Házhoz jövő workshopok iskoláknak, helybeli tanároknak

"I will definitely use some of the tips TOMORROW with my horror class!"

Vizsgafelkészítést segítő tanártovábbképző workshopok angol szakos nyelvtanárok számára:

1. "Preparing learners for real life language use and EURO exam tasks”

A 120 perces tanártovábbképző workshop elsősorban olyan angol szakos nyelvtanárok számára került kidolgozásra, akik kíváncsiak az Euroexam vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb szakmai kérdésekre, és emellett a tanulók vizsgafelkészítésére szolgáló gyakorlatok iránt is érdeklődnek. A workshop során a résztvevők:

  • megismerik az Euroexam nyelvvizsgák szakmai elveit, feladattípusait és eljárásbeli jellegzetességeit, amelyekkel segíthetik tanítványaik célirányos nyelvi fejlesztését és egyben hatékony felkészülését a vizsgára;
  • kipróbálnak, majd elemeznek egy sor, az osztályteremben is alkalmazható gyakorlattípust, feladatot, amelyek segítségével egyszerre fejleszthetik tanulóik valódi élethelyzetekben alkalmazható kommunikációs készségeit és javíthatják esélyeiket a vizsga sikeres teljesítése érdekében.

Az alkalmanként 120 perces továbbképzés egy kb. 30 perces magyar nyelvű bevezetőből és egy kb. 90 perces, angol nyelvű gyakorlati részből áll. A második rész során a vizsga jellegéből fakadó nyelvpedagógiai és módszertani szempontból fontos szempontok gyakorlati illusztrálására, és ezek vizsgafelkészítési szerepére kerül a hangsúly. Az angol szakos tanároknak tartandó képzéseket Rádai Péter, az ország egyik legtapasztaltabb tanárképző és tanártovábbképző szakembere és trénere.

Néhány visszajelzés korábbi résztvevőinktől...

"Nagyszerű ötleteket kaptam az egyes készségek fejlesztésére.”
       
„Nagyon jó volt a sok feladat, a gyakorlatias megközelítés. Jó néha beleélni magunkat a diákok helyzetébe.”
   
„Fun and fast-paced. Very much what a language class should be like, a useful reference in itself.”
       
„Sikerült megmutatnod, hogy a számomra elsőre bonyolultnak tűnő vizsgafeladatok nem is azok!”
   
„Az Euroexam vizsga a diákoktól összetett tudást és érett gondolkodást kíván.”
       
„Mióta az Euroexam vizsga létezik, arra készítem fel a tanítványaimat. Nagyon jó, hogy megerősítést kaptam, főleg az „awareness-raising” feladatokból meríthetek sokat.”

   
„Thank you for expanding my methodology repertoire.”


2. „Developing writing skills meaningfully - for life and for the Euro exams”

A szintén 120 perces workshop a legfontosabb nyelvi készségek közül kiemel egyet, az íráskészséget, és ennek fejlesztésére koncentrál. A választást az indokolja, hogy a tudatos, célorientált szövegalkotási készségekre még az iskolai anyanyelvoktatás sem fordít elég energiát. Nem meglepő tehát, hogy a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók többsége komoly nehézségekkel kűzd, amikor rövidebb vagy hosszabb, koherens, szakmai vagy hétköznapi szövegeket kell idegen nyelven produkálnia. Az íráskészség fejlesztésének módszertani kérdéseit gyakorlati ötletekkel és segédanyagokkal illusztráló, és ugyancsak Rádai Péter által vezetett workshop résztvevői kipróbálnak és elemeznek egy sor, az osztályteremben is alkalmazható gyakorlattípust, feladatot, amelyek segítségével fejleszthetik tanulóik valódi élethelyzetekben alkalmazható írásbeli kommunikációs készségeit, és egyben javíthatják esélyeiket a vizsga sikeres teljesítése érdekében.


Ön és intézménye is otthont adhat egy workshopnak!

Ha Ön vagy kollégái szeretnének a fentiekben bemutatott valamelyik ingyenes workshop házigazdái lenni, és vállalják az ezzel járó szervezési feladatokat, kérjük, jelezzék ilyen irányú igényüket Rádai Péter felé.


Ajándékok

  • A szervező iskola angol és/vagy német munkaközössége ajándékba megkapja az Euroexam nyelvvizsgák vizsgafelkészítő kiadványainak teljes csomagját.