Részvételi feltételek

EURO NYELVVIZSGA ÖSZTÖNDÍJ
angol vagy német nyelvből
nehéz szociális helyzetben élő tanulók számára

Részvételi feltételek:

1. Iskolánként maximum 2 tanuló jelölésére van lehetőség. A jelöltekre nyelvtanáraik tehetnek javaslatot, az intézmény vezetőjének támogatásával. (Két tanulót csak két különböző tanár jelölhet, ebben az esetben egyikük az angol, a másik a német vizsgára jelentkezhet. Intézményenként egy nyelvre egy tanuló jelölhető. Amennyiben egy adott iskolában csak egy idegennyelv-tanár dolgozik, akkor onnan csak egy tanuló jelölését tudjuk elfogadni.)

2. Csak olyan tanulók jelölését, illetve jelentkezését várjuk, akiknek esetében az iskola vezetése is indokoltnak tartja a szociális rászorultságot, és aki Euro Nyelvvizsgán korábban nem vett részt, illetve nem is jelentkezett. A kezdeményezés célja hangsúlyozottan a nehezebb anyagi körülmények között élő tanulók továbbtanulási esélyeinek javítása.

3. A jelöléshez a tanulót az ösztöndíjra jelölő nyelvtanárnak előzetesen regisztrálnia kell magát az Euro Nyelvvizsga honlapján (www.euroexam.org), majd az onnan letölthető jelölőlap és a hivatalos vizsgajelentkezési lap kitöltésével és visszajuttatásával valósul meg a tanuló jelentkezése a nyelvvizsgára. Ezt követően minden vizsgára jelentkező tanulót az Euro Nyelvvizsga Központ értesít a további teendőkről.

4. Az ösztöndíjra történő jelölés elfogadását és az erről szóló értesítés megküldését követően a nyelvvizsgán történő részvétel minden tekintetben az általános vizsgaszabályzatnak megfelelően történik. A nyelvvizsga-ösztöndíjban részesülők a többi vizsgázóval együttesen teszik le a vizsgát és sikeres vizsga esetén azonos állami, valamint nemzetközi nyelvvizsga-oklevelet kapnak.

5. A meghirdetett ösztöndíj tanulónként egy nyelvvizsga letételét támogatja. Sikertelen vizsga esetében a rész- vagy teljes vizsga ismétlésére a rendes jelentkezési feltételek és díjak érvényesek.

Határidő és további feltételek:

6. Az érvényesen kitöltött és aláírt jelölőlapot és jelentkezési lapot együttesen, legkésőbb 2007. december 21-ig kell elküldeni a jelölőlapon és a vizsgajelentkezési lapon egyaránt megadott címre. A jelelölő- és jelentkezési lapot postai úton, faxon vagy az eredeti, aláírt példányokat beszkennelve, csatolt dokumentumként e-mailen lehet beküldeni.

7. Az Euro Nyelvvizsga Központ nyelvenként 500-500 jelölt számára kínál ösztöndíjas vizsgalehetőséget. Ezt meghaladó számú jelentkezés esetében a Nyelvvizsga Központ fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezési sorrend figyelembe vétele mellett, az ország egyes területeiről érkező (pl. kistelepülésekről, kevésbé fejlett régiókból stb.) jelöléseket előnyben részesítsen.

8. Bár a jelölőlappal együtt beküldendő vizsgajelentkezési lapon a vizsga választott helyszínét (vizsgahely) is megjelöli a tanuló, a Nyelvvizsga Központ fenntartja annak jogát, hogy indokolt esetben a vizsgázót más vizsgahelyre irányítsa át.

Adatkezelés:

9. Az Euro Nyelvvizsga Központ a hozzá beérkezett jelölő- és jelentkezési lapokon szereplő valamennyi információt bizalmasan, kizárólag a meghirdetett nyelvvizsga-ösztöndíj céljainak megfelelően kezeli.

10. A megadott határidőig beérkezett jelölések elfogadásáról (illetve az ösztöndíjkeret kimerülése esetén annak elutasításáról) a jelölőtanárt és a jelölt tanulót e-mailen értesítjük.

11. Az ösztöndíjkeret kimerülése, érvénytelen jelölés/jelentkezés vagy más ok miatt esetlegesen el nem fogadott jelentkezéshez kapcsolódó jelentkezési lapokat a jelentkezések feldolgozását követően a Nyelvvizsga Központ megsemmisíti.

Kötelezettségvállalás:

12. Az Euro Nyelvvizsga Központ fenntartja annak jogát, hogy indokolt esetben, az adatok ellenőrzése céljából a tanuló iskolájával felvegye a kapcsolatot.

13. Az Euro Nyelvvizsga Ösztöndíjra történő regisztráció, illetve a jelentkezési lap kitöltése egyúttal a fenti szabályzatban foglaltak tudomásulvételét és elfogadását is jelenti.

14. A jelölő pedagógus garantálja, hogy a jelölésről a támogató intézmény és az ösztöndíjra jelölt tanuló tudomással bír, a jelölő- és jelentkezési lapon szereplő aláírások hitelesek.

15. Az Euro Nyelvvizsga Központ kijelenti, hogy az ösztöndíjra történő jelöléssel a jelölő pedagógust, a támogató intézményt és a jelölt tanulót a fentieken túl semmiféle további anyagi vagy más természetű kötelezettség nem terheli.

 

A részvételi feltételek letölthetők doc, pdf formában.