Miért az Euroexam? | Euroexam

Miért az Euroexam?

Sok mindenért, de leginkább például azért, mert a vizsgák a valódi életben használt nyelvi és kommunikációs készségeket mérik. Pont. Tehát a felkészülés során az ezek fejlesztésére fordított idő és energia amúgy is hasznosul a nyelvhasználó számára azokban az élethelyzetekben, amikor angol vagy német nyelven kell kommunikálnia. És nem mellékesen a vizsgán is eredményesebb lesz. Azért van még pár érvünk...

Életszerű vizsgafeladatok, amik a valódi életet modellezik.

Kommunikáció-központú vizsga

A való életben történő nyelvhasználatra gyakorlás, és egy 100%-ban kommunikációs készségeket mérő vizsgára készülés kölcsönösen pozitívan hat egymásra. A cél: a vizsgázó érezze, a nyelvvizsgán elért siker jelzi, hogy képes szóban és írásban alkalmazni az idegen nyelvet, mivel sikerül tartalmilag és stílusában is hatékonyan megformálnia mondanivalóját, megérteni partnerét vagy egy szöveg lényegét. 

Az életszerű feladatok alkalmazása jelzi, hogy az Euroexam számára a nyelv nem az önmagáért való beszéd eszköze, hanem az életben felmerülő problémák, helyzetek megoldásában segít. Más szóval nem elégséges helyesen elmondani valamit – ennél fontosabb, hogy egy adott helyzetben mit, miért és hogyan mondunk, fejezünk ki. Ezt a megközelítést jelzik az egyes vizsgarészek értékelési kritériumai.

Életszerű, hasznos feladatok

A már említett, a való életből ellesett feladattípusok sokkal inkább a kommunikációs képességet mérik, semmint az elvont nyelvi formák ismeretét. A vizsgafeladatok így a korszerű órai fejlesztő munkához is kitűnő anyagot szolgáltatnak.

Néhány példa a feladatok közül:

  • Tölts ki egy nyomtatványt!
  • Találj meg egy sor információt egy szövegben!
  • Írj egy panaszlevelet egy online boltnak a hibás áruiról!
  • Vitass meg egy problémát a társaddal, és hozzatok egyetértésben döntést a megoldásra!

Szintrendszer

Az Euroexam vizsgákat - az Közös Európai Referenciakeret (KER) hat szintjéből - a hazai akkreditációs feltételeknek megfelelően három szinten - B1 (alap), B2 (közép) és C1 (felső) - lehet letenni:

Az Európa Tanács szintjei Euroexam és EuroPro szintek
C2 Mastery
C1 Operational Proficiency - Euro / EuroPro C1
B2 Vantage - Euro / EuroPro B2
B1 Threshold - Euro / EuroPro B1
A2 Waystage
A1 Breakthrough

Az egyes szinteken elvárt teljesítményt összehasonlító táblázatot a KER alapján állítottuk össze.

Nemzetközi elismerés és ismertség

Az Euroexam sikerét jelzi, hogy kétszer is elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat (2002-ben és 2011-ben), és a növekvő nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően, a félszáz több hazai vizsgahely mellett, már a világ 35 országában van jelen.

Az Euro Nyelvvizsga Központ az EALTA - a Nyelvtudásmérők Európai Szervezetének - tagja, és 2004 óta a legismertebb nemzetközi vizsgaközpontokkal együtt vesz részt az Európa Tanács KER-egyenértékesítési programjában. A nyelvvizsgarendszerek követelmény- és szintrendszerét vizsgáló programról további részletek itt.