Euroexam Nyelvvizsga ösztöndij

Euroexam Nyelvvizsga ösztöndíj angol és német nyelvből nehéz szociális helyzetű tanulóknak

Az Euroexam Vizsgaközpont különleges lehetőséget kínál a továbbtanulást tervező középiskolás nyelvtanulóknak.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvételi, és így a továbbtanulás sikerét jelentős mértékben határozza meg a diákok családi háttere, a szülők iskolázottsága és anyagi helyzete. 

Ezen a helyzeten a 2008-ban életbe lépő új felvételi pontszámítási rendszer is változtatni kíván (a max. 480 felvételi pontból 25–50 pont szerezhető ún. „előnyben részesítés” révén). Ugyanakkor a szintén max. 50 többletpont megszerzésére lehetőséget adó nyelvvizsgák költsége teljes egészében a családokra hárul, anyagi helyzettől függetlenül.

Az ösztöndíjprogramot meghirdető Euroexam Vizsgaközpont minden középiskolának lehetőséget biztosít arra, hogy szociálisan nehéz helyzetben lévő, de jó tanulmányi eredményű és magas szintű angol vagy német nyelvtudással rendelkező tanulói közül nyelvenként egy-egy diákot jelöljön. A tanulók a vizsgaközpont által felajánlott ösztöndíj támogatásával ingyenesen tehetnek államilag elismert közép- vagy felsőszintű nyelvvizsgát 2008-ban.

Hírek

2008. február 6. - Szerda

Leendő vizsgázóink és hátterük

Harmadik hírmorzsánkban elsősorban az ingyenes vizsgára jelentkező diákokra koncentrálunk.

A németes kollégák és vizsgázók érdeklődésének már említett növekedését igazolja az adatunk, mely szerint a regisztrált nyelvtanárok és a vizsgára jelentkező tanulók több mint 40%-a a német nyelvet képviseli! A két idegen nyelv iskolákon belüli békés egymás mellett élését jól példázza, hogy több mint 250 intézményből jelöltek vizsgára diákokat mindkét nyelvből!

Az adott korosztály esetében nem érezzük udvariatlanságnak a korra történő rákérdezést, ezért ezzel kapcsolatban is kigyűjtöttünk bizonyos adatokat. Mivel továbbtanulási szempontból az érettségi előtt állók tudnak legtöbbet profitálni, valamint nem véletlen, hogy a 17 és 19 éve közötti korcsoport 89%-os aránnyal képviselteti magát a leendő vizsgázók közt. A 17 évnél fiatalabbak csak 4%-át teszik ki a vizsgázni vágyóknak, míg a maradék 7%-ot a 20 évnél idősebb, főleg a szakképzés érettségi utáni évfolyamaiban tanulók adják.

Egy teljesen megmagyarázhatatlan de nagyon érdekes számunk is van. Az ösztöndíj kezdeményezésünkben mind a márciusi, mind a májusi vizsgaidőszakra jelentkezhettek a diákok. Ennél tökéletesebben nem is oszthatták volna el magukat a két időpont között, gyakorlatilag 50-50%-ban jelentkeztek mindkettőre. A májusi időpontra egészen pontosan hárommal több a jelentkezők száma, ami az ezres összlétszámot figyelembe véve nem különbség.

Utolsó számmisztikai leckénk témája a nyelvi szint. Ebben a tekintetben igazán meglepő adataink nincsenek. A vizsgázók 95%-a a B2-es szintet választotta, de azért mi örülünk a bátor 5%-nak is, akik a C1 szint „megmászásától” sem riadnak vissza! Mi mindenesetre mindannyiuknak sok sikert, kéz és lábtörést kívánunk (ez nem vonatkozik azokra, akik síutak előtt állnak!).

Végül megint a pedagógus kollégáknak szeretnénk üzenni. A jövő hét során e-mailben felvesszük mindenkivel a kapcsolatot, aki ezt a regisztráció során kérte tőlünk. Első menetben a Közös Európai Referenciakeret (KER) legfontosabb szintleíró táblázatait küldjük el, és hamarosan érkeznek értesítéseink a közelgő módszertani továbbképzésekkel kapcsolatban is.

Rádai Péter
az ösztöndíj projekt koordinátora
peter.radai@euroexam.org
 
2008. január 18. - Péntek

Az első körben feldogozott adatokból...

Az Euroexam Nyelvvizsga Ösztöndíj program jelen fázisában a számok, és a mögöttük található információk kerültek az érdeklődésünk középpontjába. Az nem kétséges, hogy mind a nyelvtanárok, mind a potenciális vizsgázók körét sikeresen tudtuk megszólítani, ezt a jelölő pedagógusok és a jelentkezett középiskolás nyelvtanulók magas száma egyaránt igazolja.

A nyelvvizsga jelentkezések feldolgozása még folyik, ezekől pontos számaink még nincsenek. Az azonban biztosnak látszik, hogy az összes vizsgázni szándékozó tanuló száma megközelíti vagy meg is haladja az Euroexam Vizsgaközpont által felajánlott keretet, az 500-500 angol és német vizsga lehetőségét.

Ennél többet tudunk pillanatnyilag a tanulókat a rászorultság elve alapján a vizsgára jelölő pedagógusok, illetve intézményeik földrajzi és szakmai hátteréről. Ebben a hírmorzsában először erről szeretnénk kicsit részletesebb tájékoztatást adni.

Földrajzi megoszlás:
A mintegy 500 érintett iskola 29%-a található a fővárosban. A majdnem 30%-os arány annyiban érthető, hogy Budapesten nagyon sok középfokú oktatási intézmény található, amelyekben nagy szerepet játszik a nyelvoktatás. A maradék 71%-ot képviselő vidéki intézmények között a nagyobb városokat alig több mint 30%-ban képviselik iskoláik, és jelentős többségben vannak a kisebb, 20 ezer vagy annál kevesebb lakossal bíró települések, amelyek az összes, a programba eddig bekapcsolódott iskola közel 40%-át teszik ki. Mindehhez hozzátehetjük, hogy a kárpát-ukrajnai Beregszász 2 különböző oktatási intézménye is jelölt vizsgázókat.

Iskolatípus szerinti megoszlás:
Mivel az ösztöndíj program eleve a középiskolás korosztályt célozta meg, a jelölő pedagógusok, illetve intézmények majdnem 100%-ban középfokú oktatásban érdekeltek, bár néhány általános iskola is helyet kért magának, nyilvánvalóan egy-két, az átlagnál magasabb nyelvtudással rendelkező 7. vagy 8. osztályos tanulója számára. Az iskolatípus szerinti megoszlás alapján a csak általános képzést nyújtó gimnáziumok és az általános iskolaként és gimnáziumként egyaránt működő intézmények 40%-ot képviselnek, míg a kb. 60%-os többség olyan intézményekből jelölt és jelentkezett, amelyek valamilyen formában szakképzést folytatnak. Bár az utóbbi intézmények aránya a középiskolák között eleve magasabb, látható, hogy éltek is a lehetőséggel, elvégre az ő tanulóik közt eleve nagyobb számban akadnak a rászorulóbb társadalmi rétegekhez tartozó diákok.

Nyelvek szerinti megoszlás:
Mint előző hírmorzsánkban már utaltunk rá, a jelölésekben és a jelentkezésekben is magas arányt képviselnek a német nyelvet tanulók és tanáraik. A konkrét számok szintjén ez azt jelenti, hogy a német nyelvű vizsgára jelentkező diákok az összes tanuló 41%-át képviselik, míg az angolosok 59%-ot, tehát még mindig sok intézményben folyik magas színvonalú német nyelvoktatás, és reméljük, ezt sokáig nem fogja veszélyeztetni az angol egyre dominánsabbá váló szerepe.

