Tesztoldal | Euroexam

Tesztoldal

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

20 perc (!)

Magyarról angolra/németre

Egy magyar nyelvű, nem hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

(!) A korábbi első feladat (összegzés) kimarad. Ennek következtében a rendelkezésre álló idő 20 perc.

Közvetítés 2. rész

kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

35 perc (!)

1. feladat - Bekezdés címek

A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs bekezdés.

2. feladat - Áttekintés

A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és kilenc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.

3. feladat - Feleletválasztás

Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 6 feleletválasztós tesztkérdést old meg.

(!) A korábbi első feladat (rövid szövegek) kimarad. A vizsgarész három feladatát 35 perc alatt kell megoldani.

Nyelvismeret és szókincs

20 perc + kb. 10 perc diktálás

1. feladat - Diktálás

A vizsgázónak lejátszanak egy hosszabb szöveget magnóról egyszer egyvégtében, majd még kétszer részekre tördelve. Szóról szóra, pontosan le kell írnia a szöveget.

2. feladat - Feleletválasztós szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.

3. feladat - Szövegkiegészítés

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz – előre, ömlesztve - megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.

(!) A korábbi feladattal szemben húsz előre magadott szóból kell választani.

Írás

50 perc

1. feladat – Kötelező feladat

Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.

2. feladat – Választandó feladat

Két feladat közül lehet választani. A feladat egy informális levél megírása.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 35 perc

1. feladat - Rövid szövegek

A vizsgázó hat rövid szövegrészt hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc szövegrésszel, esetleg képpel, ábrával kell párosítania. Két szövegnek illetve képnek nincs párja.

2. feladat - Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több, mint három szóval.

3. feladat - Rádió/TV program (!)

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia. 

(!) A korábbi négy helyett csak három válaszlehetőség közül kell választani.

Beszédkészség

20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés

A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján

A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

3. feladat - Szituációk

A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

 

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A középfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog