Hogy lehetek vizsgáztató?

Részlet a 95/2005. (V.21.) Kormányrendeletből, Magyar Közlöny, 2005/67, 7.§ 3339. oldal: 

"Vizsgáztató lehet az a személy,

aki az adott nyelvből
a) Magyarországon szerzett, vagy
b) az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban kiállított és Magyarországon elismert, vagy
c) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban kiállított és Magyarországon elismert egyetemi szintű nyelv-és irodalom szakos tanári, vagy főiskolai szintű nyelv- és iradalom szakos tanári, illetve nyelvtanári szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási és a nyelvoktatás területén vizsgáztatási tapasztalatot szerzett."

Vizsgáztatói feladatot az láthat el, aki a fenti kormányrendelet előírásainak, illetve a jelentkezési feltételeknek megfelel, sikeresen teljesíti a képzésben és standardizálásban előírtakat a vizsga mindhárom szintjére, valamint ismeri és elfogadja a Vizsgaszabályzat előírásait.

Az Euroexam nyelvvizsgrendszer szóbeli vizsgáján tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó vesz részt, teljesítményüket két vizsgáztató előtt mutatják be.

A Kérdező vizsgáztató (Interlocutor)


A szóbeli vizsgáztatásnál a vizsgát lebonyolító személynek, azaz a kérdező vizsgáztatónak standardizált módon kell a vizsgákat levezetnie ahhoz, hogy a vizsgázók teljesítménye összevethető legyen a vizsgarendszer értékelési kritériuaival. A kérdező vizsgáztatónak a vizsgán professzionális, összefogott, derűs és bizalomerősítő magatartást kell tanúsítania.
A kérdező vizsgáztató a vizsga kérdezéstechnikáját tréning során sajátítja el. A kérdező vizsgáztató alapképzésének legszükségesebb elemei:

  • a vizsgáztatás elméletével és gyakorlatával kapcsolatos ismeretek elsajátítása;
  • a szóbeli vizsga részletes megismerése (feladattípusok, vizsgarészek időtartama, a feladatok sorrendje);
  • vizsgaelemzés: videóra rögzített vizsgák megtekintése, és a kérdező vizsgáztató szerepének elemzése;
  • a kérdező vizsgáztató szerepére történő felkészülés szerepjátékok és/vagy próbavizsgák segítségével;
  • levezetési vizsga, amelyen a jelölt próbavizsgán mutatja be alkalmasságát és felkészültségét.

Az Értékelő vizsgáztató (Assessor/Beisitzer)

A szóbeli teljesítmény értékelése standardizált módon történik. Az értékelőknek azonosan értelmezett kritériumok alapján kell pontozniuk, mert csak így biztosítható az eredmények összevethetősége mind a vizsgázók, mind a megcélzott nyelvi tudásszint szempontjából. Az értékelő vizsgáztató nyelvtudását a jogszabályokban és a jelen AK-ban meghatározott módon igazolni kell.
Az értékelő vizsgáztató az adott vizsgához igazodó értékelési módszert tréning során sajátítja el. Az értékelő vizsgáztató alapképzésének legszükségesebb elemei:

  • A vizsgáztatás elméletével és gyakorlatával kapcsolatos tudatos ismeretek elsajátítása.
  • A szóbeli vizsga részletes megismerése (feladattípusok, vizsgarészek időtartama, a feladatok sorrendje);
  • Vizsgaelemzés: videóra rögzített, szintmeghatározási vizsgálaton átesett (benchmark) szóbeli vizsgák megbeszélése, hogy a leendő értékelők konkrét vizsgázói teljesítményeken keresztül győződhessenek meg az értékelési skálán szereplő szintek jelentéséről/értelmezéséről.
  • Az értékelő vizsgáztató szerepére történő felkészülés videóra rögzített és/vagy próbavizsgák értékelésén keresztül.
  • Értékelési vizsga, melyben a jelölt bemutatja bemutatja a standardizált értékelésre való felkészültségét, következetességét.

Vizsgáztató képzés

Az Euroexam Nyelvvizsga Központ szervezésében induló Euroexam szóbeli vizsgáztatóképző tréning alatt mindkét vizsgáztatói feladat ellátásra felkészítjük a képzésben résztvevőket. A képzés 30 kontakt órából, melynek 100 %-án jelen kell lenni, és mintegy 20 óra otthoni, egyéni munkából áll (pl. ismerkedés a Közös Európai Referenciakeret skáláival és az Euroexam feladataival, felkészülés a vizsgalevezetésre).

A képzésről bővebb információt itt talál