Miért az Euroexam?

Sok mindenért, de leginkább például azért, mert a vizsgák a valódi életben használt nyelvi és kommunikációs készségeket mérik. Pont. Tehát a felkészülés során az ezek fejlesztésére fordított idő és energia amúgy is hasznosul a nyelvhasználó számára azokban az élethelyzetekben, amikor angol vagy német nyelven kell kommunikálnia. És nem mellékesen a vizsgán is eredményesebb lesz. Azért van még pár érvünk...

Életszerű vizsgafeladatok, amik a valódi életet modellezik.

Kommunikáció-központú vizsga

A való életben történő nyelvhasználatra gyakorlás, és egy 100%-ban kommunikációs készségeket mérő vizsgára készülés kölcsönösen pozitívan hat egymásra. A cél: a vizsgázó érezze, a nyelvvizsgán elért siker jelzi, hogy képes szóban és írásban alkalmazni az idegen nyelvet, mivel sikerül tartalmilag és stílusában is hatékonyan megformálnia mondanivalóját, megérteni partnerét vagy egy szöveg lényegét. 

Az életszerű feladatok alkalmazása jelzi, hogy az Euroexam számára a nyelv nem az önmagáért való beszéd eszköze, hanem az életben felmerülő problémák, helyzetek megoldásában segít. Más szóval nem elégséges helyesen elmondani valamit – ennél fontosabb, hogy egy adott helyzetben mit, miért és hogyan mondunk, fejezünk ki. Ezt a megközelítést jelzik az egyes vizsgarészek értékelési kritériumai.

Életszerű, hasznos feladatok

A már említett, a való életből ellesett feladattípusok sokkal inkább a kommunikációs képességet mérik, semmint az elvont nyelvi formák ismeretét. A vizsgafeladatok így a korszerű órai fejlesztő munkához is kitűnő anyagot szolgáltatnak.

Néhány példa a feladatok közül:

  • Tölts ki egy nyomtatványt!
  • Találj meg egy sor információt egy szövegben!
  • Írj egy panaszlevelet egy online boltnak a hibás áruiról!
  • Vitass meg egy problémát a társaddal, és hozzatok egyetértésben döntést a megoldásra!

Szintrendszer

Akkreditált vizsgák

Az Euroexam vizsgákat - az Közös Európai Referenciakeret (KER) hat szintjéből - a hazai akkreditációs feltételeknek megfelelően három szinten - B1 (alap), B2 (közép) és C1 (felső) - lehet letenni:

Az Európa Tanács szintjei Euroexam és EuroPro szintek
C2 Mastery
C1 Operational Proficiency - Euro / EuroPro C1
B2 Vantage - Euro / EuroPro B2
B1 Threshold - Euro / EuroPro B1
A2 Waystage
A1 Breakthrough

Az egyes szinteken elvárt teljesítményt összehasonlító táblázatot a KER alapján állítottuk össze.

Iskolai nyelvi szintfemérést nyújtó vizsgák

De nem csak akkreditált vizsgákat választhatnak a leendő vizsgázók vagy intézmények. A szintén a KER szintrendszerének megfelelő A1 és A2 szintek is választhatók, elsősorban abból a célból, hogy általános iskolákban tanító kollégák, vagy egész iskolai közösségek külső, megbízható nyelvi mérés segítségével felmérhessék, milyen szintre jutottak el 10-14 éves diákjaik a nyelvtanulásban. Az A1 és A2 vizsgák témái és feladattípusai egyértelműen figyelembe veszik az adott korosztályok készségeinek szintjét, illetve a számukra meglévő korlátokat.

Nemzetközi elismertség

Az Euroexam sikerét jelzi, hogy kétszer is elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat (2002-ben és 2011-ben), és a növekvő nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően, a félszáznál is több hazai vizsgahely mellett, már a világ 35 országában van jelen.

EALTA

Az Euro Nyelvvizsga Központ az EALTA - a Nyelvtudásmérők Európai Szervezetének - tagja, és 2004 óta a legismertebb nemzetközi vizsgaközpontokkal együtt vesz részt az Európa Tanács KER-egyenértékesítési programjában. A nyelvvizsgarendszerek követelmény- és szintrendszerét vizsgáló programról további részletek itt.

ICC

Az ICC nemzetközi nyelvoktatási szervezet támogatja a nyelvtanítással és nyelvi teszteléssel foglalkozó intézmények munkáját, elősegítve a szakmai ismeretek szabad áramlását és a jó gyakorlatok minél szélesebb körű elterjedését. A minőségfejlesztést célzó tevékenysége keretében tanárképzési programokat létesít és az oktatási intézmények munkájának értékelését segítő keretrendszereket dolgoz ki.

EAQUALS

Az Eaquals tevékenységének elsődleges célja, hogy a minőségi nyelvoktatást támogassa elsősorban Európában, de a világ más országaiban is, és - többek között - az Európa Tanáccsal együttműködve a Közös Európai Referenciakeret gyakorlati alkalmazásában nyújtson segítséget. A szervezet munkájában az Euroexam társult tagként vesz részt.

ALTE

A Nyelvi Tesztelők Európai Szervezetét a Cambridge-i és a Salamanca-i Egyetem alapította 1989-ben. Fő célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen elfogadott standardok jöhessenek létre a nyelvi tesztelés és a nyelvtudás igazolásának területén, ezáltal is elősegítve az egyes nyelvvizsgák kiszámíthatóságát, korrektségét és nemzetközi elismertségét a mai Európa többnyelvű társadalmaiban.