C1 - Felsőfokú nyelvvizsga

Rövidebb, egyszerűbb írásbeli vizsga „Nyelvhelyesség és szókincs” vizsgarész nélkül.

Az Euroexam vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása lehetővé tette, hogy 2013-tól a feladatsorokat lerövidíthessük. Így a „Nyelvhelyesség és szókincs” vizsgarész a jövőben nem része a vizsgának. Januártól kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot tükröző vizsgán mutathatod be, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod. További részletek, indokok a Rövidebb vizsga – változatlan érték oldalon.

Változás: Szótárhasználat a teljes vizsgán

Az Euroexam egyéves kutatási projektjének eredményeképpen vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók.  

A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.


Az Euroexam C1 felsőfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

 
Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 45 perc

1. feladat – Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Hosszú szöveg
A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat – Feleletválasztás
A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdésekkel.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Írásbeli interakció
Irányított ügyintéző levél írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

EuroPro C1

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk, olvasói levél, jelentés.


Közvetítés 30 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat – Angolról/németről magyarra
Egy angol/német szöveg vagy hivatalos levél fordítása magyarra.

2. feladat – Magyarról angolra/németre
Egy hivatalos magyar nyelvű hivatalos levél vagy szöveg fordítása angolra/németre.

3. feladat – Párbeszéd
A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információ közvetítését mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

2. feladat – Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell.

3. feladat – Rádió/TV program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

EuroPro C1

3. feladat - Értekezlet részlet 
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

1. feladat – Beszélgetés
Bemelegítő beszélgetés, ismerkedés
A vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita
Az egyik vizsgázó kap két témát egy kártyán, amelyből egyet kiválaszt, és 2 percig folyamatosan beszél róla.
Eközben a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén vitakérdéseket tesz fel az első vizsgázónak. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

  
Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam C1

Mivel a speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés és prezentáció feladatok előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alább szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, tovább érvelési és vitakészségek.

EuroPro C1

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

 


A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám

Közvetítés (választható)

3

kb. 45'

25

Olvasott szöveg értése

3

45'

25

Íráskészség

2

60'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 40'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

kb. 3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése
Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése.

Olvasott szöveg értése
Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat.

Társalgás
Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira.

Beszédkészség
Világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést megfogalmazni egy adott beszédhelyzetnek vagy témának megfelelően, a szükséges stílusban és érthető logikai felépítéssel. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség
Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés
Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát. Értékelési kritérium letöltése


 

 

Euroexam C1 Angol nyelvvizsga 

Euroexam C1 Német  nyelvvizsga

EuroPro C1 Angol nyelvvizsga

Legközelebbi vizsga

2016. máj. 21.

2016. máj. 7.

2016. szept. 3.

Jelentkezési határidő

2016. ápr. 22.

2016. ápr. 8.

2016. aug. 5.

Jelentkezési határidő különeljárással

2016. máj. 6.

2016. ápr. 22.

2016. aug. 19.

Eredmény

A vizsgát követő 20. munkanaptól a vizsgakód alapján honlapunkon lehet érdeklődni.

Nyelvvizsgadíjak

     

Komplex

29 900 Ft

29 900 Ft

29 900 Ft

Külön írásbeli

22 900 Ft

22 900 Ft

22 900 Ft

Külön szóbeli

19 900 Ft

19 900 Ft

19 900 Ft

Különeljárási díj

3 000 Ft

3 000 Ft

3 000 Ft

Előkészítő tanfolyamok

Részletek itt.

Euroexam Villámtréning

Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt.