Bővebb információk a gyakorlófeladatokról

Típus, felépítés és instrukciók tekintetében a gyakorlófeladatok teljesen autentikusak, vagyis zömében olyanok, mint az Euroexam vizsgán. Az egyetlen jelentős különbség, hogy a B-szintek követelményei nem különülnek el egymástól olyan élesen, mint a nyelvvizsgán. Azok számára, akik pedig a feladatnál megadott könyvből tanulnak, a „ráhangolás” könnyebbséget jelent, míg más kurrens könyv használóinak ugyanezek a feladatok nem tűnnek majd „ismerősnek”.

A nyelvkönyveknél feltüntettük azok célzott nyelvi szintjét, a hozzájuk rendelt feladatoknál pedig megadtuk a vizsgafeladat típusát. A feladatokhoz kapcsolt egységes jelölések (téma, feladattípus, lecke, oldalszám) alapján könnyen visszakereshetők a vonatkozó tankönyvi részek.

Akárcsak az Euroexam nyelvvizsgákon, minden feladathoz tartozik egy feladatlap, egy válaszlap és egy megoldókulcs (egy db *.pdf-fájlban). (Nem egy nyelvvizsgázó éles helyzetben találkozik először válaszlappal, ezért javasoljuk, hogy gyakorolják a javítás nélküli kitöltést is.) Amelyik feladathoz hanganyag kapcsolódik, ott a hangfájl mp3-formátumban (jobb klikk, hivatkozás mentése más néven) érhető el.

Jó gyakorlást!