A1-szintű általános angol és német nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga A1 szinten

Az Euroexam International A1-szintű vizsgáján sikeres vizsgázó azt bizonyítja, hogy képes:

  • megérteni és használni egyszerű hétköznapi élethelyzetekben használatos kifejezéseket
  • bemutatkozni és másokat bemutatni
  • megkérdezni és megválaszolni kérdéseket önmagáról, leírást adni általa jól ismert személyekről és tárgyakról
  • beszélgetésben részt venni, amelyben a másik személy lassan, egyszerű nyelvezettel, de világosan kommunikál, és segítséget is nyújt a vizsgázónak.

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Minden vizsgarészben szabadon használhatsz bármilyen nyomtatott szótárt. Javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. 

A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

Az Euroexam A1-szintű nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 25 perc

1. feladat - Rövid szövegek

A vizsgázó 5 egyszerű mondatot olvas, amelyek mindegyike egy jól ismert jelzés, tábla, felirat, rövidítés stb. jelentését írja le. A feladat az egyes mondatok és a képek párosítása. Mivel 7 kép látható a feladatlapon, fontos tudni, hogy egy képhez nincs leírás, továbbá egy megoldásmintát is kap a vizsgázó.

2. feladat - Áttekintés

A vizsgázó képi információforrásokat kap azonos témában (pl. vasúti jegyek, belépőjegyek, kártyák, stb.), és 10 rövid állítást, amelyek mindegyike egy konkrét információt fogalmaz meg. Minden egyes állítást a megfelelő információforráshoz kell hozzárendelni.

3. feladat - Feleletválasztás

Egy kicsit hosszabb szöveg (pl. baráti email) elolvasása után a vizsgázó 5 feleletválasztós tesztkérdést old meg (kérdésenként A-B-C opcióval) oly módon, hogy a kiválasztott kifejezésnek megfelelően illeszkednie kell a szövegbe. A vizsgázó itt is kap egy megoldásmintát.


Íráskészség - 20 perc

1. feladat – Nyomtatvány kitöltése
A nyomtatvány tíz sorának mindegyikében 1-2 szavas választ, személyes információkat kell beírni.

2. feladat – Rövid történet írása képek alapján
Egy négy képből álló rövid történetet kell 30-40 szóban elmesélni, vagyis képenként kb. 1-1 mondat az elvárás, némi összekötéssel. A nyitómondatot a feladatlapon találja a vizsgázó.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 35 perc

1. feladat - Rövid párbeszédek
A vizsgázó 6 rövid beszélgetésrészletet hall (egymás után mindegyiket kétszer), a feladatlapján pedig képeket/rajzokat talál. Az egyes párbeszédeket kell egy illusztrációval párosítani. Az első párbeszéd előtt egy megoldásminta várja a vizsgázót.

2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázó egy párbeszédet hall kétszer. A feladatlapján egy táblázatban 5 kérdést kap, és mindegyiket egyetlen szóval kell megválaszolnia.

3. feladat - Feleletválasztás
A vizsgázó egy leíró, elbeszélő szöveget hall, amihez 5 kérdés (és egy megoldásminta) tartozik. A kérdésekhez tartozó A, B vagy C válaszok egyszerű képi illusztrációk.

Beszédkészség párban - 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára. Az első három feladatban a vizsgázók csak a vizsgáztatóval kommunikálnak, egymással csak a záró feladatban.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató 3-3 kérdést tesz fel a vizsgázóknak személyes tapasztalataikra és véleményükre kérdezve olyan teljesen hétköznapi témákban, mint család, otthon, nyaralás stb.

2. feladat - Témakifejtés
A vizsgázó egy percben elmondja, leírja, kifejti, mit gondol az adott témáról, amelyet két megadott téma közül választ magának (erre előzetesen 10 perces felkészülés is rendelkezésére áll). Ezután a másik vizsgázó következik saját témakifejtésével.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók felváltva 3-3 kérdésre, kérésre, javaslatra, utasításra, stb. reagálnak 1-1 mondattal.

4. feladat - Kommunikációs feladat
A 3 perces, felkészülés nélküli beszélgetésben a két vizsgázó kap 1-1 egymáshoz hasonlító, de nem azonos képet és hozzá tartozó további információkat. A feladat során a két vizsgázó folyamatos kérdésekkel és válaszokkal, illetve önálló kijelentésekkel hasonlítja össze a két képet, anélkül, hogy azokat megmutatnák egymásnak.