A vizsgák menete

Az Euro nyelvvizsgákat szombati napokon tartjuk. Az írásbeli vizsgarészekre 9:00 és 13:35 között kerül sor.

A Beszédkészség vizsgarész általában ugyanazon a szombaton, délután 14:00 órától kerül megrendezésre. A pontos időpont névreszólóan az írásbeli nyelvvizsga szünetében kerül kifüggesztésre.

A nyelvvizsga részletes időbeosztása

Euro B1-es szinten

(az angol nyelvvizsga és a német nyelvvizsga beosztása azonos):

Vizsgarész Időbeosztás Megjegyzés
Közvetítés Mediation / Sprachmittlung 9:00 - 9:35 Csak a kétnyelvű vizsgarendszerben vizsgázóknak.

A második feladatnál tetszőleges szótárt lehet használni.

Szünet Break / Pause

9:35 - 9:45  

Olvasott szöveg értése Reading / Leseverstehen

9:45 - 10:20 Az egynyelvű vizsgarendszerben vizsgázók első vizsgarésze az Olvasott szöveg értése.
Nyelvismeret és szókincs Grammar & Vocabulary / Grammatik und Wortschatz 10:25 - 10:55*  
Szünet Break / Pause 10:55 - 11:10  

Íráskészség  Writing / Schreiben

11:10 - 12:00 A csak írásbeli vizsgázók utolsó vizsgarésze.
Szünet Break / Pause 12:00 - 12:15

A szóbeli bosztás kihirdetése.**

Hallott szöveg értése Listening / Hörverstehen

12:15 - 12:45* A csak szóbeli vizsgázók első vizsgarésze.
Beszédkészség Speaking / Sprechen Személyre szóló időpont A 10 perces felkészülési időben tetszőleges szótárt lehet használni.

* A megadott időbeosztás tájékoztató jellegű, a feladatra adott idő függ a vizsgarészben elhangzó hanganyag hosszától.

** Vizsgahelyenként változó lehet

A nyelvvizsga részletes időbeosztása

Euro B2-es szinten

(az angol nyelvvizsga és a német nyelvvizsga beosztása azonos):

Vizsgarész Időbeosztás Megjegyzés
Közvetítés Mediation / Sprachmittlung 9:00 - 9:35 Csak a kétnyelvű vizsgarendszerben vizsgázóknak.

A második feladatnál tetszőleges szótárt lehet használni.

Szünet Break / Pause

9:35 - 9:45  

Olvasott szöveg értése Reading / Leseverstehen

9:45 - 10:20 Az egynyelvű vizsgarendszerben vizsgázók első vizsgarésze az Olvasott szöveg értése.
Nyelvismeret és szókincs Grammar & Vocabulary / Grammatik und Wortschatz 10:25 - 10:55*  
Szünet Break / Pause 10:55 - 11:10  

Íráskészség  Writing / Schreiben

11:10 - 12:10 A csak írásbeli vizsgázók utolsó vizsgarésze.
Szünet Break / Pause 12:10 - 12:25

A szóbeli bosztás kihirdetése.**

Hallott szöveg értése Listening / Hörverstehen

12:25 - 13:00* A csak szóbeli vizsgázók első vizsgarésze.
Beszédkészség Speaking / Sprechen Személyre szóló időpont A 10 perces felkészülési időben tetszőleges szótárt lehet használni.

* A megadott időbeosztás tájékoztató jellegű, a feladatra adott idő függ a vizsgarészben elhangzó hanganyag hosszától.

** Vizsgahelyenként változó lehet

A nyelvvizsga részletes időbeosztása

Euro C1-es szinten

(az angol nyelvvizsga és a német nyelvvizsga beosztása azonos):

Vizsgarész Időbeosztás Megjegyzés
Közvetítés Mediation / Sprachmittlung 9:00 - 9:45 Csak a kétnyelvű vizsgarendszerben vizsgázóknak.

A második feladatnál tetszőleges szótárt lehet használni.

Szünet Break / Pause

9:45 - 10:00  

Olvasott szöveg értése Reading / Leseverstehen

10:00 - 10:45 Az egynyelvű vizsgarendszerben vizsgázók első vizsgarésze az Olvasott szöveg értése.
Nyelvismeret és szókincs Grammar & Vocabulary / Grammatik und Wortschatz 10:50 - 11:25*  
Szünet Break / Pause 11:25 - 11:40  

Íráskészség  Writing / Schreiben

11:40 - 12:40 A csak írásbeli vizsgázók utolsó vizsgarésze.
Szünet Break / Pause 12:40 - 12:55

A szóbeli bosztás kihirdetése.**

Hallott szöveg értése Listening / Hörverstehen

12:55 - 13:35* A csak szóbeli vizsgázók első vizsgarésze.
Beszédkészség Speaking / Sprechen Személyre szóló időpont A 10 perces felkészülési időben tetszőleges szótárt lehet használni.

* A megadott időbeosztás tájékoztató jellegű, a feladatra adott idő függ a vizsgarészben elhangzó hanganyag hosszától.

