Writing 2 - Extended Writing - C1

02. feladat - Angol Euroexam C1

A letölthető dokumentumok megnyitásához szükséges Adobe Acrobat Reader programot innen tudod letölteni.

Felkészülés az Íráskészség feladatokra

A vizsgarész mindkét feladata fontos írásbeli készségeket követel meg. Az első célja hivatalos vagy félhivatalos írásbeli ügyintézés, míg a másodiké leíró-kifejtő szöveg alkotása.

Az első feladat sikeres megoldásához fontos, hogy tudatában legyünk a műfaji sajátságoknak, például milyen üdvözlést és záróformulákat kell alkalmazni egy hivatalos levélben, szemben egy ismerősnek írt üzenettel. Különböző műfajú írásművek olvasásával egyre könnyebben felismerhetővé válnak azok a sajátságok, melyek ismeretére később a vizsgán is szükség lesz. Hasznos lehet megpróbálni „lefordítani” egy adott szöveget más stílusrétegbe, például egy hivatalos panaszlevelet átalakítani egy barátnak szóló levéllé. A lényeg, hogy a tartalom maradjon meg, viszont érzékelhető legyen, hogy más a címzett. A másik lényeges dolog, hogy egy nyelvileg jól megformált írásművön is értékes pontokat lehet veszíteni, ha az nem felel meg a feladatmeghatározásnak, például ha a feladat az, hogy tanácsot kell adnunk valakinek egy probléma megoldásához, de ehelyett egy hasonlóan problémás helyzet részletes leírásával „untatjuk”.

A második feladat egy újságcikk, történet, véleményifejtés vagy esszé stb. megírását tűzi ki célul. Az Euroexam mintateszteken kívül más, hasonló szintű vizsgák anyagai is kitűnően felhasználhatók gyakorlásra.