Jelentkezés vizsga megtekintésre

A vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait, a feladatok megadását és az értékelési útmutatót, valamint szóbeli teljesítményének értékelő lapját megtekintheti.

A vizsgamegtekintés időtartama 30 perc.

A vizsgázó kizárólag saját megoldásairól kézzel jegyzetet készíthet, azonban a dolgozat nem vihető el, fénymásolására, vizsgadolgozat lefényképezésére nincs lehetőség. A jegyzetek készítése során teljes vizsgafeladatok másolása nem engedélyezett.

A megtekintés iránti kérelmet, a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül, 2010. december 31-ig  kell jelezni az alábbi jelentkezés kitöltésével.

A választható időpontok:

ANGOL NÉMET:
Euro C1: Euro B2:
2011. január 5. 15:00 2011. január 5. 11:00
2011. január 7. 11:00 2011. január 7. 15:00
EuroPro B2: Euro C1:
2011. január 6. 15:00 2011. január 6. 11:00

Az időpontokra korlátozott számban tudunk jelentkezéseket elfogadni. A jelentkezések elfogadása érkezési sorrendben történik. Amennyiben szükséges időpont egyeztetéssel kapcsolatban felvesszük veled a kapcsolatot.

A vizsgaközpont fentartja a jogot a vizsgamegtekintés időpontjának megváltoztatására!