EuroPro

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk, olvasói levél, jelentés.


Közvetítés - 20 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

2. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 35 perc

1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie. A megadott lehetőségek közül kettőnek nincs párja.

2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.

3. feladat - Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

EuroPro B2

3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

EuroPro B2

2. feladat - Prezentáció
A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

    
A beszédkészség vizsgarész témái:

Euro B2

Mivel a speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés és prezentáció feladatok előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alább szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, tovább érvelési és vitakészségek.

EuroPro B2

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

  • Munkaidő és fizetés
  • Munkahelyi hierarchia
  • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
  • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
  • Helyszínek és események az üzleti életben
  • Kereskedelem
  • Piac és marketing

A középfokú üzleti nyelvizsgára (EuroPro B2) való felkészüléshez a weblapunkról ingyenesen letölthető Coursebook-ot ajánljuk!


A vizsga összefoglaló táblázata középfokon 

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Olvasott szöveg értése

3

35'

25

Íráskészség

2

60'

25

Közvetítés (választható)

2

kb. 35'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 35'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

3-3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése
Megértek hosszabb beszédeket, előadásokat és érveléseket, ha a téma számomra eléggé ismert. Megértem a híreket és az aktuális műsorokat a tévében. A legtöbb filmet is követni tudom.

Olvasott szöveg értése
El tudok olvasni cikkeket és beszámolókat, ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát és a szakmámba vágó szövegeket.

Társalgás
Meglehetősen folyékonyan tudok társalogni angol anyanyelvűekkel. Részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem.

Beszédkészség
Képes vagyok szóbeli kommunikációs készségeim (pl. történetmesélés, szóbeli ügyintézés) alkalmazására egy sor élethelyzetben. Ki tudom fejteni a véleményemet, fel tudok sorakoztatni érveket és ellenérveket, ha a beszédhelyzet ezt kívánja. Értékelési kritérium letöltése.

Íráskészség
Esszét vagy beszámolót tudok írni általam ismert témakörökben, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos álláspont mellett vagy ellen érvelek. Értékelési kritérium letöltése.

Közvetítés
Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Le tudok fordítani angolra/németre egy levelet. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket. Értékelési kritérium letöltése.


 

 

Euro B2 Angol nyelvvizsga 

Euro B2 Német  nyelvvizsga

EuroPro B2 Angol nyelvvizsga

Legközelebbi vizsga

2016. máj. 21.

2016. máj. 7.

2016. máj. 21.

Jelentkezési határidő

2016. ápr. 22.

2016. ápr. 8.

2016. ápr. 22.

Jelentkezési határidő különeljárással

2016. máj. 6.

2016. ápr. 22.

2016. máj. 6.

Eredmény

A vizsgát követő 20. munkanaptól a vizsgakód alapján honlapunkon lehet érdeklődni.

Nyelvvizsgadíjak

     

Komplex

28 500 Ft

28 500 Ft

28 500 Ft

Külön írásbeli

21 900 Ft

21 900 Ft

21 900 Ft

Külön szóbeli

19 900 Ft

19 900 Ft

19 900 Ft

Különeljárási díj

3 000 Ft

3 000 Ft

3 000 Ft

Előkészítő tanfolyamok

Részletek itt

Euroexam Villám Tréning

Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt