Általános és üzleti nyelvvizsgák

Bár a vizsgázók többsége az általános Euroexam nyelvvizsgák közül választ, egyre növekszik az igény a több intézmény által elvárt angol szaknyelvi vizsgák iránt. A nekik ajánlott EuroPro angol üzleti-szaknyelvi vizsga a szakmai, üzleti célú angol nyelvtudást (English for Business and Professional Purposes) értékeli, és szaknyelvi vizsgabizonyítványt ad.

Mind az általános, mind a szakmai vizsgarendszerben lehet alap- (B1), közép- (B2), és felsőfokra (C1) jelentkezni, és természetesen az akkreditált szintek az Európa Tanács nemzetközileg elfogadott követelményeinek éppúgy megfelelnek, mint a magyar akkreditációs rendszernek.

Mi a különbség a két vizsgatípus között?

Míg a hétköznapi életben alkalmazott kommunikációs készségek hasznosak az üzleti életben is, a szituációk és a kontextusok különböznek. A szakmai közeg speciális szókincset kíván, de a készség marad: pl. egy szöveg lényegének kiemelése olvasás- vagy hallásértésen keresztül, egy ügyintéző email írása stb. Tehát, a tesztelt készségek, a feladattípusok azonosak, viszont az általános vizsgán különféle hétköznapi közegekben, témákban kell eligazodni, az üzleti vizsgán pedig szakmai, a munkahelyen előforduló élethelyzetekben (pl. üzleti megbeszélés).

Hétköznapi vagy üzleti, munkahelyi szituációk a szakmai nyelvi vizsgában

Egyetlen feladat tér el teljesen a két vizsgatípus közt B1 és B2 szinteken. Az általános vizsga Speaking vizsgarészének második feladata 2 perces történetmesélés egy megadott képsorról, az üzleti vizsgát tevőknek viszont egy 2 perces üzleti prezentációt kell tartaniuk a megadott információk, adatok alapján. C1 szinten kisebb a különbség, mivel az általános C1-es vizsgán is prezentáció az elvárás, de itt a téma egy általánosabb ellentmondásos kijelentés, szemben az EuroPro vizsgákkal, ahol a fókusz a szakmai vagy üzleti világon van. 

Listening vizsgarész 3. feladata annyi különbséget mutat, hogy az általános vizsga Radio Programme feladata egy talk-show jellegű beszélgetés 2-3 résztvevővel, míg az üzleti vizsga feladatának Business Meeting (magyarul: Értekezlet részlet) elnevezése egyértelműen mutatja, hogy milyen szituációban beszélget egymással ugyancsak 2-3 személy. A feladatválasztós formátum azonban azonos.

Melyik vizsgára, hogyan készülj?

Hasonlóan. Természetesen a legnépszerűbb általános Euroexam vizsgatípusokra biztosan találsz felkészítő tankönyveket és tesztkönyveket. Az üzleti vizsgákra készült speciális felkészítő anyagok mellett – hála az általános és üzleti vizsgák feladattípusai közötti hasonlóságoknak – hasznosak lesznek számodra mindazok a felkészülést támogató eszközök és anyagok is, amelyeket alapvetően az általános vizsgákra fejlesztettünk, kitekintéssel az üzleti vizsgákra is. Ilyenek, többek között az:

A többit rád bízzuk, döntsd el, melyik vizsgatípusra van szükséged!