Az Euroexam Facebook alkalmazás felhasználási feltételei

A Facebook felületén elérhető EuroExam alkalmazás jogosultja a Euro Nyelvvizsga Kft. (a továbbiakban: Társaság).

A Társaság - a szükséges technikai megfelelőségen túl - a Facebook-kal semmilyen együttműködési kapcsolatban nem áll, az alkalmazást nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook kezeli.

Az alkalmazás használatához szükséges Facebook engedélyek megadásával a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az annak szerves részét képező adatvédelmi nyilatkozat tartalmát, az abban foglalt feltételeket.

Az alkalmazás az alábbiak szerint használható az Euroexam honlap belépését biztosítja Facebook regisztrált felhasználók számára.

A felhasználó az alkalmazást csak saját felelősségére használhatja.A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók jogait, vagy érdekeit sérti.

Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti.

A jelen Felhasználási Feltételekbe, vagy jogszabályokba ütköző cselekményt tanúsító felhasználó az alkalmazást nem használhatja.

Az Euro Nyelvvizsga Kft. vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

A Euro Nyelvvizsga Kft. minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Társaság nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

A Euro Nyelvvizsga Kft. az alkalmazás működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

A Társaság a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

Az alkalmazás működésére és a jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Amennyiben a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, ne használja az alkalmazást. Az alkalmazás a Facebook Alkalmazások/Szerkesztés menüpontban bármikor eltávolítható.