Felhasználási feltételek

Az Euroexam honlapon található valamennyi letölthető dokumentum (vizsgaanyag, beleértve annak hanganyagát, tanári kézikönyv, tankönyv mintafejezetek, vizsgaleírás és szabályzat) teljes egészében szerzői mű, az Euro Nyelvvizsga Kft. szellemi tulajdona.

Általános feltételek:

1. A regisztrációhoz kötött dokumentumok felhasználására kizárólag a honlapon regisztrált természetes személy jogosult.

2. A letöltött dokumentumok más személy számára át nem engedhetők. Minden felhasználáshoz önálló regisztráció szükséges.

3. A regisztráció során megadott adatok hitelességéért a regisztrációt kérő felhasználó felel. Valótlan adatok megadásával történő letöltés a szerzői jogok megsértésének minősül és jogi eljárást von maga után.

4. A letöltött dokumentumok, vagy a honlapról származó egyéb anyagok bárminemű sokszorítása vagy további felhasználása kizárólag az Euro Nyelvvizsga Kft. kifejezett írásos hozzájárulásával engedélyezett!

Speciális feltételek oktatási célú és tanórai felhasználás esetére:

5. A honlapról letölthető illetve kinyomtatható tanári segédanyagokat a regisztrált tanárok saját tanítási óráik során korlátozás nélkül felhasználhatják. A saját órai felhasználási jog vonatkozik a regisztrált tanár egyéni oktatási tevékenységére éppúgy mint a más intézmények által szervezett tanfolyamokon történő tanítási munkára.

6. Tanítási segédanyagok, vagy bármilyen egyéb, az Euroexam honlapról származó anyag órai felhasználása esetén a forrás megjelelölése (www.euroexam.org) és a szerzői jog tulajdonosának megjelelölése (magyar nyelven: "Szerző: Euroexam Vizsgaközpont" angol nyelven: "Copyright Euro Examination Centre") minden esetben kötelező.

7. Tanítási segédanyagoknak, vagy bármilyen egyéb, az Euroexam honlapról származó anyagoknak,  iskola, intézmény számára történő átengedése kizárólag az Euro Nyelvvizsga Kft. kifejezett írásos hozzájárulásával engedélyezett.

8. Az egy adott intézményen belüli további felhasználáshoz való hozzájárulás kérhető levélben, faxon, emailen vagy az Euroexam honlap "elektronikus ügyfélszolgálatán" keresztül. Az Euro Nyelvvizsga Kft, az egy adott intézményen belüli felhasználáshoz minden esetben hozzájárul, amennyiben a hozzájárulás megtagadására különös indok nem merül fel. Ilyen különös indok lehet első sorban, ha az adott intézmény a szerzői jogokat korábban több ízben, felszólítás ellenére megsértette vagy megsérti.
A www.euroexam.org honlapon és az Euroexam Tanári Oldalakon (www.euroexam.org/tanar-vagyok) történő regisztráció, az ott elérhető szakmai és tájékoztató anyagok letöltésének kezdeményezése egyúttal a fenti Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.
Budapest, 2012 január 1.