A számok bűvöletéből fokozatosan át kívánunk lépni a szakmai együttműködés területére. Ennek keretében az ország különböző területein, alkalmanként 120 perces, ingyenes tanártovábbképző workshopok tartását tervezzük, amelyekkel az érdeklődő pedagógusok vizsgafelkészítő munkáját szeretnénk támogatni, és egyben szélesíteni módszertani repertoárjukat a kompetenciák fejlesztése terén. A képzések szakmai tartalmának kidolgozásával párhuzamosan megkezdjük e képzések szervezését is. Az Euroexam Vizsgaközpont azt szeretné elérni, hogy e képzési forma az akkreditált vizsgahelyek közreműködésével minél előbb, minél több kollégához eljusson, anélkül, hogy ez a pedagógusoknak túlságosan sok utazást jelentsen. Az Euroexam nyelvvizsgákkal kapcsolatba került pedagógusok munkájának szakmai támogatása érdekében egy online konzultációs rendszer kiépítése is folyamatban van, ennek beindulásáról minden kollégát időben értesítünk.

Rádai Péter
Nyelvvizsga ösztöndíj-koordinátor
 
2008. január 3. - Csütörtök

Számláljuk a jelentkezéseket…

Miután 2007. december 21-e volt a határidő az Euroexam Nyelvvizsga Ösztöndíj programra történő jelentkezésre, az Ünnepek elmúltával elérkezett az ideje a jelentkezések feldolgozásának és összesítésének. A Karácsonyt megelőző körülbelül egy hónap során, elsősorban hétköznapokon átlagban napi 40–50 tanári regisztrációt számláltunk, amiknek többségéhez egy-egy ösztöndíjas jelölése is társult (ugyanakkor az is számos esetben előfordult, hogy egy iskolából több pedagógus kolléga is regisztrálta magát).

Sikerült megmozgatni nyelvvizsgázást fontosnak érző német és angol szakos középiskolai tanárok fantáziáját, és ennek következtében az ország minden szegletéből, valamint a határokon túlról is érkeztek jelentkezések.  A közoktatást az angol nyelv dominanciájától manapság gyakran féltőknek is van egy jó hírünk: a regisztráló német szakos tanárok, és rajtuk keresztül a német nyelvi vizsgára jelölt diákok száma alig 10%-kal maradt el az angolosok számától.

Az ösztöndíj program következő feladata a jelentkezések részletes feldolgozása, aminek állásáról hamarosan újabb hírblokkban számolunk be. A regisztráló tanárok közül mindenki, aki ezt kérte, számíthat arra, hogy közvetlenül megkeressük a Közös Európai Referenciakeretről szóló információkkal a vizsgafelkészítés módszertanával, illetve az ehhez kapcsolódó tervezett képzésekkel kapcsolatban.
 
2007. december 21. - Kedd

Pár órával a végleges határidő előtt már kijelenthetjük, hogy az ösztöndíj program regisztrációs szakasza sikerrel zárul, már az első napokban óriási volt az érdeklődés az ösztöndíj iránt és december első hetében már több száz regisztráció érkezett be.

A faxon és levélben beérkezett jelöléseket január elejétől folyamatosan igazoljuk vissza.
 
A részvételi feltételekből:

  • Iskolánként maximum 2 tanuló jelölésére van lehetőség (intézményenként egy nyelvre egy tanuló jelölhető). A jelöltekre nyelvtanáraik tehetnek javaslatot, az intézmény vezetőjének támogatásával.
  • Olyan tanulók jelölését, illetve jelentkezését várjuk, akiknek esetében az iskola vezetése is indokoltnak tartja a szociális rászorultságot, hiszen a kezdeményezés kifejezett célja a nehezebb anyagi körülmények között élő tanulók továbbtanulási esélyeinek javítása.
  • Az ösztöndíjra jelölő nyelvtanárnak regisztrálnia kell magát az Euroexam Vizsgaközpont honlapján. A jelölőlapot és az ehhez tartozó hivatalos vizsgajelentkezési lapot, a regisztráció után szintén a honlapról lehet letölteni. A kitöltött lapok beküldési határideje 2007. december 21. 
  • A nyelvvizsga-ösztöndíjban részesülők a többi vizsgázóval együttesen teszik le a vizsgát és sikeres vizsga esetén azonos állami, valamint nemzetközi nyelvvizsga-oklevelet kapnak.

A részletes részvételi feltételek itt olvashatók.
Gyakori kérdések az Nyelvvizsga ösztöndíj programmal kapcsolatban