Amit a vizsgákról tudni kell

Általános és üzleti nyelvvizsgák

Az angol és német Euro nyelvvizsga az általános nyelvtudást értékeli. Ezt várják el a felvételiken a pluszpontokért, és a legtöbb egyetem, főiskola ezt követeli meg az államvizsgához is.

Több intézmény ír elő üzleti szaknyelvi vizsgát a diplomához.  Az itt tanulók, ide készülők választhatják az EuroPro angol nyelvvizsgák valamelyikét, mely a szakmai, üzleti célú angoltudást (English for Business and Professional Purposes) méri, és üzleti szaknyelvi bizonyítványt ad. Mindkét vizsgatípusra alap- (B1), közép- (B2), és felsőfokon (C1)  lehet  jelentkezni. A szintek az Európa Tanács követelményeinek éppúgy megfelelnek, mint a magyar akkreditációs rendszernek.

Tudj meg mindent a vizsgákról, vizsgatípusokról!

Vizsgarészek

Az írásbeli vizsga teljes ideje szünetekkel kb. 2 és 2,5 óra között változik, és minden esetben szombatonként van, így akár egy nap alatt lehet letenni a délután lebonyolított szóbeli vizsgával.

A komplex vizsga minden szinten (B1 - alapszint, B2 - középszint, C1 - felsőszint) kétnyelvű vizsga esetén öt, egynyelvű vizsga esetén négy vizsgarészből áll (a Közvetítés vizsgarész az Euro nyelvvizsga egynyelvű változatában nem szerepel).

  • Közvetítés (Mediation / Übertragung) - Választható, csak a kétnyelvű vizsgában szerepel
  • Olvasott szöveg értése (Reading / Lesen)
  • Íráskészség (Writing / Schreiben)
  • Hallott szöveg értése (Listening / Hören)
  • Beszédkészség (Speaking / Sprechen)

A csak írásbeli vizsga a következő vizsgarészekből áll:

  • Közvetítés (Mediation / Übertragung) - Választható, csak a kétnyelvű vizsgában szerepel
  • Olvasott szöveg értése (Reading / Lesen)
  • Íráskészség (Writing / Schreiben)

A csak szóbeli vizsga a következő vizsgarészekből áll:

  • Hallott szöveg értése (Listening / Hören)
  • Beszédkészség (Speaking / Sprechen)

Egynyelvű vagy kétnyelvű?

Az Euroexam népszerűségének egyik fontos oka, hogy te döntesz: egy- vagy kétnyelvű vizsgát szeretnél tenni. Az egynyelvű változat megegyezik a kétnyelvű vizsgával, de a Mediation/Sprachmittlung (Közvetítés) rész hiányzik belőle. Az egy- és kétnyelvű vizsgára jelentkezők az írásbelin és a szóbelin együtt vesznek részt, és a közös vizsgarészek pontozása és értékelése is megegyezik.

Érdemes azonban a következők ismeretében dönteni: a Mediation/Scparchmittlung (Közvetítés) vizsgarészen a vizsgázók többsége jól, saját átlaga felett teljesít. Így a kétnyelvű vizsga választása - megfelelő felkészüléssel - a többség esetében inkább növeli a sikeres vizsga esélyét. A döntést ideális esetben a leendő vizsgázó és tanára együtt hozzák meg, és ebben további segítségükre lehetnek tippjeink és tanácsaink az 1nyelvű vagy 2nyelvű vizsgát válasszak? oldalon.


Kinek, melyik szint?

A két kérdőszó mellé egy harmadik is társul: miért, vagy milyen célból. A nyelvi készségek és nyelvtudás fejlesztésén túl a legtöbb vizsgázó elég konkrét céllal választ vizsgát, pl. felvételi pluszpontok vagy egy diploma megszerzése érdekében.

