A2-szintű általános angol és német nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga A2 szinten

Az Euroexam International A2-szintű vizsgáján sikeres vizsgázó azt bizonyítja, hogy képes:

  • megérteni a legfontosabb, leghétköznapibb élethelyzetekben (pl. alapvető személyes és családi kapcsolatok, bevásárlás, helyi környezet, munkahely világa) leggyakrabban használt mondatokat és kifejezéseket;
  • kommunikálni egyszerű, rutinszerű helyzetekben, feladatokban, amelyekben közvetlen, célirányos információcserére van szükség, számára ismerős témákban;
  • leírást, magyarázatokat adni egyszerű megfogalmazásokkal saját személyes és szakmai hátteréről, környezetéről és olyan témákról, amik számára közvetlen fontossággal bírnak.

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Minden vizsgarészben szabadon használhatsz bármilyen nyomtatott szótárt. Javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. 

A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

Az Euroexam A2 szintű nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 35 perc

1. feladat - Címek párosítása

A vizsgázó egy 6 nagyon rövid szöveghez (általában újságcikk részletekhez) párosít a 7 megadott cím közül egyet (+1 megoldásmintát is kap). Egy címhez nincs bekezdés.

2. feladat - Áttekintés

A vizsgázó három azonos témájú, de egymástól független szöveget, és 7 állítást kap, amelyek mindegyike valamilyen konkrét információt tartalmaz valamelyik szövegről. Minden egyes állítást a megfelelő szöveghez kell hozzárendelni.

3. feladat - Feleletválasztás

Egy némileg hosszabb szöveg (pl. barátnak írt levél) elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Kérdésenként 3 (A-B-C) opcióból választ a vizsgázó, továbbá egy megoldásmintát is kap.


Íráskészség - 30 perc

1. feladat – Nyomtatvány kitöltése

A nyomtatvány első három kérdésére egyszavas személyes információkat kell megadni, míg a 4-6. kérdések mindegyikére 10-15 szavas, mondatokban megfogalmazott válaszokat ad a vizsgázó.

2. feladat – Baráti email írása

Két szituáció közül lehet választani. A feladat egy kb. 50 szavas informális, baráti levél/email megírása.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 30 perc

1. feladat - Rövid párbeszédek

A vizsgázó 6 rövid beszélgetésrészletet hall (egymás után mindegyiket kétszer), a feladatlapján pedig képekben megjelenített témákat talál. Ezeket kell párosítania a párbeszédekhez. Egy plusz téma van, amelyhez nem tartozik párbeszéd.

2. feladat - Jegyzetelés

A vizsgázó egy monológot hall kétszer, a feladatlapján pedig a szöveg néhány gondolatát olvashatja különálló mondatokban megfogalmazva. A mondatokban 6 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottaknak megfelelően egy-egy szóval.

3. feladat - Rádió interjúk

A vizsgázónak lejátszanak két rádióműsor részletet (amit szintén kétszer hallgathat meg), majd a feladatlapon négy-négy (összesen nyolc) feleletválasztós tesztkérdést (A, B és C opciókkal) kell megválaszolnia.

Beszédkészség párban - 15 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára. Az első három feladatban a vizsgázók csak a vizsgáztatóval kommunikálnak, egymással csak a záró feladatban.

1. feladat – Beszélgetés

A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak, majd 3-3 további, személyes tapasztalatra és/vagy véleményre vonatkozó kérdést válaszol meg mindkét vizsgázó.

2. feladat – Eseménysor elmesélése képek alapján

A vizsgázó elmeséli, hogy mi történik a 4 képből álló képsorozat szereplőivel (ehhez a feladathoz előzetesen 10 perces felkészülési idő is rendelkezésére áll). Azaz 1,5 percig folyamatosan, összefüggően kell beszélnie. Ezután a másik vizsgázó meséli el a saját képeihez tartozó történetet.

3. feladat - Szituációk

A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat – Kommunikációs feladat

Először mindkét vizsgázó kap 1-1 információs kártyát, amin szerepel a feladat témája, és ezzel kapcsolatban bizonyos információk. Mindkét vizsgázónak az a célja, hogy kérdések segítségével megszerezzék a kártyájukról hiányzó információkat. A feladat két körben zajlik és két különböző szituációt érint.