** Vizsgahelyenként változó lehet

A nyelvvizsga előtt

Érdemes a nyelvvizsga kezdete előtt 20 perccel megérkezni a helyszínre, és a kiértesítő levélben megjelölt terem előtt várakozni. A nyelvvizsga kezdete előtt 10-15 perccel név szerint szólítják a vizsgázókat. A vizsgához szükség lesz azonosításra szolgáló igazolványra (érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) és a kiértesítő levélre. A teremben a teremfelügyelő által kijelölt helyet kell elfoglalni.

A személyazonosság ellenőrzése után mindenki megkapja a vizsgakód-matricákat tartalmazó lapot (a matricákat az egyes válaszlapokra kell majd felragasztani).  A vizsgázó asztalán csak toll, a személyazonosságot igazoló okirat, a vizsgakódot tartalmazó értesítés és a kiadott vonalkód-matricák lehetnek. Étel, ital, papírzsebkendő csak úgy, hogy se zörgéssel, se más módon ne zavarjon másokat.

Végül a felügyelő felszólít mindenkit, hogy kapcsolja ki a mobiltelefonját. Nem elég „halk üzemmódra” állítani, mert a hívások zavarhatják a magnót/CD-t.

Az írásbeli nyelvvizsga menetéről

Az egyes vizsgarészekre* szóló feladatlapok kiosztásának megkezdése után a vizsgázóknak már tilos egymáshoz szólni. A feladatlapot addig nem szabad kinyitni, míg arra a felügyelő utasítást nem ad. A feladatlap borítóján olvashatók a vizsgarészre vonatkozó utasítások, valamint az arra a vizsgarészre rendelkezésre álló időkeret.

A válaszlapon a kijelölt helyre fel kell ragasztani a vizsgakód matricát. (a C1-es vizsga Hallott szöveg értése vizsgarészénél a válaszlap mindkét oldalára kell matricát ragasztani.)

A felügyelő utasítására ki lehet nyitni a feladatlapot, és el lehet kezdeni dolgozni.
A válaszokat a válaszlapon kell megjelölni! A  válaszok feladatlapról válaszlapra történő átmásolására nincs külön idő. Amennyiben kérdés merül fel a nyelvvizsga folyamán, kézfeltartással hívhatja oda a felügyelőt, de a vizsgafeladat értelmezése a vizsga része, így azzal kapcsolatosan a felügyelő nem nyújthat segítséget.

A rendelkezésre álló idő csak a vizsgarész egészére van megszabva, ezen belül az egyes feladatokra szánt időt szabadon lehet beosztani. A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a felügyelő a munka beszüntetésére szólítja fel a vizsgázókat, mely felszólításnak a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni.  A hanganyagot tartalmazó vizsgarészeknél (Hallott szöveg értése, Nyelvismeret és szókincs, Közvetítés) a hanganyag utasításait kell figyelembe venni.

A felügyelő összegyűjti a válaszlapokat, majd beszedi a feladatlapokat. Mindaddig, míg a felügyelő az utolsó kintlévő lapot be nem szedi, továbbra is tilos a beszélgetés.

*A komplex kétnyelvű nyelvvizsga összesen 6, az egynyelvű nyelvvizsga 5 vizsgarészből, ezek mindegyike pedig 2-4 feladatból áll.

A Beszédkészség vizsgarész menetéről

A Beszédkészség vizsgarész pontos beosztását (ki, mikor kerül sorra) az írásbeli nyelvvizsga szünetében, az Íráskészség vizsgarész után függesztik ki. Mindazoknak, akiknek a Beszédkészség időpontja és az írásbeli vége között hosszabb szünet van, javasoljuk, hogy ez alatt nyogodtan menjenek el sétálni, ebédelni, levegőzni!

Fontos, hogy a Beszédkésszég vizsgarész kihirdetett időpontja előtt legalább 5 perccel a felkészülő terem előtt legyen! A terem környékén csendben kell várakozni, hiszen a  vizsgáztatás folyamatos! Név alapján szólítják a vizsgázókat. Mindenképpen vigye magával az azonosításra szolgáló okiratot, a kiértesítő levelet, a vizsgakód-matricát tartalmazó lapot és - amennyiben használni kívánja - a szótárát, majd foglalja el a felügyelő által kijelölt helyet!

A teremfelügyelőtől kapott feladatlap borítóján olvashatók a vizsgarészre vonatkozó utasítások, valamint az arra a vizsgarészre rendelkezésre álló időkeret.
A válaszlapon a kijelölt helyre fel kell ragasztani a vizsgakód matricát, valamint felírni a nevet.

Ezután 10 perc áll rendelkezésre a Beszédkészség feladat átgondolására, kidolgozására, amelyhez használható szótár, és amelyről jegyzet készíthető. A felkészülésre biztosított idő lejárta után a vizsgázókat páronként átkísérik a Beszédkészség vizsga termébe. Ez idő alatt a vizsgázók nem beszélgethetnek senkivel! A  vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázókat, ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.

Figyelem!

Az ezen az oldalon közzétett információk tájékoztató jellegűek, indokolt esetben a vizsgahely eltérhet tőlük!