Euroexam B1 - Alapfokú nyelvvizsga

Alsó középhaladó szintű nyelvtanulóknak, akik visszajelzést szeretnének kapni tudásukról, vagy meg szeretnének ismerkedni a vizsgarendszerrel, gyakorolni a vizsgatechnikákat. Az alapfokú vizsga kiváló alapozásul szolgál mindazoknak, akik később középfokú nyelvvizsgát szeretnének tenni. Teljesértékű, államilag elismert alapfokú angol és német nyelvvizsga, melyet számos munkahelyen is elfogadnak.

Euroexam B2 - Középfokú nyelvvizsga

Felső középhaladó szintű nyelvtudással rendelkező tanulók célja ezen a szinten vizsgabizonyítványt szerezni. Különösen, mivel ez az oklavél a felvételihez, diplomához nélkülözhetetlen. A hazai munkahelyek többségén szintén Euro B2 szintű nyelvtudást, középfokú nyelvvizsgát várnak el. Ez az a szint, amelyen a nyelvhasználók már viszonylagos magabiztossággal érezhetik, hogy képesek az angolt vagy a németet az élethelyzetek legszélesebb körében alkalmazni.

Euroexam C1 - Felsőfokú nyelvvizsga

A felső haladó szintet célzók a későbbiekben akár az anyanyelvi szintű nyelvhasználatig is eljuthatnak. A C1 szintű vizsga maximális pontszámot jelent a hazai egyetemi felvételiken, de általában ezt a szintet követelik meg külföldi egyetemi tanulmányokhoz is. Munkahelyeken idehaza és külföldön széles körben elfogadják, és birtokosa igen magas szintű nyelvtudással és készségekkel dicsekedhet.


Általános A1- és A2-szintű nyelvvizsgák

Szülők, tanárok gyakran felvetik, hogy milyen nehéz megoldani az általános iskolai csoportok nyelvi szintjének megbízható, objektív mérését. Pedig természetes igény, hogy egy tanuló és tanára már alacsonyabb szinteken is hiteles képet kaphasson a diák tudásának, készségeinek szintjéről. Ezt biztosítják az iskolák számára az Euroexam A1- és A2-szintű vizsgái.

A két nem akkreditált vizsgánál külön figyelembe vettük, hogy a korosztályok, amelyek ezeken a szinteken tanulnak és innen lépnek tovább, a közoktatásban a 10-14 éves korosztály képviselői lesznek. Így az A1- és A2-szintű vizsgák anyagai, témái és feladattípusai is ennek a korcsoportnak szólnak. A témák, a feladattípusok kidolgozásakor nagy súlyt kapott az adott korosztályokat tanító nyelvtanárok visszajelzése.

Mindezek alapján, e két legalsó szintet képviselő vizsgát elsősorban általános iskoláknak ajánljuk, ahol megbízható külső nyelvi mérésre kiválóan alkalmas mindkettő a 5-8. évfolyamokban.

Euroexam A1

Az A1-szintű angol és német vizsga azt mutatja, hogy egy kezdő vagy álkezdő nyelvtanuló által elért nyelvtudás-szint és készségeinek szintje már mérhető, egyszerű, legtöbbször képi illusztrációk segítségével, akkor is, ha reálisan csak minimális nyelvi produkció várható el a vizsgázótól. A feladattípusok, a témák és a formátum az adott korosztályok számára biztosítja a megbízható nyelvi mérés lehetőségét.

Euroexam A2

Az A2-szintű angol és német vizsga célja, hogy a magasabb szintű, és akkreditált vizsgák (B1, B2 és C1) feladattípusait előrevetítse, egyszerűbb, fiatalabb nyelvtanulók által könnyebben feldolgozhat formátumban. Ugyanakkor, figyelembe véve, hogy elsősorban a 10-14 éves korosztály tagjai érdeklődnek leginkább az A2-es szintű vizsga iránt, hosszabb szövegek helyett itt még több feladatban találják szembe magukat a vizsgázók illusztrációkkal, rajzokkal, ezzel is könnyítve a dolgukat.