Listening - Task 3 - Hobby/Business

A03. feladat - Angol Euroexam B2

A letölthető dokumentumok megnyitásához szükséges Adobe Acrobat Reader programot innen tudod letölteni.

Felkészülés a Hallott szöveg értése vizsgára

A három feladat a hallás utáni megértés több típusát teszteli, így felkészüléskor a cél ezeknek a készségeknek a fejlesztése, illetve a vizsgához hasonló szövegek és feladatok gyakorlása. Mivel a szövegek hangfelvétel formájában jelennek meg, a vizsgázónak hozzá kell szoknia, hogy nem láthatja a beszélőt.

Az első feladatra való felkészüléskor érdemes rövidebb felvételeken gyakorolni, és kiszűrni az olyan fontosabb információkat, mint a helyszín, a beszélők viszonya, a beszélgetés tartalma. A feladat sikeres végrehajtásához nem feltétlenül szükséges a dialógusokat teljes egészében megérteni. Annak eldöntésében, hogy hol zajlik a beszélgetés, már sokat segíthet egy pár szó, egy kifejezés, vagy éppen csak a stílus felismerése.

A második feladathoz olyan felvételeket érdemes leginkább hallgatni, melyeken például valakit éppen útbaigazítanak, a (használati) tudnivalókat sorolják fel valamivel kapcsolatban, vagy egy folyamatot magyaráznak el. A cél a főbb pontok megértése, a lényegi információ kiszűrése. A feladat formája többféle is lehet: a legpontosabb összefoglaló kiválasztása, képek sorba állítása, vagy kulcsszavak behelyezése a szövegbe. A legjobb tanács, amit egy ilyen feladatnál adni lehet, az, hogy a szöveget végigolvasva meg kell próbálni elképzelni, vajon milyen szavak illenének az adott helyekre. Ha nem is sikerül a pont odaillő szót kitalálni, mégis összeáll egy kép az általános mondanivalót illetően, és ezután sokkal könnyebb lesz megérteni a hallott szöveget.

A harmadik feladat gyakorlásához rengeteg anyag áll rendelkezésre (TV és rádióműsorok, vitaműsorok), és az angol nyelvű programok rendszeres hallgatása egyértelműen előnyt jelent. Természetesen, még hasznosabbak lehetnek a legtöbb tankönyv által szintén kínált műsorfelvételek, melyeknek előnye, hogy a kapcsolódó feladatokat az adott tudásszinthez igazítják. Egyébként pedig, minden, valamilyen program alapján kitalált feladat – vita, kritika egy újság számára, szövegmegértési feladatok – arra sarkall, hogy az ember minél jobban megértse a kiindulópontul szolgáló szöveget.